Γεωμετρία

Εμβαδόν τριγώνου

Εμβαδόν τριγώνου - τύπων και αριθμομηχανών για τον υπολογισμό της περιοχής σε κατάσταση λειτουργίας online. Παρέχει γενικές φόρμουλες για όλους τους τύπους των τριγώνων, για συγκεκριμένες περιπτώσεις ισόπλευρα, ισοσκελή και ορθογώνια τρίγωνα.


Πίνακας με τους τύπους του εμβαδού του τριγώνου (στο τέλος της σελίδας)

Κάντε λήψη τύπων περιοχής τριγώνου ως εικόνα ή αρχείο PDF (στο τέλος της σελίδας)Για όλα τα τρίγωνα1

Εμβαδόν τριγώνου από τη βάση και το ύψος του

Εμβαδόν τριγώνου από τη βάση και το ύψος του
Κόμμα a
Ύψος h

Η βάση του τριγώνου μπορεί να επιλεγεί από κάθε πλευρά του τριγώνου.


2

Εμβαδόν τριγώνου στις δύο πλευρές και η γωνία μεταξύ τους

Εμβαδόν τριγώνου στις δύο πλευρές και η γωνία μεταξύ τους
Κόμμα a
Κόμμα b
Γωνία α° μεταξύ των μερών a και b

Η γωνία α μεταξύ των πλευρών μπορεί να είναι οτιδήποτε: αμβλύ, αιχμηρή, ευθεία.


3

Εμβαδόν τριγώνου κατά μήκος της ακτίνας του εγγεγραμμένου κύκλου και των τριών πλευρών

Εμβαδόν τριγώνου κατά μήκος της ακτίνας του εγγεγραμμένου κύκλου και των τριών πλευρών
Κόμμα a
Κόμμα b
Κόμμα c
Ακτίνα r εγγεγραμμένο κύκλο

4

Εμβαδόν τριγώνου κατά μήκος της ακτίνας του περιγεγραμμένου κύκλου και των τριών πλευρών

Εμβαδόν τριγώνου κατά μήκος της ακτίνας του περιγεγραμμένου κύκλου και των τριών πλευρών
Κόμμα a
Κόμμα b
Κόμμα c
Ακτίνα R του οριοθετημένου κύκλου

5

Εμβαδόν τριγώνου σύμφωνα με τον τύπο του Heron

Εμβαδόν τριγώνου σύμφωνα με τον τύπο του Heron
Ημιπεριμετρικά: 

Κόμμα a
Κόμμα b
Κόμμα c

6

Περιοχή ενός αυθαίρετου τριγώνου στην πλευρά και δύο γειτονικές γωνίες

Περιοχή ενός αυθαίρετου τριγώνου στην πλευρά και δύο γειτονικές γωνίες
Κόμμα a
Γωνία β°
Γωνία α°


Για ισοσκελές τρίγωνα


7

Η περιοχή του ισοσκελούς τριγώνου με πλευρές και βάση

Η περιοχή του ισοσκελούς τριγώνου με πλευρές και βάση

Κόμμα a (a = b)
Κόμμα c

8

Η περιοχή ενός ισοσκελούς τριγώνου κατά μήκος των πλευρών και η γωνία μεταξύ τους

Η περιοχή ενός ισοσκελούς τριγώνου κατά μήκος των πλευρών και η γωνία μεταξύ τους
Πλευρά a (a = b)
Γωνία α° μεταξύ των πλευρών

9

Η περιοχή ενός ισοσκελούς τριγώνου κατά μήκος των πλευρών και η γωνία μεταξύ τους

Η περιοχή ενός ισοσκελούς τριγώνου κατά μήκος των πλευρών και η γωνία μεταξύ τους
Πλευρά a (a = b)
Η βάση του τριγώνου c
Γωνία β° μεταξύ της βάσης και της πλευράς

10

Η περιοχή ενός ισοσκελούς τριγώνου στη βάση και της γωνίας μεταξύ των πλευρών

Η περιοχή ενός ισοσκελούς τριγώνου στη βάση και της γωνίας μεταξύ των πλευρών
Η βάση του τριγώνου c
Γωνία α° μεταξύ των πλευρών


Για ισόπλευρα τρίγωνα


11

Η περιοχή του ισοσκελούς τριγώνου, σύμφωνα με το ύψος και τη βάση

Η περιοχή του ισοσκελούς τριγώνου, σύμφωνα με το ύψος και τη βάση

Η βάση του τριγώνου c
Ύψος h


12

Η περιοχή ενός ισόπλευρου τριγώνου στο πλάι

Η περιοχή ενός ισόπλευρου τριγώνου στο πλάι
Κόμμα a (a = b = c)

13

Η περιοχή ενός ισόπλευρου τριγώνου σε ύψος

Η περιοχή ενός ισόπλευρου τριγώνου σε ύψος
Ύψος h

14

Η περιοχή ενός ισόπλευρου τριγώνου κατά μήκος της ακτίνας του εγγεγραμμένου κύκλου

Η περιοχή ενός ισόπλευρου τριγώνου κατά μήκος της ακτίνας του εγγεγραμμένου κύκλου
Ακτίνα r εγγεγραμμένο κύκλο

15

Η περιοχή ενός ισόπλευρου τριγώνου κατά μήκος της ακτίνας του περιγεγραμμένου κύκλου

Η περιοχή ενός ισόπλευρου τριγώνου κατά μήκος της ακτίνας του περιγεγραμμένου κύκλου
Ακτίνα R του οριοθετημένου κύκλου


Για ορθογώνια τρίγωνα


16

Πλατεία ενός δεξιού τριγώνου με δύο πόδια

Πλατεία ενός δεξιού τριγώνου με δύο πόδια
Καθετα a
Καθετα b

17

Περιοχή ενός ορθογώνιου τριγώνου μέσω υποταινού και γωνίας

Περιοχή ενός ορθογώνιου τριγώνου μέσω υποταινού και γωνίας

Κόμμα c
Γωνία α

18

Το εμβαδόν του ορθογωνίου τριγώνου μέσα και η γωνία ψ, τα στερ

Το εμβαδόν του ορθογωνίου τριγώνου μέσα και η γωνία ψ, τα στερ

Κόμμα b
Γωνία α

19

Η περιοχή ενός ορθογωνίου τριγώνου κατά μήκος των τμημάτων για τα οποία η υποτείνουσα χωρίζει τον εγγεγραμμένο κύκλο

Η περιοχή ενός ορθογωνίου τριγώνου κατά μήκος των τμημάτων για τα οποία η υποτείνουσα χωρίζει τον εγγεγραμμένο κύκλο
Τμήμα d
Τμήμα e

20

Περιοχή ενός ορθογώνιου τριγώνου μέσα από την υποτείνουσα και τον εγγεγραμμένο κύκλο

Περιοχή ενός ορθογώνιου τριγώνου μέσα από την υποτείνουσα και τον εγγεγραμμένο κύκλο

Κόμμα с
Ακτίνα r

21

Η περιοχή ενός ορθογώνιου τριγώνου σύμφωνα με τον τύπο του Heron

Η περιοχή ενός ορθογώνιου τριγώνου σύμφωνα με τον τύπο του Heron
Ημιπεριμετρικά: 

Κόμμα a
Κόμμα b
Κόμμα c
Ανάλογα με το είδος του τριγώνου και το γνωστό των αρχικών δεδομένων, το εμβαδόν του τριγώνου μπορεί να υπολογιστεί με διάφορους τύπους.


Πίνακας με τους τύπους του εμβαδού του τριγώνου


τα αρχικά δεδομένα
(ενεργό σύνδεσμο για να μεταβείτε στην αριθμομηχανή)
σκίτσο ο τύπος
Για όλα τα τρίγωνα
1 η βάση και το ύψος
2 δύο πλευρά και η γωνία μεταξύ τους
3 ακτίνα τον εγγεγραμμένο κύκλο του και τις τρεις πλευρές
4 ακτίνα περιγράφεται περιφέρειας και τρεις πλευρές
5 τρεις πλευρές
(από τον τύπο Τζιρόνα)

όπου 
6 πλευρά και δύο γειτονικές γωνίες
Για ισοσκελές τρίγωνα
7 πλευρές και βάση
8 πλαϊνές πλευρές και μια γωνία μεταξύ τους
9 πλαϊνές πλευρές, η βάση και η γωνία μεταξύ του τις πλευρές και τη βάση
10 η βάση και η γωνία μεταξύ των πλευρικών μερών
11 ύψος και βάση
Για ισόπλευρα τρίγωνα
12 πλευρά
13 ύψος
14 ακτίνα τον εγγεγραμμένο κύκλο του
15 ακτίνα περιγράφεται περιφέρειας
Για ορθογώνια τρίγωνα
16 δύο πόδια
17 υπόταση και γωνία
18 πόδι και γωνία
19 περικοπές, που χωρίζει εισαγμένη ανταλλαγή αποθεμάτων περιφέρεια
20 υπόταση και εγγεγραμμένη ακτίνα κύκλου
21 τρεις πλευρές
(από τον τύπο Τζιρόνα)

όπου  

Κατεβάστε τους τύπους περιοχής τριγώνου ως εικόνα


Για όλα τα τρίγωνα
Για όλα τα τρίγωνα
Για όλα τα τρίγωνα
Για όλα τα τρίγωνα
Για όλα τα τρίγωνα
Για όλα τα τρίγωνα

Κοινή χρήση αυτού του συνδέσμου: