Geometry

Området for parallellogrammet

Areal av parallellogrammet, formler og kalkulator for beregning av området på nettet. Formler for beregning av arealet av et parallellogram for forskjellige innledende data er gitt.


1

Parallelogramområde etter base og høyde på parallellogram

Parallelogramområde etter base og høyde på parallellogram
a - selskap
h - høyde

... forberedelse av ...


2

Området på parallellogrammet langs siden og høyden senkes til denne siden

Området på parallellogrammet langs siden og høyden senkes til denne siden
b - selskap
hb - høyde

... forberedelse av ...


3

Området av parallellogrammet på to sider og vinkelen mellom dem

Området av parallellogrammet på to sider og vinkelen mellom dem
a - selskap
b - selskap
α° - vinkel mellom partier

... forberedelse av ...


4

Området av parallellogrammet langs de to diagonalene og vinkelen mellom disse diagonalene

Området av parallellogrammet langs de to diagonalene og vinkelen mellom disse diagonalene
d1 - diagonal
d2 - diagonal
α° - Vinkel mellom diagonaler

... forberedelse av ...


5

Området av parallellogrammet langs den innskrevne sirkel og siden

Området av parallellogrammet langs den innskrevne sirkel og siden

Denne formelen gjelder kun for parallellogrammer, der en sirkel kan skrives inn. Et slikt parallellogram kan bare være en rhombus.


a - selskap
r - radius av innskrevet sirkel

... forberedelse av ...


6

Området av parallellogrammet langs den innskrevne sirkel og vinkelen mellom sidene

Området av parallellogrammet langs den innskrevne sirkel og vinkelen mellom sidene

Denne formelen gjelder kun for parallellogrammer, der en sirkel kan skrives inn. Et slikt parallellogram kan bare være en rhombus.


r - radius av innskrevet sirkel
α° - vinkel mellom partier

... forberedelse av ...
Del denne lenken: