Геометрия

Лице на триъгълник

Лице на триъгълник - формули и калкулатор за изчисляване на областта онлайн. Дадени са общи формули за всички типове триъгълници, специални случаи за равностранен, равнобедрен и десен триъгълник.


Таблица с формули за квадрат на триъгълник (в края на страницата)

Изтеглете формулите за триъгълник като снимка или файл PDF (в края на страницата)Лице на произволен триъгълник1

Лице на триъгълник по неговата основа и височина

Лице на триъгълник по неговата основа и височина
страна a
височина h

Базата на триъгълника може да бъде избрана от двете страни на триъгълника.


2

въведете стойност

въведете стойност
страна a
страна b
ъгъл α° между страните а и б

височина


3

средната линия

средната линия
страна a
страна b
страна c
радиус r вписан кръг

4

радиус на вписанной обиколката

радиус на вписанной обиколката
страна a
страна b
страна c
радиус R на окръжния кръг

5

основа

основа
Решение: 

страна a
страна b
страна c

6

Площта на произволен триъгълник отстрани и двата съседни ъгъла

Площта на произволен триъгълник отстрани и двата съседни ъгъла
страна a
ъгъл β°
ъгъл α°


Отговор


7

Площта на равнобедрен триъгълник от двете страни и основата

Площта на равнобедрен триъгълник от двете страни и основата

страна a (a = b)
страна c

8

периметър

периметър
страната a (a = b)
ъгъл α° между страните

9

период от

период от
страната a (a = b)
Основата на триъгълника c
ъгъл β° подготовка

10

радиус на описаната окръжност

радиус на описаната окръжност
Основата на триъгълника c
ъгъл α° между страните


радиус


11

Площ на равнобедрен триъгълник по височина и основа

Площ на равнобедрен триъгълник по височина и основа

Основата на триъгълника c
височина h


12

диаметър

диаметър
страна a (a = b = c)

13

Лице на равностранен триъгълник във височина

Лице на равностранен триъгълник във височина
височина h

14

Лице на равностранен триъгълник по радиуса на вписания кръг

Лице на равностранен триъгълник по радиуса на вписания кръг
радиус r вписан кръг

15

Лице на равностранен триъгълник по радиуса на очертания кръг

Лице на равностранен триъгълник по радиуса на очертания кръг
радиус R на окръжния кръг


Лице на правоъгълен триъгълник


16

Лице на правоъгълен триъгълник с два крака

Лице на правоъгълен триъгълник с два крака
катет a
катет b

17

Площта на правоъгълен триъгълник през хипотенузата и ъгъла

Площта на правоъгълен триъгълник през хипотенузата и ъгъла

страна c
ъгъл α

18

Площ на правоъгълен триъгълник чрез ролка и ъгъл

Площ на правоъгълен триъгълник чрез ролка и ъгъл

страна b
ъгъл α

19

Лице на правоъгълен триъгълник по сегментите, разделящи хипотенузата на вписан кръг

Лице на правоъгълен триъгълник по сегментите, разделящи хипотенузата на вписан кръг
сегмент d
сегмент e

20

Площта на правоъгълен триъгълник през хипотенузата и вписаната окръжност

Площта на правоъгълен триъгълник през хипотенузата и вписаната окръжност

страна с
радиус r

21

Лице на правоъгълен триъгълник според формулата на Херон

Лице на правоъгълен триъгълник според формулата на Херон
Решение: 

страна a
страна b
страна c
В зависимост от вида на триъгълника и неговите известни изходни данни, площта на триъгълника може да се изчисли по различни формули.


Таблица с формули за квадрат на триъгълник


данни
(активна връзка за преминаване към калкулатор)
миниатюра формула
Лице на произволен триъгълник
1 база и височина
2 двете страни и ъгълът между тях
3 радиус на вписана окръжност и три страни
4 радиус на описаната окръжност и три страни
5 три страни
(по формулата на Херона)

навсякъде 
6 страна и два съседни ъгъла
Отговор
7 страни и основа
8 страни и ъгъл между тях
9 страни, основа и ъгъл между страните и основата
10 основата и ъгълът между страните
11 височина и основа
радиус
12 страна
13 височина
14 радиус на вписаната окръжност
15 радиус на описаната окръжност
Лице на правоъгълен триъгълник
16 две ролки
17 хипотенузата и ъгълът
18 ъгъл и ъгъл
19 сегменти, в които се разделя вписаната окръжност на хипотенузата
20 хипотенузата и радиуса на вписаната окръжност
21 три страни
(по формулата на Херона)

навсякъде  

Изтеглете формулите за триъгълна област като картина


Лице на произволен триъгълник
Лице на произволен триъгълник
Лице на произволен триъгълник
Лице на произволен триъгълник
Лице на произволен триъгълник
Лице на произволен триъгълник

Споделете тази връзка: