Oblast trojúhelníku

Plocha trojúhelníků, vzorce a kalkulačka pro výpočet plochy v online režimu. Poskytuje obecné vzorce pro všechny typy trojúhelníků, pro zvláštní případy, rovnostranných, rovnoramenného a pravoúhlými trojúhelníky.


Pro všechny trojúhelníky



1

Oblast trojúhelníku na základně a výšky

Oblast trojúhelníku na základně a výšky

Oblast trojúhelníku se rovná polovině součinu trojúhelníku základny a výšce, snížené na tomto základě: . Základ trojúhelníku lze zvolit z obou stran trojúhelníku.

Vypočítat plochu:

Strany a
Výška h




2

Oblast trojúhelníku na dvou stranách a úhel mezi nimi

Oblast trojúhelníku na dvou stranách a úhel mezi nimi

Oblast trojúhelníku se rovná polovině výrobku kterýchkoliv dvou z jeho stran podle sinu úhlu mezi oběma stranami: . Úhel α mezi stranami může být cokoli: tupý, ostrý, rovný.

Vypočítat plochu:

Strany a
Strany b
Úhel α° mezi stranami a a b




3

Oblast trojúhelníku podél poloměru vepsané kružnice a tři strany

Oblast trojúhelníku podél poloměru vepsané kružnice a tři strany

Oblast trojúhelníku se rovná polovině součtu všech tří stran časů trojúhelník poloměru vepsané kružnice.


nebo jinými slovy lze říci,: Oblast trojúhelníku se rovná polovině obvodu trojúhelníku, násobeného poloměrem vepsané kružnice.

Vypočítat plochu:

Strany a
Strany b
Strany c
Poloměr r zapsaný kruh




4

Plocha trojúhelníku podél poloměru ohraničeného kruhu a tří stran

Plocha trojúhelníku podél poloměru ohraničeného kruhu a tří stran

Oblast trojúhelníku se rovná součinu tří stran trojúhelníku, dělený poloměrem opsané kružnice čtyř:

Vypočítat plochu:

Strany a
Strany b
Strany c
Poloměr R ohraničeného kruhu




5

Oblast trojúhelníku pomocí vzorec Heron

Oblast trojúhelníku pomocí vzorec Heron

Pokud znáte všechny tři strany trojúhelníku, můžete vypočítat jeho plochu pomocí vzorce Heron: , kde p je polovina obvodu trojúhelníku vypočtená podle vzorce

Vypočítat plochu:

Strany a
Strany b
Strany c
Poloměr:




U rovnoramenných trojúhelníků


6

Plocha rovinného trojúhelníku po stranách a úhel mezi nimi

Plocha rovinného trojúhelníku po stranách a úhel mezi nimi

Vypočítat plochu:

Strana a (a = b)
Úhel α° mezi stranami




7

Plocha rovinného trojúhelníku po stranách a úhel mezi nimi

Plocha rovinného trojúhelníku po stranách a úhel mezi nimi

Vypočítat plochu:

Strana a (a = b)
Základ trojúhelníku c
Úhel β° mezi základnou a bokem




8

Plocha rovinného trojúhelníku na podkladu a úhel mezi stranami

Plocha rovinného trojúhelníku na podkladu a úhel mezi stranami

Vypočítat plochu:

Základ trojúhelníku c
Úhel α° mezi stranami




Pro rovnostranné trojúhelníky


9

Oblast rovnostranného trojúhelníka o straně

Oblast rovnostranného trojúhelníka o straně

Vypočítat plochu:

Strany a (a = b = c)




10

Oblast rovnostranného trojúhelníku výšky

Oblast rovnostranného trojúhelníku výšky

Vypočítat plochu:

Výška h




11

Plocha rovnostranného trojúhelníku podél poloměru zapsaného kruhu

Plocha rovnostranného trojúhelníku podél poloměru zapsaného kruhu

Vypočítat plochu:

Poloměr r zapsaný kruh




12

Plocha rovnostranného trojúhelníku podél poloměru ohraničeného kruhu

Plocha rovnostranného trojúhelníku podél poloměru ohraničeného kruhu

Vypočítat plochu:

Poloměr R ohraničeného kruhu




Pro pravoúhlé trojúhelníky


13

Oblast je pravoúhlý trojúhelník dva Catete

Oblast je pravoúhlý trojúhelník dva Catete

Vypočítat plochu:

Katet a
Katet b




14

Oblast pravoúhlého trojúhelníku podél segmentů, pro kterou přepona rozděluje vepsané kružnice

Oblast pravoúhlého trojúhelníku podél segmentů, pro kterou přepona rozděluje vepsané kružnice

Vypočítat plochu:

Segmentujted
Segmentujte e




15

Plocha pravoúhlého trojúhelníku podle Heronova vzorce

Plocha pravoúhlého trojúhelníku podle Heronova vzorce

Heronův vzorec pro pravý trojúhelník , kde p je polovina obvodu trojúhelníku vypočtená podle vzorce

Vypočítat plochu:

Strany a
Strany b
Strany c

Poloměr:





Sdílet tento odkaz: