Goniometrie

Oppervlakte driehoek berekenen

Oppervlakte driehoek berekenen - formules en calculator (driehoek rekenmachine) om het gebied online te berekenen. Algemene formules voor alle soorten driehoeken worden gegeven, speciale gevallen voor gelijkzijdige, gelijkbenige en juiste driehoeken.


Tabel met driehoek gebied formules (aan het einde van de pagina)

Download driehoeksgebiedformules als een afbeelding of bestand PDF (aan het einde van de pagina)Voor alle driehoeken1

Oppervlakte driehoek op de basis en hoogte

Oppervlakte driehoek op de basis en hoogte
partij a
hoogte h

De basis van de driehoek kan worden geselecteerd door een van de zijden van de driehoek.


2

Oppervlakte driehoek aan twee kanten en de hoek ertussen

Oppervlakte driehoek aan twee kanten en de hoek ertussen
partij a
partij b
hoek α° tussen zijden a en b

De hoek α tussen de zijden kan willekeurig zijn: stomp, scherp, recht.


3

Oppervlakte driehoek langs de straal van de ingeschreven cirkel en drie zijden

Oppervlakte driehoek langs de straal van de ingeschreven cirkel en drie zijden
partij a
partij b
partij c
radius r ingeschreven cirkel

4

Oppervlakte driehoek langs de omtrek van de omgeschreven cirkel en drie zijden

Oppervlakte driehoek langs de omtrek van de omgeschreven cirkel en drie zijden
partij a
partij b
partij c
radius R circumcenter

5

Oppervlakte driehoek volgens de formule van Gerona

Oppervlakte driehoek volgens de formule van Gerona
Halve omtrek: 

partij a
partij b
partij c

6

Het gebied van een willekeurige driehoek aan de zijkant en twee aangrenzende hoeken

Het gebied van een willekeurige driehoek aan de zijkant en twee aangrenzende hoeken
partij a
hoek β°
hoek α°


Voor gelijkbenige driehoeken


7

Het gebied van de gelijkbenige driehoek aan de zijkanten en de basis

Het gebied van de gelijkbenige driehoek aan de zijkanten en de basis

partij a (a = b)
partij c

8

Het gebied met een gelijkbenige driehoek aan de zijkanten en de hoek ertussen

Het gebied met een gelijkbenige driehoek aan de zijkanten en de hoek ertussen
de zijkant a (a = b)
hoek α° tussen de zijkanten

9

Het gebied met een gelijkbenige driehoek aan de zijkanten en de hoek ertussen

Het gebied met een gelijkbenige driehoek aan de zijkanten en de hoek ertussen
de zijkant a (a = b)
Basis van de driehoek c
hoek β° tussen de basis en zijkant

10

Het gebied van een gelijkbenige driehoek op de basis en de hoek tussen de zijden

Het gebied van een gelijkbenige driehoek op de basis en de hoek tussen de zijden
Basis van de driehoek c
hoek α° tussen de zijkanten


Voor gelijkzijdige driehoeken


11

Het gebied van een gelijkbenige driehoek in hoogte en basis

Het gebied van een gelijkbenige driehoek in hoogte en basis

Basis van de driehoek c
hoogte h


12

Het gebied van een gelijkzijdige driehoek aan de zijkant

Het gebied van een gelijkzijdige driehoek aan de zijkant
partij a (a = b = c)

13

Het gebied van een gelijkzijdige driehoek in hoogte

Het gebied van een gelijkzijdige driehoek in hoogte
hoogte h

14

Het gebied met een gelijkzijdige driehoeksradius van de ingeschreven cirkel

Het gebied met een gelijkzijdige driehoeksradius van de ingeschreven cirkel
radius r ingeschreven cirkel

15

Het gebied van een gelijkzijdige driehoek langs de straal van de circumcircle

Het gebied van een gelijkzijdige driehoek langs de straal van de circumcircle
radius R circumcenter


Voor juiste driehoeken


16

Het gebied van een rechthoekige driehoek langs twee benen

Het gebied van een rechthoekige driehoek langs twee benen
loodlijn a
loodlijn b

17

Het gebied van een rechter driehoek door de hypotenusa en hoek

Het gebied van een rechter driehoek door de hypotenusa en hoek

partij c
hoek α

18

Het gebied van een rechter driehoek door de katheter en hoek

Het gebied van een rechter driehoek door de katheter en hoek

partij b
hoek α

19

Het gebied van een rechthoekige driehoek gedeeld door segmenten waarin de ingeschreven cirkel de hypotenusa verdeelt

Het gebied van een rechthoekige driehoek gedeeld door segmenten waarin de ingeschreven cirkel de hypotenusa verdeelt
Afgesneden d
Afgesneden e

20

Het gebied van een rechter driehoek door de hypotenusa en de ingeschreven cirkel

Het gebied van een rechter driehoek door de hypotenusa en de ingeschreven cirkel

partij с
radius r

21

Het gebied van een rechthoekige driehoek volgens de formule van Gerona

Het gebied van een rechthoekige driehoek volgens de formule van Gerona
Halve omtrek: 

partij a
partij b
partij c
Afhankelijk van het type driehoek en de bekende brongegevens, kan het gebied van de driehoek worden berekend door verschillende formules.


Tabel met driehoek gebied formules


brongegevens
(actieve link naar de rekenmachine)
schets formule
Voor alle driehoeken
1 de basis en de hoogte
2 twee zijden en de hoek ertussen
3 straal van de ingeschreven cirkel en drie zijden
4 de straal van de omgrenzingsprofiel en drie zijden
5 drie zijden
(volgens Herons formule)

waar 
6 zij-en twee aangrenzende hoeken
Voor gelijkbenige driehoeken
7 zijkanten en basis
8 zijkanten en hoek ertussen
9 zijkanten, basis en hoek tussen zijkanten en basis
10 de basis en de hoek tussen de zijkanten
11 hoogte en basis
Voor gelijkzijdige driehoeken
12 kant
13 hoogte
14 straal van de ingeschreven cirkel
15 de straal van de omlijnde cirkel
Voor juiste driehoeken
16 twee katheters
17 de hypotenusa en hoek
18 cathet en hoek
19 de segmenten waarin een ingeschreven cirkel de hypotenusa verdeelt
20 hypotenusa en straal van de ingeschreven cirkel
21 drie zijden
(volgens Herons formule)

waar  

Download driehoeksgebiedformules als een afbeelding


Voor alle driehoeken
Voor alle driehoeken
Voor alle driehoeken
Voor alle driehoeken
Voor alle driehoeken
Voor alle driehoeken

Link delen