Matice


Determinant matice

Matrix A:


Řešení:


Tato kalkulačka vám pomůže zjistit, jak najít determinant matice různými způsoby:

 • pomocí metody Gauss
 • Použití pravidla trojúhelníků
 • podle pravidla Sarriuse
 • pomocí vzorce Leibniz
 • metodou Gauss-Montante (algoritmus Bareys)

Naše služba vám nejen umožňuje získat matifikátora, ale také poskytuje sadu řešení s komentáři a vysvětleními online zdarma. Také kalkulačka může být užitečná při ověřování správnosti samočinně provedeného řešení.

Vyplňte pole maticových prvků a klikněte na odpovídající tlačítko.

 • Pomocí tlačítek + a - vyberte požadovanou velikost matice. Pokud potřebujete matnici bez čtverců, nechte zbytečné buňky prázdné.
 • Zadejte hodnotu elementů matice v buňkách. Hodnoty mohou být:
  • celá čísla: 7, -3, 0
  • desetinné (konečné a periodické) frakce: 7/8, 6.13, -1.3(56), 1.2e-4
  • aritmetické výrazy: 1/2+3*(6-4), (6-y)/x^3, 2^0.5
 • Klepněte na tlačítko s názvem požadované matematické operace.
 • Hodnoty výsledků řešení lze přetáhnout myší do různých polí. Například výsledná matice může být přetažena na zdrojové datové pole pro další rozlišení.

Sdílet tento odkaz: