Geometrie

Trigonometrické vzorce

Goniometrické rovnice řešit matematické problémy. Základní trigonometrické vzorce, snížení vzorec, sčítání, odčítání a násobení, jakož i jiné vzorce. Kromě toho se ukazuje hodnoty goniometrických funkcí pro většinu běžných úhlů.


Základní identity

... příprava ...

Dvouúhlé vzorce

... příprava ...

Tříúhlá vzorce

... příprava ...

Formule pro snížení stupně

... příprava ...

Formule pro snížení stupně

... příprava ...

Formule pro snížení stupně

... příprava ...

Formulace s polovinou argumentů

Formule redukce stupně
poloviny argumentu

... příprava ...

Doplňková vzorce

... příprava ...

Formule odčítání

... příprava ...

Formule pro převedení částky
na produktové vzorce

... příprava ...

Formule pro převedení rozdílu
na vzorce produktu

... příprava ...

Sumární vzorce konverze

... příprava ...

Vzorec konverze produktu
ve vzorci součet a rozdíl

... příprava ...

Vzorce pro transformaci
produktu funkcí na výkon

... příprava ...

Formule pro snížení stupně

... příprava ...

Univerzální trigonometrická substituce

... příprava ...


Hodnoty trigonometrických funkcí

α 0
α° 30° 45° 60° 90° 120° 135° 150° 180° 210° 225° 240° 270° 300° 315° 330° 360°
sin α 0 1 0 −1 0
cos α 1 0 −1 0 1
tg α 0 1 −1 0 1 −1 0
ctg α 1 0 −1 1 0 −1


Stáhněte si trigonometrické vzorce

Trigonometrické vzorce můžete stáhnout ve formě obrázku:


Sdílet tento odkaz: