Geometria

Obszar prostokąta

Obszar prostokąta, wzory do obliczania pola prostokątów w zależności od znanych danych źródłowych, kalkulator do znajdowania obszaru online oraz tabela podsumowująca z formułami pola prostokąta. Nasz kalkulator pomoże Ci obliczyć powierzchnię prostokąta za darmo online przy użyciu różnych formuł lub sprawdzić już wykonane obliczenia.


Tabela wzorów prostokątnych (na końcu strony)
1

Dwustronny prostokąt

Dwustronny prostokąt
... przygotowanie ...
a - strona
b - strona


2

Obszar prostokąta na obwodzie i jednym z boków

Obszar prostokąta na obwodzie i jednym z boków

W podanym wzorze obliczana jest powierzchnia obwodu prostokąta: 

... przygotowanie ...
a (lub b) - strona
P - obwód


3

Obszar po przekątnej i prostokątny bok

Obszar po przekątnej i prostokątny bok
... przygotowanie ...
a (lub b) - strona
d - przekątna


4

Obszar prostokąta wzdłuż przekątnych i kąt między nimi

Obszar prostokąta wzdłuż przekątnych i kąt między nimi
... przygotowanie ...
d - przekątna
α° - kąt między przekątnych


5

Obszar prostokąta po bokach i promień opisanego okręgu

Obszar prostokąta po bokach i promień opisanego okręgu
... przygotowanie ...
a (lub b) - strona
R - promień ograniczonego koła


6

Obszar prostokąta po bokach i średnica opisanego koła

Obszar prostokąta po bokach i promień opisanego okręgu
... przygotowanie ...
a (lub b) - strona
D - średnica koła

Uwaga:

Jeśli w danych źródłowych kąt jest określony w radianach, można użyć formuły, aby przetłumaczyć na stopnie: 1 radian × (180/π)° = 57,296°


Tabela wzorów prostokątnych


surowe dane
(aktywny link, aby przejść do kalkulatora)
szkic formuła
1 dwie strony
2 obwód i jedna strona
3 przekątna i bok
4 przekątna i kąt między nimi
5 bok i promień opisanego okręgu
6 bok i średnica opisanego koła


Udostępnij ten link: