Geometri

Triangel area

Triangel area - formler och miniräknare för att beräkna området online. Allmänna formler för alla typer av trianglar ges, speciella fall för jämsidiga, isosceles och rätt trianglar.


Tabell med triangelområdesformler (i slutet av sidan)

Ladda ner formler för triangelområdet som en bild eller fil PDF (i slutet av sidan)För alla trianglar1

Triangeln på basen och höjden

Triangeln på basen och höjden
fest a
höjd h

Triangeln kan väljas av någon av sidorna av triangeln.


2

Triangeln på två sidor och vinkeln mellan dem

Triangeln på två sidor och vinkeln mellan dem
fest a
fest b
vinkel α° mellan sidorna a och b

Vinkeln a mellan sidorna kan vara vilken som helst: trubbig, skarp, rak.


3

Triangel area längs den inskriven cirkelns radie och tre sidor

Triangel area längs den inskriven cirkelns radie och tre sidor
fest a
fest b
fest c
radie r inskriven cirkel

4

Triangelns yta längs omkretsens omkrets och tre sidor

Triangelns yta längs omkretsens omkrets och tre sidor
fest a
fest b
fest c
radie R circumcenter

5

Området av triangeln enligt formeln av Gerona

Området av triangeln enligt formeln av Gerona
Halv perimeter: 

fest a
fest b
fest c

6

Arean av en godtycklig triangel på sidan och två intilliggande hörn

Arean av en godtycklig triangel på sidan och två intilliggande hörn
fest a
vinkel β°
vinkel α°


För likvärdiga trianglar


7

Arean av likbenets triangel på sidorna och basen

Arean av likbenets triangel på sidorna och basen

fest a (a = b)
fest c

8

Området av en likriktad triangel på sidorna och vinkeln mellan dem

Området av en likriktad triangel på sidorna och vinkeln mellan dem
den sida a (a = b)
vinkel α° mellan sidorna

9

Området av en likriktad triangel på sidorna och vinkeln mellan dem

Området av en likriktad triangel på sidorna och vinkeln mellan dem
den sida a (a = b)
Basen av triangeln c
vinkel β° mellan bas och sida

10

Området av en likriktad triangel på basen och vinkeln mellan sidorna

Området av en likriktad triangel på basen och vinkeln mellan sidorna
Basen av triangeln c
vinkel α° mellan sidorna


För liksidiga trianglar


11

Ytstorleken i en likställt triangel i höjd och bas

Ytstorleken i en likställt triangel i höjd och bas

Basen av triangeln c
höjd h


12

Området av en liksidig triangel på sidan

Området av en liksidig triangel på sidan
fest a (a = b = c)

13

Området av en liksidig triangel i höjd

Området av en liksidig triangel i höjd
höjd h

14

Området med en inbördes cirkels radius av liksidig triangel

Området med en inbördes cirkels radius av liksidig triangel
radie r inskriven cirkel

15

Området av en liksidig triangel längs omkretsens radie

Området av en liksidig triangel längs omkretsens radie
radie R circumcenter


För rätt trianglar


16

Området av en högra triangel längs två ben

Området av en högra triangel längs två ben
kateter a
kateter b

17

Arean av en högra triangeln genom hypotenuse och vinkel

Arean av en högra triangeln genom hypotenuse och vinkel

fest c
vinkel α

18

Area av en rätvinklad triangel genom ett ben och vinkel

Area av en rätvinklad triangel genom ett ben och vinkel

fest b
vinkel α

19

Området med en rät vinklad triangel dividerad med segment i vilka den inskrivna cirkeln delar upp hypotenusen

Området med en rät vinklad triangel dividerad med segment i vilka den inskrivna cirkeln delar upp hypotenusen
Klipp av d
Klipp av e

20

Område med en rätvinklad triangel genom hypotenusen och den inskrivna cirkeln

Område med en rätvinklad triangel genom hypotenusen och den inskrivna cirkeln

fest с
radie r

21

Området av en rätt triangel enligt formeln Gerona

Området av en rätt triangel enligt formeln Gerona
Halv perimeter: 

fest a
fest b
fest c
Beroende på typen av triangel och dess kända källdata kan triangelns area beräknas med olika formler.


Tabell med triangelområdesformler


rå data
(aktiv länk för att gå till miniräknaren)
en skiss formeln
För alla trianglar
1 bas och höjd
2 två sidor och vinkeln mellan dem
3 cirkelradius och tre sidor
4 radien för den omskrevna cirkeln och tre sidor
5 tre sidor
(enligt Herons formel)

var 
6 sido och två intilliggande hörn
För likvärdiga trianglar
7 sidor och bas
8 sidor och vinkel mellan dem
9 sidor, bas och vinkel mellan sidor och bas
10 bas och vinkel mellan sidorna
11 höjd och bas
För liksidiga trianglar
12 fest
13 höjd
14 cirkelradie
15 radien för den omskrevna cirkeln
För rätt trianglar
16 två ben
17 hypotenuse och vinkel
18 ben och hörn
19 segment i vilka den inskrivna cirkeln delar hypotenusen
20 hypotenus och inskriven cirkelradius
21 tre sidor
(enligt Herons formel)

var  

Ladda ner formler för triangelområdet som en bild


För alla trianglar
För alla trianglar
För alla trianglar
För alla trianglar
För alla trianglar
För alla trianglar

Dela länk