Geometri

Området for parallellogrammet

Areal av parallellogrammet, formler og kalkulator for beregning av området på nettet. Formler for beregning av arealet av et parallellogram for forskjellige innledende data er gitt.


Tabell med parallellogramarealformler (på slutten av siden)
1

Parallelogramområde etter base og høyde på parallellogram

Parallelogramområde etter base og høyde på parallellogram
... trening ...
a - side
h - høyde


2

Området på parallellogrammet langs siden og høyden senkes til denne siden

Området på parallellogrammet langs siden og høyden senkes til denne siden
... trening ...
b - side
hb - høyde


3

Området av parallellogrammet på to sider og vinkelen mellom dem

Området av parallellogrammet på to sider og vinkelen mellom dem
... trening ...
a - side
b - side
α° - vinkelen mellom sidene


4

Området av parallellogrammet langs de to diagonalene og vinkelen mellom disse diagonalene

Området av parallellogrammet langs de to diagonalene og vinkelen mellom disse diagonalene
... trening ...
d1 - diagonal
d2 - diagonal
α° - vinkelen mellom diagonalene


5

Området av parallellogrammet langs den innskrevne sirkel og siden

Området av parallellogrammet langs den innskrevne sirkel og siden

Denne formelen gjelder kun for parallellogrammer, der en sirkel kan skrives inn. Et slikt parallellogram kan bare være en rhombus.

... trening ...
a - side
r - radius innskrevet sirkel


6

Området av parallellogrammet langs den innskrevne sirkel og vinkelen mellom sidene

Området av parallellogrammet langs den innskrevne sirkel og vinkelen mellom sidene

Denne formelen gjelder kun for parallellogrammer, der en sirkel kan skrives inn. Et slikt parallellogram kan bare være en rhombus.

... trening ...
r - radius innskrevet sirkel
α° - vinkelen mellom sidene

Merk:

Hvis vinkelen er angitt i radianer i en datakilde, kan du bruke formelen for å konvertere den til grader: 1 radian × (180/π)° = 57,296°


Tabell med parallellogramarealformler


kilde data
(aktiv lenke for å gå til kalkulator)
skisse formelen
1 sokkel og høyde
2 side og høyde
3 to sider og vinkelen mellom dem
4 diagonaler og vinkelen mellom dem
5 innskrevet sirkel og side
6 innskrevet sirkel og vinkel mellom sideneDel denne lenken: