Geometri

Area av en cirkel

Formler och kalkylator för beräkning area av en cirkel för olika källdata. En tabell med formler för area av en cirkel. Vår kalkylator hjälper dig att beräkna arean i en cirkel gratis online eller kontrollera redan genomförda beräkningar.


Tabell med cirkelområde formler (i slutet av sidan)
1

Cirkelområdet genom radien

Cirkelområdet genom radien
... utbildning ...
r - radie


2

Cirkelområdet genom diameter

Cirkelområdet genom diameter
... utbildning ...
D - diameter


3

Cirkelområde längs omkretsen

Cirkelområde längs omkretsen
... utbildning ...
- omkrets


4

Område av en cirkel genom en fyrkant som är inskriven i en cirkel

Område av en cirkel genom en fyrkant som är inskriven i en cirkel
... utbildning ...
a - sidan


5

Area av en cirkel som är inskriven på en fyrkant

Area av en cirkel som är inskriven på en fyrkant
... utbildning ...
A - sidan


6

Area av en cirkel som beskrivs nära en godtycklig triangel

Area av en cirkel som beskrivs nära en godtycklig triangel

Denna formel är endast tillämplig om en cirkel kan beskrivas runt en triangel, det vill säga alla triangeln i triangeln måste ligga på en cirkelrad. Triangeln i detta fall kan vara vilken som helst.

För att beräkna arean på en cirkel, beräkna preliminärt triangelns semiperimeter  

... utbildning ...

a - sidan
b - sidan
c - sidan


7

Cirkelområdet som beskrivs nära en liksidig triangel

Cirkelområdet som beskrivs nära en liksidig triangel
... utbildning ...
a - sidan


8

Area av en cirkel som beskrivs nära en liksidig triangel, beräknat av triangelns höjd

Area av en cirkel som beskrivs nära en liksidig triangel, beräknat av triangelns höjd
... utbildning ...
h - höjden


9

Area av en cirkel som beskrivs nära en likställt triangel

Area av en cirkel som beskrivs nära en likställt triangel
... utbildning ...
a - sidan
b - basen


10

Area av en cirkel som beskrivs nära en höger triangel

Area av en cirkel som beskrivs nära en höger triangel
... utbildning ...
a - sidan
b - sidan


11

Area av en cirkel som är inskriven i en likställt triangel

Area av en cirkel som är inskriven i en likställt triangel
... utbildning ...
a - sidan
b - basen


12

Area av en cirkel som är inskriven i en likställt triangel, beräknat av triangelns sidor och vinkeln mellan dem

Area av en cirkel som är inskriven i en likställt triangel, beräknat av triangelns sidor och vinkeln mellan dem
... utbildning ...
b - sidan
α - vinkel mellan sidor


13

Område av en cirkel inskriven i en höger triangel

Område av en cirkel inskriven i en höger triangel
... utbildning ...
a - sidan
b - sidan
c - sidan


14

Area av en cirkel inskriven i en rätvinklad triangel, beräknat av sidan och hörnet

Area av en cirkel inskriven i en rätvinklad triangel, beräknat av sidan och hörnet
... utbildning ...
b - sidan
α - basvinkel


15

Området med en cirkel inskriven i en liksidig triangel

Området med en cirkel inskriven i en liksidig triangel
... utbildning ...
a - sidan


16

Area av en cirkel som är inskriven i en isosceles trapezoid, beräknat från trapezoidens bas och vinkeln vid basen

Area av en cirkel som är inskriven i en isosceles trapezoid, beräknat från trapezoidens bas och vinkeln vid basen
... utbildning ...
b - sidan
α - basvinkel


17

Området för cirkeln som beskrivs nära den isosceles trapezoid, beräknad på trapezoidens sidor, dess diagonal och bas

Området för cirkeln som beskrivs nära den isosceles trapezoid, beräknad på trapezoidens sidor, dess diagonal och bas

För att beräkna arean på en cirkel, beräkna preliminärt triangelns semiperimeter ABC   

... utbildning ...

a - sidan
c - sidan
d - diagonal


18

Cirkelområdet som beskrivs nära rektangeln

Cirkelområdet som beskrivs nära rektangeln
... utbildning ...
a - sidan
b - sidan


19

Area av en cirkel som beskrivs nära en vanlig polygon

Area av en cirkel som beskrivs nära en vanlig polygon
... utbildning ...
a - sidan
N - antalet sidor på polygonen


20

Area av en cirkel som beskrivs nära en vanlig sexhörning

Area av en cirkel som beskrivs nära en vanlig sexhörning
... utbildning ...
a - sidan

Notera:

Om vinkeln i källdata indikeras i radianer kan du använda formeln för konvertering till grader: 1 radian × (180/π)° = 57,296°


Tabell med cirkelområde formler


initial data
(aktiv länk för att gå till miniräknaren)
skiss formel
1 radie
2 diameter
3 omkrets
4 sidan av en fyrkant
5 sidan av en fyrkant
6 triangelns sida
var 
7 sidan av en liksidig triangel
8 liksidiga triangelhöjd
9 sida och bas
10 sida i rätt vinkel på triangeln
11 sida och bas
12 sidor och vinkel mellan dem
13 sidan av en höger triangel
14 sida och vinkel vid triangeln
15 sidan av en liksidig triangel
16 sida och vinkel vid trapezoidens bas
17 trapesformens sidor och diagonal
var 
18 rektangelns sida
19 sida och antal sidor av polygonen
20 sexkantig sida


Dela länk