Matrix kalkulačka
Matrix A

Matrix BPole pro ruční zadání matematického výrazu pro operace s maticemi
Řešení:


Pomocí této kalkulačky můžete provádět různé matematické operace s matricemi v režimu online. V tomto případě služba poskytuje řadu řešení, nejen odpověď. Násobení, sčítání a odečítání matric, nalezení hodnosti a determinantu matric, zvyšování výkonu a rozkladu, nalezení vlastních hodnot a vektoru matice pomocí této kalkulačky bude velmi jednoduché.

Vyplňte pole maticových prvků a klikněte na odpovídající tlačítko.

  • Pomocí tlačítek + a - vyberte požadovanou velikost matice. Pokud potřebujete matnici bez čtverců, nechte zbytečné buňky prázdné.
  • Určete hodnotu prvků matice v buňkách. Hodnoty mohou být:
    • celá čísla: 7, -3, 0
    • desetinné (konečné a periodické) frakce: 7/8, 6.13, -1.3(56), 1.2e-4
    • aritmetické výrazy: 1/2+3*(6-4), (6-y)/x^3, 2^0.5
  • Klepněte na tlačítko s názvem požadované matematické operace nebo v ručním režimu zadejte matematický výraz do zvláštního pole.
  • Hodnoty výsledků řešení lze přetáhnout myší do různých polí. Například výsledná matice může být přetažena na zdrojové datové pole pro další rozlišení.
online matice kalkulačka

Sdílet tento odkaz: