Geometry

Лице на триъгълник

Лице на триъгълник - формули и калкулатор за изчисляване на областта онлайн. Дадени са общи формули за всички типове триъгълници, специални случаи за равностранен, равнобедрен и десен триъгълник.


Таблица с формули за квадрат на триъгълник (в края на страницата)

Изтеглете формулите за триъгълник като снимка или файл PDF (в края на страницата)


Лице на произволен триъгълник1

Лице на триъгълник по неговата основа и височина

Лице на триъгълник по неговата основа и височина
страна a
височина h

Базата на триъгълника може да бъде избрана от двете страни на триъгълника.


2

Лице на триъгълника от двете страни и ъгъла между тях

Лице на триъгълника от двете страни и ъгъла между тях
страна a
страна b
ъгъл α° между страните а и б

Ъгълът α между страните може да бъде всичко: тъп, остър, прав.


3

Лице на триъгълник по радиуса на вписания кръг и трите страни

Лице на триъгълник по радиуса на вписания кръг и трите страни
страна a
страна b
страна c
радиус r вписан кръг

4

Лице на триъгълник по радиуса на очертания кръг и трите страни

Лице на триъгълник по радиуса на очертания кръг и трите страни
страна a
страна b
страна c
радиус R на окръжния кръг

5

Лице на триъгълник според формулата на Херон

Лице на триъгълник според формулата на Херон
semiperimeter: 

страна a
страна b
страна c

6

Площта на произволен триъгълник отстрани и двата съседни ъгъла

Площта на произволен триъгълник отстрани и двата съседни ъгъла
страна a
ъгъл β°
ъгъл α°


За равнобедрени триъгълници


7

Площта на равнобедрен триъгълник от двете страни и основата

Площта на равнобедрен триъгълник от двете страни и основата

страна a (a = b)
страна c

8

Районът на един триъгълник с равномерно оформление по протежение на страните и ъгълът между тях

Районът на един триъгълник с равномерно оформление по протежение на страните и ъгълът между тях
страната a (a = b)
ъгъл α° между страните

9

Районът на един триъгълник с равномерно оформление по протежение на страните и ъгълът между тях

Районът на един триъгълник с равномерно оформление по протежение на страните и ъгълът между тях
страната a (a = b)
Основата на триъгълника c
ъгъл β° между основата и страната

10

Районът на един равен триъгълник на основата и ъгъл между страните

Районът на един равен триъгълник на основата и ъгъл между страните
Основата на триъгълника c
ъгъл α° между страните


Лице на равностранен триъгълник


11

Площ на равнобедрен триъгълник по височина и основа

Площ на равнобедрен триъгълник по височина и основа

Основата на триъгълника c
височина h


12

Лице на равностранен триъгълник отстрани

Лице на равностранен триъгълник отстрани
страна a (a = b = c)

13

Лице на равностранен триъгълник във височина

Лице на равностранен триъгълник във височина
височина h

14

Лице на равностранен триъгълник по радиуса на вписания кръг

Лице на равностранен триъгълник по радиуса на вписания кръг
радиус r вписан кръг

15

Лице на равностранен триъгълник по радиуса на очертания кръг

Лице на равностранен триъгълник по радиуса на очертания кръг
радиус R на окръжния кръг


Лице на правоъгълен триъгълник


16

Лице на правоъгълен триъгълник с два крака

Лице на правоъгълен триъгълник с два крака
катет a
катет b

17

Площта на правоъгълен триъгълник през хипотенузата и ъгъла

Площта на правоъгълен триъгълник през хипотенузата и ъгъла

страна c
ъгъл α

18

Площ на правоъгълен триъгълник чрез ролка и ъгъл

Площ на правоъгълен триъгълник чрез ролка и ъгъл

страна b
ъгъл α

19

Лице на правоъгълен триъгълник по сегментите, разделящи хипотенузата на вписан кръг

Лице на правоъгълен триъгълник по сегментите, разделящи хипотенузата на вписан кръг
сегмент d
сегмент e

20

Площта на правоъгълен триъгълник през хипотенузата и вписаната окръжност

Площта на правоъгълен триъгълник през хипотенузата и вписаната окръжност

страна с
радиус r

21

Лице на правоъгълен триъгълник според формулата на Херон

Лице на правоъгълен триъгълник според формулата на Херон
semiperimeter: 

страна a
страна b
страна cВ зависимост от вида на триъгълника и неговите известни изходни данни, площта на триъгълника може да се изчисли по различни формули.


Таблица с формули за квадрат на триъгълник


данни
(активна връзка за преминаване към калкулатор)
миниатюра формула
Лице на произволен триъгълник
1 база и височина
2 двете страни и ъгълът между тях
3 радиус на вписана окръжност и три страни
4 радиус на описаната окръжност и три страни
5 три страни
(по формулата на Херона)

навсякъде 
6 страна и два съседни ъгъла
За равнобедрени триъгълници
7 страни и основа
8 страни и ъгъл между тях
9 страни, основа и ъгъл между страните и основата
10 основата и ъгълът между страните
11 височина и основа
Лице на равностранен триъгълник
12 страна
13 височина
14 радиус на вписаната окръжност
15 радиус на описаната окръжност
Лице на правоъгълен триъгълник
16 две ролки
17 хипотенузата и ъгълът
18 ъгъл и ъгъл
19 сегменти, в които се разделя вписаната окръжност на хипотенузата
20 хипотенузата и радиуса на вписаната окръжност
21 три страни
(по формулата на Херона)

навсякъде  

Изтеглете формулите за триъгълна област като картинаСподелете тази връзка: