Geometry

Obsah trojúhelníku

Obsah trojúhelníku vzorce a kalkulačka k výpočtu oblasti online. Obecné vzorce pro všechny typy trojúhelníků jsou uvedeny, zvláštní případy pro rovnostranné, rovnoramenné a pravé trojúhelníky.


Pro všechny trojúhelníky1

Obsah trojúhelníku na základně a výšky

Obsah trojúhelníku na základně a výšky

Obsah trojúhelníku se rovná polovině součinu trojúhelníku základny a výšce, snížené na tomto základě: . Základ trojúhelníku lze zvolit z obou stran trojúhelníku.


Strany a
Výška h
2

Obsah trojúhelníku na dvou stranách a úhel mezi nimi

Obsah trojúhelníku na dvou stranách a úhel mezi nimi

Obsah trojúhelníku se rovná polovině výrobku kterýchkoliv dvou z jeho stran podle sinu úhlu mezi oběma stranami: . Úhel α mezi stranami může být cokoli: tupý, ostrý, rovný.


Strany a
Strany b
Úhel α° mezi stranami a a b
3

Obsah trojúhelníku podél poloměru vepsané kružnice a tři strany

Obsah trojúhelníku podél poloměru vepsané kružnice a tři strany

Obsah trojúhelníku se rovná polovině součtu všech tří stran časů trojúhelník poloměru vepsané kružnice.  nebo jinými slovy lze říci,: Obsah trojúhelníku se rovná polovině obvodu trojúhelníku, násobeného poloměrem vepsané kružnice.


Strany a
Strany b
Strany c
Poloměr r zapsaný kruh
4

Obsah trojúhelníku podél poloměru ohraničeného kruhu a tří stran

Obsah trojúhelníku podél poloměru ohraničeného kruhu a tří stran

Obsah trojúhelníku se rovná součinu tří stran trojúhelníku, dělený poloměrem opsané kružnice čtyř:


Strany a
Strany b
Strany c
Poloměr R ohraničeného kruhu
5

Obsah trojúhelníku pomocí vzorec Heron

Obsah trojúhelníku pomocí vzorec Heron

Pokud znáte všechny tři strany trojúhelníku, můžete vypočítat jeho plochu pomocí vzorce Heron: , kde p je polovina obvodu trojúhelníku vypočtená podle vzorce


Strany a
Strany b
Strany c
Poloměr:
Pro rovnoramenný trojúhelník


6

Obsah rovnoramenný trojúhelník po stranách a úhel mezi nimi

Obsah rovnoramenný trojúhelník po stranách a úhel mezi nimi

Vypočítat Obsah:

Strana a (a = b)
Úhel α° mezi stranami
7

Obsah rovnoramenný trojúhelník po stranách a úhel mezi nimi

Obsah rovnoramenný trojúhelník po stranách a úhel mezi nimi

Vypočítat Obsah:

Strana a (a = b)
Základ trojúhelníku c
Úhel β° mezi základnou a bokem
8

Obsah rovnoramenný trojúhelník na podkladu a úhel mezi stranami

Obsah rovnoramenný trojúhelník na podkladu a úhel mezi stranami

Vypočítat Obsah:

Základ trojúhelníku c
Úhel α° mezi stranami
Pro rovnoramenného trojúhelníku


9

Obsah rovnoramenného trojúhelníku o straně

Obsah rovnoramenného trojúhelníku o straně

Vypočítat Obsah:

Strany a (a = b = c)
10

Obsah rovnoramenného trojúhelníku výšky

Obsah rovnoramenného trojúhelníku výšky

Vypočítat Obsah:

Výška h
11

Obsah rovnoramenného trojúhelníku podél poloměru zapsaného kruhu

Obsah rovnoramenného trojúhelníku podél poloměru zapsaného kruhu

Vypočítat Obsah:

Poloměr r zapsaný kruh
12

Obsah rovnoramenného trojúhelníku podél poloměru ohraničeného kruhu

Obsah rovnoramenného trojúhelníku podél poloměru ohraničeného kruhu

Vypočítat Obsah:

Poloměr R ohraničeného kruhu
Pro pravoúhlého trojúhelníku


13

Obsah pravoúhlého trojúhelníku dva Catete

Obsah pravoúhlého trojúhelníku dva Catete

Vypočítat Obsah:

Katet a
Katet b
14

Obsah pravoúhlého trojúhelníku podél segmentů, pro kterou přepona rozděluje vepsané kružnice

Obsah pravoúhlého trojúhelníku podél segmentů, pro kterou přepona rozděluje vepsané kružnice

Vypočítat Obsah:

Segmentujte d
Segmentujte e
15

Obsah pravoúhlého trojúhelníku podle Heronova vzorce

Obsah pravoúhlého trojúhelníku podle Heronova vzorce

Heronův vzorec pro pravoúhlého trojúhelníku , kde p je polovina obvodu trojúhelníku vypočtená podle vzorce

Vypočítat Obsah:

Strany a
Strany b
Strany c

Poloměr:
Sdílet tento odkaz: