Геометрия

Площ на кръга

Площта на окръжност е цифрова характеристика, която характеризира размера на равнина, ограничена от окръжност. Площта на окръжността може да се изчисли с помощта на числото pi и радиуса на окръжността или с други известни входни данни. Нашият калкулатор ще ви помогне да изчислите площта на кръг безплатно онлайн или да проверите вече извършените изчисления.


Таблица с формули на областта с кръг (в края на страницата)
1

Окръжност чрез радиус

Окръжност чрез радиус
... подготовка ...
r - радиус


2

Циркулирайте площта през диаметъра

Циркулирайте площта през диаметъра
... подготовка ...
D - диаметър


3

Площта на кръг по обиколката

Площта на кръг по обиколката
... подготовка ...
- обиколка


4

Площ на кръг през квадрат, вписан в кръг

Площ на кръг през квадрат, вписан в кръг
... подготовка ...
a - страна


5

Площта на окръжността, вписана в квадрат

Площта на окръжността, вписана в квадрат
... подготовка ...
A - страна


6

Областта на окръжността, описана около произволен триъгълник

Областта на окръжността, описана около произволен триъгълник

Тази формула е приложима само ако може да се опише кръг около триъгълник, т.е. и трите върха на триъгълника трябва да лежат върху линията на кръга. В този случай триъгълникът може да бъде всеки.

За да изчислите площта на кръг, първо изчислете полу-периметъра на триъгълник  

... подготовка ...

a - страна
b - страна
c - страна


7

Районът на окръжност, описан близо до равностранен триъгълник

Районът на окръжност, описан близо до равностранен триъгълник
... подготовка ...
a - страна


8

Районът на окръжност, описан около равностранен триъгълник, изчислен от височината на триъгълника

Районът на окръжност, описан около равностранен триъгълник, изчислен от височината на триъгълника
... подготовка ...
h - височина


9

Площ на окръжност около триъгълник

Площ на окръжност около триъгълник
... подготовка ...
a - страна
b - основа


10

Районът на окръжността е описан за десен триъгълник

Районът на окръжността е описан за десен триъгълник
... подготовка ...
a - страна
b - страна


11

Площ на окръжност, вписана в триъгълник

Площ на окръжност, вписана в триъгълник
... подготовка ...
a - страна
b - основа


12

Площта на окръжност, вписана в осанков триъгълник, изчислен от страните на триъгълника и ъгъла между тях

Площта на окръжност, вписана в осанков триъгълник, изчислен от страните на триъгълника и ъгъла между тях
... подготовка ...
b - страна
α - ъгъл между страните


13

Районът на кръг, вписан в правилния триъгълник

Районът на кръг, вписан в правилния триъгълник
... подготовка ...
a - страна
b - страна
c - страна


14

Районът на кръг, вписан в десен триъгълник, изчислен от страната и ъгъла

Районът на кръг, вписан в десен триъгълник, изчислен от страната и ъгъла
... подготовка ...
b - страна
α - ъгъл при основа


15

Площ на кръг, вписан в равностранен триъгълник

Площ на кръг, вписан в равностранен триъгълник
... подготовка ...
a - страна


16

Районът на кръг, вписан в равнобедрен трапец, изчислен от основата на трапеца и ъгъла на основата

Районът на кръг, вписан в равнобедрен трапец, изчислен от основата на трапеца и ъгъла на основата
... подготовка ...
b - страна
α - ъгъл при основа


17

Районът на окръжност, описан близо до равнобедрен трапец, изчислен по протежение на страните на трапеца, диагонала и основата

Районът на окръжност, описан близо до равнобедрен трапец, изчислен по протежение на страните на трапеца, диагонала и основата

За да изчислите площта на кръг, първо изчислете полу-периметъра на триъгълник ABC   

... подготовка ...

a - страна
c - страна
d - диагонал на


18

Районът на окръжността, описан близо до правоъгълника

Районът на окръжността, описан близо до правоъгълника
... подготовка ...
a - страна
b - страна


19

Районът на окръжност, описан близо до обикновен многоъгълник

Районът на окръжност, описан близо до обикновен многоъгълник
... подготовка ...
a - страна
N - броят на страните на полигона


20

Районът на окръжност е описан около обикновен шестоъгълник

Районът на окръжност е описан около обикновен шестоъгълник
... подготовка ...
a - страна

Забележка:

Ако ъгълът е посочен в радиани в изходните данни, тогава за преобразуване в градуси можете да използвате формулата: 1 радиан × (180/π)° = 57,296°


Таблица с формули на областта с кръг


данни
(активна връзка за преминаване към калкулатор)
миниатюра формула
1 радиус
2 диаметър
3 обиколка
4 страна на квадрат
5 страна на квадрат
6 страна на триъгълника
навсякъде 
7 страна на равностранен триъгълник
8 равностранен триъгълник височина
9 страна и основа
10 страна под прав ъгъл на триъгълник
11 страна и основа
12 страни и ъгъл между тях
13 страна на десен триъгълник
14 страна и ъгъл в основата на триъгълника
15 страна на равностранен триъгълник
16 страна и ъгъл в основата на трапеца
17 страни и диагонал на трапеца
навсякъде 
18 страна на правоъгълника
19 страна и брой страни на полигона
20 шестоъгълна страна


Споделете тази връзка: