Matrix kalkulator
Matrise A

Matrise BEt felt for manuelt å skrive inn et matematisk uttrykk for operasjoner med matriser
løsning:


Ved hjelp av denne kalkulatoren kan du utføre ulike matematiske operasjoner med matriser i online-modus. I dette tilfellet gir tjenesten en rekke løsninger, ikke bare svaret. Multiplikasjon, tillegg og subtraksjon av matriser, å finne rang og determinant av matriser, øke kraften og dekomponering, finne egenverdiene og matrisvektoren ved hjelp av denne kalkulatoren vil være veldig enkle.

Fyll ut feltene for matrikselementene og klikk på tilsvarende knapp.

  • Bruk + og - knappene til å velge ønsket matrisestørrelse. Hvis du trenger en ikke-kvadratisk matrise, må du bare la unødvendige celler stå tomme.
  • Angi verdien av matriseelementene i cellene. Verdier kan være:
    • heltall: 7, -3, 0
    • desimal (endelig og periodisk) fraksjoner: 7/8, 6.13, -1.3(56), 1.2e-4
    • aritmetiske uttrykk: 1/2+3*(6-4), (6-y)/x^3, 2^0.5
  • Klikk på knappen med navnet på den nødvendige matematiske operasjonen eller i manuell modus angi det matematiske uttrykket i et spesielt felt.
  • Verdier i løsningsresultatene kan trekkes med musen til forskjellige felt. For eksempel kan den resulterende matrisen bli trukket på kildedatafeltet for videre oppløsning.
online matrise kalkulator

Del denne lenken: