Geometrie

Obsah trojúhelníku

Obsah trojúhelníku vzorce a kalkulačka k výpočtu oblasti online. Obecné vzorce pro všechny typy trojúhelníků jsou uvedeny, zvláštní případy pro rovnostranné, rovnoramenné a pravé trojúhelníky.


Tabulka se vzorci čtvercového trojúhelníku (na konci stránky)

Stáhněte si vzorce trojúhelníku jako obrázek nebo soubor PDF (na konci stránky)



Pro všechny trojúhelníky



1

Obsah trojúhelníku na základně a výšky

Obsah trojúhelníku na základně a výšky
Strany a
Výška h

Základ trojúhelníku lze zvolit z obou stran trojúhelníku.


2

Obsah trojúhelníku na dvou stranách a úhel mezi nimi

Obsah trojúhelníku na dvou stranách a úhel mezi nimi
Strany a
Strany b
Úhel α° mezi stranami a a b

Úhel α mezi stranami může být cokoli: tupý, ostrý, rovný.


3

Obsah trojúhelníku podél poloměru vepsané kružnice a tři strany

Obsah trojúhelníku podél poloměru vepsané kružnice a tři strany
Strany a
Strany b
Strany c
Poloměr r zapsaný kruh

4

Obsah trojúhelníku podél poloměru ohraničeného kruhu a tří stran

Obsah trojúhelníku podél poloměru ohraničeného kruhu a tří stran
Strany a
Strany b
Strany c
Poloměr R ohraničeného kruhu

5

Obsah trojúhelníku pomocí vzorec Heron

Obsah trojúhelníku pomocí vzorec Heron
Poloměr: 

Strany a
Strany b
Strany c

6

Oblast libovolného trojúhelníku na straně a dva sousedící rohy

Oblast libovolného trojúhelníku na straně a dva sousedící rohy
Strany a
Úhel β°
Úhel α°


Pro rovnoramenný trojúhelník


7

Plocha rovnoramenného trojúhelníku po stranách a základně

Plocha rovnoramenného trojúhelníku po stranách a základně

Strany a (a = b)
Strany c

8

Obsah rovnoramenný trojúhelník po stranách a úhel mezi nimi

Obsah rovnoramenný trojúhelník po stranách a úhel mezi nimi
Strana a (a = b)
Úhel α° mezi stranami

9

Obsah rovnoramenný trojúhelník po stranách a úhel mezi nimi

Obsah rovnoramenný trojúhelník po stranách a úhel mezi nimi
Strana a (a = b)
Základ trojúhelníku c
Úhel β° mezi základnou a bokem

10

Obsah rovnoramenný trojúhelník na podkladu a úhel mezi stranami

Obsah rovnoramenný trojúhelník na podkladu a úhel mezi stranami
Základ trojúhelníku c
Úhel α° mezi stranami


Pro rovnoramenného trojúhelníku


11

Plocha rovnoramenného trojúhelníku podle výšky a základny

Plocha rovnoramenného trojúhelníku podle výšky a základny

Základ trojúhelníku c
Výška h


12

Obsah rovnoramenného trojúhelníku o straně

Obsah rovnoramenného trojúhelníku o straně
Strany a (a = b = c)

13

Obsah rovnoramenného trojúhelníku výšky

Obsah rovnoramenného trojúhelníku výšky
Výška h

14

Obsah rovnoramenného trojúhelníku podél poloměru zapsaného kruhu

Obsah rovnoramenného trojúhelníku podél poloměru zapsaného kruhu
Poloměr r zapsaný kruh

15

Obsah rovnoramenného trojúhelníku podél poloměru ohraničeného kruhu

Obsah rovnoramenného trojúhelníku podél poloměru ohraničeného kruhu
Poloměr R ohraničeného kruhu


Pro pravoúhlého trojúhelníku


16

Obsah pravoúhlého trojúhelníku dva Catete

Obsah pravoúhlého trojúhelníku dva Catete
Katet a
Katet b

17

Čtvercový pravoúhlý trojúhelník přes hypotenze a úhel

Čtvercový pravoúhlý trojúhelník přes hypotenze a úhel

Strany c
Úhel α

18

Čtvercový pravoúhlý trojúhelník přes katétr a úhel

Čtvercový pravoúhlý trojúhelník přes katétr a úhel

Strany b
Úhel α

19

Obsah pravoúhlého trojúhelníku podél segmentů, pro kterou přepona rozděluje vepsané kružnice

Obsah pravoúhlého trojúhelníku podél segmentů, pro kterou přepona rozděluje vepsané kružnice
Segmentujte d
Segmentujte e

20

Oblast pravoúhlého trojúhelníku přes hypotenzi a zapsaný obvod

Oblast pravoúhlého trojúhelníku přes hypotenzi a zapsaný obvod

Strany с
Poloměr r

21

Obsah pravoúhlého trojúhelníku podle Heronova vzorce

Obsah pravoúhlého trojúhelníku podle Heronova vzorce
Poloměr: 

Strany a
Strany b
Strany c




V závislosti na druhu trojúhelníku a jeho známých zdrojových dat může být plocha trojúhelníku vypočtena podle různých vzorců.


Tabulka se vzorci čtvercového trojúhelníku


výchozí data
(aktivní odkaz na kalkulačku)
skica formule
Pro všechny trojúhelníky
1 základna a výška
2 dvě strany a úhel mezi nimi
3 poloměr zapsaného obvodu a tři strany
4 poloměr popsaného obvodu a tři strany
5 tři strany
(podle vzorce Geron)

kde 
6 strana a dva sousedící rohy
Pro rovnoramenný trojúhelník
7 strany a základna
8 strany a úhel mezi nimi
9 strany, základna a úhel mezi stranami a základnou
10 základna a úhel mezi stranami
11 výška a základna
Pro rovnoramenného trojúhelníku
12 strana
13 výška
14 poloměr zapsaného kruhu
15 poloměr popsaného obvodu
Pro pravoúhlého trojúhelníku
16 dvě katety
17 hypotenze a úhel
18 katet a úhel
19 segmenty, na které se přepona rozděluje, zapsaný obvod
20 hypotenze a poloměr zapsaného obvodu
21 tři strany
(podle vzorce Geron)

kde  

Stáhněte si vzorce trojúhelníku jako obrázek


Pro všechny trojúhelníky
Pro všechny trojúhelníky
Pro všechny trojúhelníky
Pro všechny trojúhelníky
Pro všechny trojúhelníky
Pro všechny trojúhelníky

Sdílet tento odkaz: