Geometry

Площ на кръга

Площта на окръжност е цифрова характеристика, която характеризира размера на равнина, ограничена от окръжност. Площта на окръжността може да се изчисли с помощта на числото pi и радиуса на окръжността или с други известни входни данни.

Нашият калкулатор ще ви помогне да изчислите площта на кръг безплатно онлайн или да проверите вече извършените изчисления.


1

Окръжност чрез радиус

Окръжност чрез радиус
r - радиус

... подготовка ...


2

Циркулирайте площта през диаметъра

Циркулирайте площта през диаметъра
D - диаметър

... подготовка ...


3

Площта на кръг по обиколката

Площта на кръг по обиколката
- обиколка
... подготовка ...


4

Площ на кръг през квадрат, вписан в кръг

Площ на кръг през квадрат, вписан в кръг
a - страна

... подготовка ...


5

Площта на окръжността, вписана в квадрат

Площта на окръжността, вписана в квадрат
A - страна

... подготовка ...
6

Областта на окръжността, описана около произволен триъгълник

Областта на окръжността, описана около произволен триъгълник

Тази формула е приложима само ако може да се опише кръг около триъгълник, т.е. и трите върха на триъгълника трябва да лежат върху линията на кръга. В този случай триъгълникът може да бъде всеки.

За да изчислите площта на кръг, първо изчислете полу-периметъра на триъгълник  


a - страна
b - страна
c - страна
... подготовка ...7

Районът на окръжност, описан близо до равностранен триъгълник

Районът на окръжност, описан близо до равностранен триъгълник
a - страна

... подготовка ...8

Районът на окръжност, описан около равностранен триъгълник, изчислен от височината на триъгълника

Районът на окръжност, описан около равностранен триъгълник, изчислен от височината на триъгълника
h - височина

... подготовка ...9

Площ на окръжност около триъгълник

Площ на окръжност около триъгълник
a - страна
b - основа

... подготовка ...10

Районът на окръжността е описан за десен триъгълник

Районът на окръжността е описан за десен триъгълник
a - страна
b - страна

... подготовка ...11

Площ на окръжност, вписана в триъгълник

Площ на окръжност, вписана в триъгълник
a - страна
b - основа

... подготовка ...
12

Площта на окръжност, вписана в осанков триъгълник, изчислен от страните на триъгълника и ъгъла между тях

Площта на окръжност, вписана в осанков триъгълник, изчислен от страните на триъгълника и ъгъла между тях
b - страна
α - ъгъл между страните

... подготовка ...13

Районът на кръг, вписан в правилния триъгълник

Районът на кръг, вписан в правилния триъгълник
a - страна
b - страна
c - страна

... подготовка ...14

Районът на кръг, вписан в десен триъгълник, изчислен от страната и ъгъла

Районът на кръг, вписан в десен триъгълник, изчислен от страната и ъгъла
b - страна
α - ъгъл при основа

... подготовка ...15

Площ на кръг, вписан в равностранен триъгълник

Площ на кръг, вписан в равностранен триъгълник
a - страна

... подготовка ...16

Районът на кръг, вписан в равнобедрен трапец, изчислен от основата на трапеца и ъгъла на основата

Районът на кръг, вписан в равнобедрен трапец, изчислен от основата на трапеца и ъгъла на основата
b - страна
α - ъгъл при основа

... подготовка ...17

Районът на окръжност, описан близо до равнобедрен трапец, изчислен по протежение на страните на трапеца, диагонала и основата

Районът на окръжност, описан близо до равнобедрен трапец, изчислен по протежение на страните на трапеца, диагонала и основата

За да изчислите площта на кръг, първо изчислете полу-периметъра на триъгълник ABC   


a - страна
c - страна
d - диагонал на
... подготовка ...18

Районът на окръжността, описан близо до правоъгълника

Районът на окръжността, описан близо до правоъгълника
a - страна
b - страна

... подготовка ...19

Районът на окръжност, описан близо до обикновен многоъгълник

Районът на окръжност, описан близо до обикновен многоъгълник
a - страна
N - броят на страните на полигона

... подготовка ...20

Районът на окръжност е описан около обикновен шестоъгълник

Районът на окръжност е описан около обикновен шестоъгълник
a - страна

... подготовка ...
Споделете тази връзка: