Геометрија

Областа на триаголникот

Површина на триаголници, формули и калкулатор за пресметување на површина во онлајн режим. Се даваат генерални формули за сите видови триаголници, посебни случаи за рамностран, рамнокрак и правоаголни триаголници.


Табела со триаголник област формули (на крајот на страницата)

Преземете формули со триаголник како слика или датотека PDF (на крајот на страницата)За сите триаголници1

Областа на триаголникот според неговата основа и висина

Областа на триаголникот според неговата основа и висина
Партија a
Висина h

Основата на триаголникот може да биде избрана од двете страни на триаголникот.


2

Областа на триаголникот на двете страни и аголот меѓу нив

Областа на триаголникот на двете страни и аголот меѓу нив
Партија a
Партија b
Агол α° помеѓу страните a и b

Аголот α помеѓу страните може да биде ништо: тап, остри, прави.


3

Областа на триаголникот долж радиусот на впишаниот круг и три страни

Областа на триаголникот долж радиусот на впишаниот круг и три страни
Партија a
Партија b
Партија c
Радиус r впишан круг

4

Областа на триаголникот долж радиусот на ограничениот круг и три страни

Областа на триаголникот долж радиусот на ограничениот круг и три страни
Партија a
Партија b
Партија c
Радиус R на ограничениот круг

5

Областа на триаголникот според формулата на Херон

Областа на триаголникот според формулата на Херон
Полу-периметар: 

Партија a
Партија b
Партија c

6

Областа на произволен триаголник на страна и две соседни страни

Областа на произволен триаголник на страна и две соседни страни
Партија a
Агол β°
Агол α°


За рамнокрак триаголници


7

Областа на isosceles триаголник на двете страни и на база

Областа на isosceles триаголник на двете страни и на база

Партија a (a = b)
Партија c

8

Областа на рамнокрак триаголник долж страните и аголот меѓу нив

Областа на рамнокрак триаголник долж страните и аголот меѓу нив
Страна a (a = b)
Агол α° помеѓу страните

9

Областа на рамнокрак триаголник долж страните и аголот меѓу нив

Областа на рамнокрак триаголник долж страните и аголот меѓу нив
Страна a (a = b)
Основата на триаголникот c
Агол β° помеѓу база и од страна

10

Областа на рамнокрак триаголник на основата и аголот помеѓу страните

Областа на рамнокрак триаголник на основата и аголот помеѓу страните
Основата на триаголникот c
Агол α° помеѓу страните


За рамностран триаголници


11

Областа на isosceles триаголник во висина и база на

Областа на isosceles триаголник во висина и база на

Основата на триаголникот c
Висина h


12

Областа на рамностран триаголник на страна

Областа на рамностран триаголник на страна
Партија a (a = b = c)

13

Областа на рамностран триаголник во висина

Областа на рамностран триаголник во висина
Висина h

14

Областа на рамностран триаголник долж радиусот на впишаниот круг

Областа на рамностран триаголник долж радиусот на впишаниот круг
Радиус r впишан круг

15

Областа на рамностран триаголник долж радиусот на ограничениот круг

Областа на рамностран триаголник долж радиусот на ограничениот круг
Радиус R на ограничениот круг


За правоаголни триаголници


16

Плоштад на десен триаголник со две нозе

Плоштад на десен триаголник со две нозе
Катета a
Катета b

17

Областа на правото триаголник преку hypotenuse и агол

Областа на правото триаголник преку hypotenuse и агол

Партија c
Агол α

18

Областа на правото триаголник преку катетер и агол

Областа на правото триаголник преку катетер и агол

Партија b
Агол α

19

Областа на аголен триаголник по должината на сегментите што ја делат хипотенузата во впишан круг

Областа на аголен триаголник по должината на сегментите што ја делат хипотенузата во впишан круг
Сегмент d
Сегмент e

20

Областа на правото триаголник преку hypotenuse и впишан круг

Областа на правото триаголник преку hypotenuse и впишан круг

Партија с
Радиус r

21

Областа на правоаголен триаголник според формулата на Херон

Областа на правоаголен триаголник според формулата на Херон
Полу-периметар: 

Партија a
Партија b
Партија c
Во зависност од типот на триаголник и нејзините познати извор на податоци, во областа на триаголник може да се пресметува со разни формули.


Табела со триаголник област формули


извор на податоци
(активен линк за да отидете на калкулаторот)
скица формула
За сите триаголници
1 основата и висината
2 двете страни и на аголот помеѓу нив
3 радиус на впишан круг и три страни
4 радиусот на ограничени круг и три страни
5 три страни
(според Heron е формула)

каде 
6 страна и две соседни страни
За рамнокрак триаголници
7 страни и база на
8 страни и аголот помеѓу нив
9 страни, база и аголот помеѓу страни и база на
10 основата и на аголот помеѓу страни
11 висина и база на
За рамностран триаголници
12 страна
13 висина
14 радиус на впишан круг
15 радиусот на ограничени круг
За правоаголни триаголници
16 две катетери
17 хипотенуза и агол
18 нога и агол
19 сегменти во кои впишаниот круг ја дели хипотенузата
20 хипотенуза и испишан радиус на кругот
21 три страни
(според Heron е формула)

каде  

Преземете формули со триаголник во областа како слика


За сите триаголници
За сите триаголници
За сите триаголници
За сите триаголници
За сите триаголници
За сите триаголници

Сподели ја оваа врска: