Geometria

Obszar trójkąta

Obszar trójkątów, formuł i kalkulator do obliczania obszaru on-line. Zapewnia ogólne formuły dla wszystkich rodzajów trójkątów dla szczególnych przypadków równobocznych, równoramiennych i trójkątach prostokątnych.


Tabela z formułami pola trójkąta (na końcu strony)

Pobierz formuły obszaru trójkąta jako obraz lub plik PDF (na końcu strony)Dla wszystkich trójkątów1

Obszar trójkąta za podstawę i wysokość

Obszar trójkąta za podstawę i wysokość
Party a
Wysokość h

Podstawę trójkąta można wybrać z każdej strony trójkąta.


2

Obszar trójkąta po obu stronach i kąt między nimi

Obszar trójkąta po obu stronach i kąt między nimi
Party a
Party b
Kąt α° między stronami a i b

Kąt α między bokami może być dowolny: tępy, ostry, prosty.


3

Obszar trójkąta wzdłuż promienia wpisanego koła i trzech boków

Obszar trójkąta wzdłuż promienia wpisanego koła i trzech boków
Party a
Party b
Party c
Promień r wpisane koło

4

Obszar trójkąta wzdłuż promienia wyznaczonego okręgu i trzech boków

Obszar trójkąta wzdłuż promienia wyznaczonego okręgu i trzech boków
Party a
Party b
Party c
Promień R opisanego koła

5

Obszar trójkąta zgodny z formułą Herona

Obszar trójkąta zgodny z formułą Herona
Pół-obwód: 

Party a
Party b
Party c

6

Obszar dowolnego trójkąta z boku i dwóch sąsiadujących narożników

Obszar dowolnego trójkąta z boku i dwóch sąsiadujących narożników
Party a
Kąt β°
Kąt α°


Dla trójkątów równoramiennych


7

Obszar trójkąta równoramiennego po bokach i podstawie

Obszar trójkąta równoramiennego po bokach i podstawie

Party a (a = b)
Party c

8

Obszar trójkąta równoramiennego wzdłuż boków i kąt między nimi

Obszar trójkąta równoramiennego wzdłuż boków i kąt między nimi
Side a (a = b)
Kąt α° między bokami

9

Obszar trójkąta równoramiennego wzdłuż boków i kąt między nimi

Obszar trójkąta równoramiennego wzdłuż boków i kąt między nimi
Side a (a = b)
Podstawa trójkąta c
Kąt β° między bazą a bokiem

10

Obszar trójkąta równoramiennego na podstawie i kąt między bokami

Obszar trójkąta równoramiennego na podstawie i kąt między bokami
Podstawa trójkąta c
Kąt α° między bokami


Dla trójkątów równobocznych


11

Obszar trójkąta równoramiennego na wysokości i podstawie

Obszar trójkąta równoramiennego na wysokości i podstawie

Podstawa trójkąta c
Wysokość h


12

Obszar trójkąta równobocznego na boku

Obszar trójkąta równobocznego na boku
Party a (a = b = c)

13

Obszar trójkąta równobocznego na wysokości

Obszar trójkąta równobocznego na wysokości
Wysokość h

14

Obszar trójkąta równobocznego wzdłuż promienia wpisanego okręgu

Obszar trójkąta równobocznego wzdłuż promienia wpisanego okręgu
Promień r wpisane koło

15

Obszar trójkąta równobocznego wzdłuż promienia wyznaczonego okręgu

Obszar trójkąta równobocznego wzdłuż promienia wyznaczonego okręgu
Promień R opisanego koła


Dla trójkątów prostokątnych


16

Kwadrat trójkąta prostokątnego z dwiema nogami

Kwadrat trójkąta prostokątnego z dwiema nogami
Cathete a
Cathete b

17

Obszar prostokąta trójkąta przez przeciwprostokątną i kąt

Obszar prostokąta trójkąta przez przeciwprostokątną i kąt

Party c
Kąt α

18

Obszar prawego trójkąta przechodzącego przez nogę i narożnik

Obszar prawego trójkąta przechodzącego przez nogę i narożnik

Party b
Kąt α

19

Obszar trójkąta prostokątnego wzdłuż segmentów dzielących przeciwprostokątną na okrąg wpisany

Obszar trójkąta prostokątnego wzdłuż segmentów dzielących przeciwprostokątną na okrąg wpisany
Segment d
Segment e

20

Obszar trójkąta prostokątnego przez przeciwprostokątną i wpisany okrąg

Obszar trójkąta prostokątnego przez przeciwprostokątną i wpisany okrąg

Party с
Promień r

21

Obszar trójkąta prostokątnego zgodnie z formułą Herona

Obszar trójkąta prostokątnego zgodnie z formułą Herona
Pół-obwód: 

Party a
Party b
Party c
W zależności od rodzaju trójkąta i jego znanych danych źródłowych obszar trójkąta można obliczyć przy użyciu różnych wzorów.


Tabela z formułami pola trójkąta


surowe dane
(aktywny link, aby przejść do kalkulatora)
szkic formuła
Dla wszystkich trójkątów
1 podstawa i wysokość
2 dwie strony i kąt między nimi
3 promień okręgu i trzy boki
4 promień opisanego okręgu i trzy boki
5 trzy strony
(zgodnie ze wzorem Herona)

gdzie 
6 boczne i dwa sąsiednie rogi
Dla trójkątów równoramiennych
7 boki i podstawa
8 boki i kąt między nimi
9 boki, podstawa i kąt między bokami i podstawą
10 podstawa i kąt między bokami
11 wysokość i podstawa
Dla trójkątów równobocznych
12 z boku
13 wysokość
14 promień okręgu
15 promień opisanego okręgu
Dla trójkątów prostokątnych
16 dwie nogi
17 przeciwprostokątna i kąt
18 noga i kącik
19 segmenty, na które wpisany okrąg dzieli przeciwprostokątną
20 przeciwprostokątna i wpisany promień koła
21 trzy strony
(zgodnie ze wzorem Herona)

gdzie  

Pobierz formuły obszaru trójkąta jako obraz


Dla wszystkich trójkątów
Dla wszystkich trójkątów
Dla wszystkich trójkątów
Dla wszystkich trójkątów
Dla wszystkich trójkątów
Dla wszystkich trójkątów

Udostępnij ten link: