Geometrie

Velikost kruhu

Velikost kruhu - toto číselné charakteristiky, popisující velikost rovině, ohraničené linií kruhu. Vypočítat velikost kruhu je možné s pomocí čísla Pí a poloměr kruhu, nebo s pomocí dalších známých referenčních údajů. Naše kalkulačka vám může pomoci zdarma online vypočítat velikost kruhu, nebo zda již provedené výpočty.


Tabulka se vzorci oblasti kruhu (na konci stránky)
1

Velikost kruhu přes radius

Velikost kruhu přes radius
... příprava ...
r - poloměr


2

Velikost kruhu přes průměr

Velikost kruhu přes průměr
... příprava ...
D - průměr


3

Velikost kruhu po celé délce obvodu

Velikost kruhu po celé délce obvodu
... příprava ...
- délka obvodu


4

Velikost kruhu přes napsaný v kruhu čtverec

Velikost kruhu přes napsaný v kruhu čtverec
... příprava ...
a - strana


5

Velikost kruh vepsaný do čtverce

Velikost kruh vepsaný do čtverce
... příprava ...
A - strana


6

Velikost kruhu je popsáno kolem libovolného trojúhelníku

Velikost kruhu je popsáno kolem libovolného trojúhelníku

Tento vzorec je použitelný pouze, pokud kolem trojúhelníku lze popsat kruh, to znamená, že všechny tři vrcholy trojúhelníku musí ležet na linii obvodu. Trojúhelník v tomto případě může být jakýkoliv.

Pro výpočet plochy kruhu, pre-рассчитаем полупериметр trojúhelníku  

... příprava ...

a - strana
b - strana
c - strana


7

Velikost kruhu je popsáno asi rovnoramenného trojúhelníku

Velikost kruhu je popsáno asi rovnoramenného trojúhelníku
... příprava ...
a - strana


8

Velikost kruhu je popsáno asi rovnoramenného trojúhelníku, вычисляемая na výšce trojúhelníku

Velikost kruhu je popsáno asi rovnoramenného trojúhelníku, вычисляемая na výšce trojúhelníku
... příprava ...
h - výška


9

Velikost kruhu je popsáno asi равнобедренного trojúhelníku

Velikost kruhu je popsáno asi равнобедренного trojúhelníku
... příprava ...
a - strana
b - základ


10

Velikost kruhu je popsáno přibližně pravoúhlého trojúhelníku

Velikost kruhu je popsáno přibližně pravoúhlého trojúhelníku
... příprava ...
a - strana
b - strana


11

Velikost kruhu vepsaný v равнобедренный trojúhelník

Velikost kruhu vepsaný v равнобедренный trojúhelník
... příprava ...
a - strana
b - základ


12

Velikost kruhu vepsaný v равнобедренный trojúhelník, вычисляемая na bočním stranám trojúhelníku a rohu mezi nimi

Velikost kruhu vepsaný v равнобедренный trojúhelník, вычисляемая na bočním stranám trojúhelníku a rohu mezi nimi
... příprava ...
b - strana
α - úhel mezi stranami


13

Velikost kruhu vepsaný v obdélníkový trojúhelník

Velikost kruhu vepsaný v obdélníkový trojúhelník
... příprava ...
a - strana
b - strana
c - strana


14

Velikost kruhu vepsaný v obdélníkový trojúhelník, вычисляемая na straně a rohu

Velikost kruhu vepsaný v obdélníkový trojúhelník, вычисляемая na straně a rohu
... příprava ...
b - strana
α - úhel při základně


15

Velikost kruhu vepsaný v rovnostranný trojúhelník

Velikost kruhu vepsaný v rovnostranný trojúhelník
... příprava ...
a - strana


16

Velikost kruhu vepsaný v равнобедренную трапецию, vypočítaná na základně trapézového rohu a při na

Velikost kruhu vepsaný v равнобедренную трапецию, vypočítaná na základně trapézového rohu a při na
... příprava ...
b - strana
α - úhel při základně


17

Velikost kruhu je popsáno asi равнобедренной hrazda, určená na bočním stranám hrazda, jeho úhlopříčky a podkladu

Velikost kruhu je popsáno asi равнобедренной hrazda, určená na bočním stranám hrazda, jeho úhlopříčky a podkladu

Pro výpočet plochy kruhu, pre-рассчитаем полупериметр trojúhelníku ABC   

... příprava ...

a - strana
c - strana
d - úhlopříčka


18

Velikost kruhu je popsáno asi obdélníku

Velikost kruhu je popsáno asi obdélníku
... příprava ...
a - strana
b - strana


19

Velikost kruhu je popsáno kolem pravidelného mnohoúhelníku

Velikost kruhu je popsáno kolem pravidelného mnohoúhelníku
... příprava ...
a - strana
N - počet stran mnohoúhelníku


20

Velikost kruhu je popsáno kolem pravidelného šestiúhelníku

Velikost kruhu je popsáno kolem pravidelného šestiúhelníku
... příprava ...
a - strana

Poznámka:

Pokud je úhel v zdrojových datech nastaven na radiány, můžete použít vzorec pro převod do stupňů: 1 radián × (180/π)° = 57,296°


Tabulka se vzorci oblasti kruhu


výchozí data
(aktivní odkaz na kalkulačku)
skica formule
1 poloměr
2 průměr
3 obvod
4 strana náměstí
5 strana náměstí
6 strana trojúhelníku
kde 
7 strana rovnostranného trojúhelníku
8 výška rovnostranného trojúhelníku
9 strana a základna
10 strana v pravém úhlu trojúhelníku
11 strana a základna
12 strany a úhel mezi nimi
13 strana pravého trojúhelníku
14 strana a úhel na základně trojúhelníku
15 strana rovnostranného trojúhelníku
16 strana a úhel na základně lichoběžníku
17 strany a úhlopříčka lichoběžníku
kde 
18 strana obdélníku
19 strana a počet stran mnohoúhelníku
20 šestihranná strana


Sdílet tento odkaz: