Geometrie

Obsah trojúhelníku

Obsah trojúhelníku vzorce a kalkulačka k výpočtu oblasti online. Obecné vzorce pro všechny typy trojúhelníků jsou uvedeny, zvláštní případy pro rovnostranné, rovnoramenné a pravé trojúhelníky.


Tabulka se vzorci čtvercového trojúhelníku (na konci stránky)

Stáhněte si vzorce trojúhelníku jako obrázek nebo soubor PDF (na konci stránky)Pro všechny trojúhelníky1

Obsah trojúhelníku na základně a výšky

Obsah trojúhelníku na základně a výšky
Strany a
Výška h

Základ trojúhelníku lze zvolit z obou stran trojúhelníku.


2

Obsah trojúhelníku na dvou stranách a úhel mezi nimi

Obsah trojúhelníku na dvou stranách a úhel mezi nimi
Strany a
Strany b
Úhel α° mezi stranami a a b

Úhel α mezi stranami může být cokoli: tupý, ostrý, rovný.


3

Obsah trojúhelníku podél poloměru vepsané kružnice a tři strany

Obsah trojúhelníku podél poloměru vepsané kružnice a tři strany
Strany a
Strany b
Strany c
Poloměr r zapsaný kruh

4

Obsah trojúhelníku podél poloměru ohraničeného kruhu a tří stran

Obsah trojúhelníku podél poloměru ohraničeného kruhu a tří stran
Strany a
Strany b
Strany c
Poloměr R ohraničeného kruhu

5

Obsah trojúhelníku pomocí vzorec Heron

Obsah trojúhelníku pomocí vzorec Heron
Poloměr: 

Strany a
Strany b
Strany c

6

Oblast libovolného trojúhelníku na straně a dva sousedící rohy

Oblast libovolného trojúhelníku na straně a dva sousedící rohy
Strany a
Úhel β°
Úhel α°


Pro rovnoramenný trojúhelník


7

Plocha rovnoramenného trojúhelníku po stranách a základně

Plocha rovnoramenného trojúhelníku po stranách a základně

Strany a (a = b)
Strany c

8

Obsah rovnoramenný trojúhelník po stranách a úhel mezi nimi

Obsah rovnoramenný trojúhelník po stranách a úhel mezi nimi
Strana a (a = b)
Úhel α° mezi stranami

9

Obsah rovnoramenný trojúhelník po stranách a úhel mezi nimi

Obsah rovnoramenný trojúhelník po stranách a úhel mezi nimi
Strana a (a = b)
Základ trojúhelníku c
Úhel β° mezi základnou a bokem

10

Obsah rovnoramenný trojúhelník na podkladu a úhel mezi stranami

Obsah rovnoramenný trojúhelník na podkladu a úhel mezi stranami
Základ trojúhelníku c
Úhel α° mezi stranami


Pro rovnoramenného trojúhelníku


11

Plocha rovnoramenného trojúhelníku podle výšky a základny

Plocha rovnoramenného trojúhelníku podle výšky a základny

Základ trojúhelníku c
Výška h


12

Obsah rovnoramenného trojúhelníku o straně

Obsah rovnoramenného trojúhelníku o straně
Strany a (a = b = c)

13

Obsah rovnoramenného trojúhelníku výšky

Obsah rovnoramenného trojúhelníku výšky
Výška h

14

Obsah rovnoramenného trojúhelníku podél poloměru zapsaného kruhu

Obsah rovnoramenného trojúhelníku podél poloměru zapsaného kruhu
Poloměr r zapsaný kruh

15

Obsah rovnoramenného trojúhelníku podél poloměru ohraničeného kruhu

Obsah rovnoramenného trojúhelníku podél poloměru ohraničeného kruhu
Poloměr R ohraničeného kruhu


Pro pravoúhlého trojúhelníku


16

Obsah pravoúhlého trojúhelníku dva Catete

Obsah pravoúhlého trojúhelníku dva Catete
Katet a
Katet b

17

Čtvercový pravoúhlý trojúhelník přes hypotenze a úhel

Čtvercový pravoúhlý trojúhelník přes hypotenze a úhel

Strany c
Úhel α

18

Čtvercový pravoúhlý trojúhelník přes katétr a úhel

Čtvercový pravoúhlý trojúhelník přes katétr a úhel

Strany b
Úhel α

19

Obsah pravoúhlého trojúhelníku podél segmentů, pro kterou přepona rozděluje vepsané kružnice

Obsah pravoúhlého trojúhelníku podél segmentů, pro kterou přepona rozděluje vepsané kružnice
Segmentujte d
Segmentujte e

20

Oblast pravoúhlého trojúhelníku přes hypotenzi a zapsaný obvod

Oblast pravoúhlého trojúhelníku přes hypotenzi a zapsaný obvod

Strany с
Poloměr r

21

Obsah pravoúhlého trojúhelníku podle Heronova vzorce

Obsah pravoúhlého trojúhelníku podle Heronova vzorce
Poloměr: 

Strany a
Strany b
Strany c
V závislosti na druhu trojúhelníku a jeho známých zdrojových dat může být plocha trojúhelníku vypočtena podle různých vzorců.


Tabulka se vzorci čtvercového trojúhelníku


výchozí data
(aktivní odkaz na kalkulačku)
skica formule
Pro všechny trojúhelníky
1 základna a výška
2 dvě strany a úhel mezi nimi
3 poloměr zapsaného obvodu a tři strany
4 poloměr popsaného obvodu a tři strany
5 tři strany
(podle vzorce Geron)

kde 
6 strana a dva sousedící rohy
Pro rovnoramenný trojúhelník
7 strany a základna
8 strany a úhel mezi nimi
9 strany, základna a úhel mezi stranami a základnou
10 základna a úhel mezi stranami
11 výška a základna
Pro rovnoramenného trojúhelníku
12 strana
13 výška
14 poloměr zapsaného kruhu
15 poloměr popsaného obvodu
Pro pravoúhlého trojúhelníku
16 dvě katety
17 hypotenze a úhel
18 katet a úhel
19 segmenty, na které se přepona rozděluje, zapsaný obvod
20 hypotenze a poloměr zapsaného obvodu
21 tři strany
(podle vzorce Geron)

kde  

Stáhněte si vzorce trojúhelníku jako obrázekSdílet tento odkaz: