Geometry

Obszar trójkąta

Obszar trójkątów, formuł i kalkulator do obliczania obszaru on-line. Zapewnia ogólne formuły dla wszystkich rodzajów trójkątów dla szczególnych przypadków równobocznych, równoramiennych i trójkątach prostokątnych.


Dla wszystkich trójkątów1

Obszar trójkąta za podstawę i wysokość

Obszar trójkąta za podstawę i wysokość

Obszar trójkąta jest równy połowie iloczynu podstawy trójkąta przez wysokość spadłą na tej podstawie: . Podstawę trójkąta można wybrać z każdej strony trójkąta.


Party a
Wysokość h
2

Obszar trójkąta po obu stronach i kąt między nimi

Obszar trójkąta po obu stronach i kąt między nimi

Obszar w kształcie trójkąta jest równa połowie produktu dowolnych dwóch swoich bokach przez sinus kąta między dwiema stronami: . Kąt α między bokami może być dowolny: tępy, ostry, prosty.


Party a
Party b
Kąt α° między stronami a i b
3

Obszar trójkąta wzdłuż promienia wpisanego koła i trzech boków

Obszar trójkąta wzdłuż promienia wpisanego koła i trzech boków

Obszar trójkąta jest równa połowie sumy wszystkich trzech boków trójkąta razy promień okręgu wpisanego.  lub innymi słowy możemy powiedzieć: pole trójkąta jest równa połowie obwodu trójkąta, pomnożonej przez promień okręgu wpisanego.


Party a
Party b
Party c
Promień r wpisane koło
4

Obszar trójkąta wzdłuż promienia wyznaczonego okręgu i trzech boków

Obszar trójkąta wzdłuż promienia wyznaczonego okręgu i trzech boków

Obszar trójkąta jest równy iloczynowi trzech boków trójkąta podzielonego przez cztery promienie ograniczonego okręgu:


Party a
Party b
Party c
Promień R opisanego koła
5

Obszar trójkąta zgodny z formułą Herona

Obszar trójkąta zgodny z formułą Herona

Jeśli znasz wszystkie trzy strony trójkąta, możesz obliczyć jego powierzchnię za pomocą wzoru Herona: , gdzie p jest pół-pikselem trójkąta, obliczanego według wzoru


Party a
Party b
Party c
Pół-obwód:
Dla trójkątów równoramiennych


6

Obszar trójkąta równoramiennego wzdłuż boków i kąt między nimi

Obszar trójkąta równoramiennego wzdłuż boków i kąt między nimi

Oblicz obszar:

Side a (a = b)
Kąt α° między bokami
7

Obszar trójkąta równoramiennego wzdłuż boków i kąt między nimi

Obszar trójkąta równoramiennego wzdłuż boków i kąt między nimi

Oblicz obszar:

Side a (a = b)
Podstawa trójkąta c
Kąt β° między bazą a bokiem
8

Obszar trójkąta równoramiennego na podstawie i kąt między bokami

Obszar trójkąta równoramiennego na podstawie i kąt między bokami

Oblicz obszar:

Podstawa trójkąta c
Kąt α° między bokami
Dla trójkątów równobocznych


9

Obszar trójkąta równobocznego na boku

Obszar trójkąta równobocznego na boku

Oblicz obszar:

Party a (a = b = c)
10

Obszar trójkąta równobocznego na wysokości

Obszar trójkąta równobocznego na wysokości

Oblicz obszar:

Wysokość h
11

Obszar trójkąta równobocznego wzdłuż promienia wpisanego okręgu

Obszar trójkąta równobocznego wzdłuż promienia wpisanego okręgu

Oblicz obszar:

Promień r wpisane koło
12

Obszar trójkąta równobocznego wzdłuż promienia wyznaczonego okręgu

Obszar trójkąta równobocznego wzdłuż promienia wyznaczonego okręgu

Oblicz obszar:

Promień R opisanego koła
Dla trójkątów prostokątnych


13

Kwadrat trójkąta prostokątnego z dwiema nogami

Kwadrat trójkąta prostokątnego z dwiema nogami

Oblicz obszar:

Cathete a
Cathete b
14

Obszar trójkąta prostokątnego wzdłuż segmentów dzielących przeciwprostokątną na okrąg wpisany

Obszar trójkąta prostokątnego wzdłuż segmentów dzielących przeciwprostokątną na okrąg wpisany

Oblicz obszar:

Segment d
Segment e
15

Obszar trójkąta prostokątnego zgodnie z formułą Herona

Obszar trójkąta prostokątnego zgodnie z formułą Herona

Wzór Herona na trójkąt prostokątny , gdzie p jest pół-pikselem trójkąta, obliczanego według wzoru

Oblicz obszar:

Party a
Party b
Party c

Pół-obwód:
Udostępnij ten link: