Geometri

Arealet av et kvadrat

Arealet av et kvadrat formel og en kalkulator for å beregne området på nettet. Formlene for beregning av arealet av et kvadrat med ulike kildedata.


Tabell formelen for arealet av et kvadrat (på slutten av siden)
1

Arealet av et kvadrat med side

Arealet av et kvadrat med side
... trening ...
a - side


2

Arealet av en firkant gjennom den diagonale

Arealet av en firkant gjennom den diagonale
... trening ...
d - diagonal


3

Arealet av et kvadrat med perimeter

Arealet av et kvadrat med perimeter
... trening ...
P - omkretsen


4

Arealet av et kvadrat med segment trukket fra toppunktet av plassen til midten av motsatt side

Arealet av et kvadrat med segment trukket fra toppunktet av plassen til midten av motsatt side
... trening ...
k - kutt


5

Arealet av et kvadrat med radius innskrevet sirkel

Arealet av et kvadrat med radius innskrevet sirkel
... trening ...
r - radius innskrevet sirkel


6

Arealet av et kvadrat med radius omskrevet sirkel

Arealet av et kvadrat med radius omskrevet sirkel
... trening ...
R - radius av omskrevet sirkel


Merk:

Hvis vinkelen er angitt i radianer i en datakilde, kan du bruke formelen for å konvertere den til grader: 1 radian × (180/π)° = 57,296°


Tabell formelen for arealet av et kvadrat


kilde data
(aktiv lenke for å gå til kalkulator)
skisse formelen
1 side
2 diagonal
3 omkretsen
4 kutt k
5 radius innskrevet sirkel
6 radius av omskrevet sirkelDel denne lenken: