Geometri

Area parallellogram

Formler och kalkylator för beräkning av area parallellogram online. Tabell med arealformler för parallellogram. Olika formler används för att beräkna parallellogrammets area, beroende på känd kildedata. Nedan finns formler och en kalkylator för beräkning av området.


Tabell med areal formler för parallellogram (i slutet av sidan)
1

Area parallellogram vid parallellogrammets bas och höjd

Area parallellogram vid parallellogrammets bas och höjd
... utbildning ...
a - sidan
h - höjden


2

Parallellogrammets area på sidan och höjden sänktes till denna sida

Parallellogrammets area på sidan och höjden sänktes till denna sida
... utbildning ...
b - sidan
hb - höjden


3

Area parallellogram på två sidor och vinkeln mellan dem

Area parallellogram på två sidor och vinkeln mellan dem
... utbildning ...
a - sidan
b - sidan
α° - vinkel mellan sidor


4

Area parallellogram längs två diagonaler och vinkeln mellan dessa diagonaler

Area parallellogram längs två diagonaler och vinkeln mellan dessa diagonaler
... utbildning ...
d1 - diagonal
d2 - diagonal
α° - vinkel mellan diagonalerna


5

Area parallellogram längs den inskrivna cirkeln och sidan

Area parallellogram längs den inskrivna cirkeln och sidan

Denna formel är endast tillämplig för parallellogram där en cirkel kan matas in. Ett sådant parallellogram kan bara vara en romb.

... utbildning ...
a - sidan
r - radie av den inskrivna cirkeln


6

Area parallellogram längs den inskrivna cirkeln och vinkeln mellan sidorna

Area parallellogram längs den inskrivna cirkeln och vinkeln mellan sidorna

Denna formel är endast tillämplig för parallellogram där en cirkel kan matas in. Ett sådant parallellogram kan bara vara en romb.

... utbildning ...
r - radie av den inskrivna cirkeln
α° - vinkel mellan sidor

Notera:

Om vinkeln i källdata indikeras i radianer kan du använda formeln för konvertering till grader: 1 radian × (180/π)° = 57,296°


Tabell med areal formler för parallellogram


initial data
(aktiv länk för att gå till miniräknaren)
skiss formel
1 bas och höjd
2 sida och höjd
3 två sidor och vinkeln mellan dem
4 diagonaler och vinkeln mellan dem
5 inskriven cirkel och sida
6 inskriven cirkel och vinkel mellan sidornaDela länk