Geometrie

Plocha čtyřúhelníku

Plocha libovolného čtyřúhelníku, vzorce a kalkulačka pro výpočet online. Pro výpočet plochy libovolného čtyřúhelníku se používají různé vzorce v závislosti na známých zdrojových datech. Níže jsou vzorce a kalkulačka, která vám pomůže vypočítat plochu libovolného čtyřúhelníku nebo zkontrolovat již provedené výpočty.

Na konci článku jsou uvedeny odkazy pro výpočet soukromých případů čtyřúhelníků: čtverec, lichoběžník, rovnoběžník, obdélník, kosočtverec.


Tabulka se vzorci čtvercového čtyřúhelníku (na konci stránky)
1

Oblast čtyřúhelníku diagonálně a rohu mezi nimi

Oblast čtyřúhelníku diagonálně a rohu mezi nimi
... příprava ...
d1 - úhlopříčka
d2 - úhlopříčka
α° - úhel mezi диагоналями


2

Oblast čtyřúhelníku přes strany a rohy mezi těmito stranami

Oblast čtyřúhelníku přes strany a rohy mezi těmito stranami

Při výpočtu plochy čtyřúhelníku pomocí tohoto vzorce, je nutno předem vypočítat полупериметр čtyřúhelníku podle vzorce:

... příprava ...

a - strana
b - strana
c - strana
d - strana
α° - úhel mezi stranami
β° - úhel mezi stranami


3

Oblast čtyřúhelníku je zapsána do obvodu vypočteného podle vzorce Brahmagupta

Oblast čtyřúhelníku je zapsána do obvodu vypočteného podle vzorce Brahmagupta

Tento vzorec je platný pouze pro čtyřúhelníky, kolem kterých lze popsat obvod.

Při výpočtu plochy čtyřúhelníku pomocí tohoto vzorce, je nutno předem vypočítat полупериметр čtyřúhelníku podle vzorce:

... příprava ...

a - strana
b - strana
c - strana
d - strana


4

Oblast čtyřúhelníku, do kterého lze zadat obvod

Oblast čtyřúhelníku, do kterého lze zadat obvod

Tento vzorec je platný pouze pro čtyřúhelníky, do kterých lze obvod zadat. Zadaný obvod by měl mít kontaktní body se všemi čtyřmi stranami čtyřúhelníku.

Při výpočtu plochy čtyřúhelníku pomocí tohoto vzorce, je nutno předem vypočítat полупериметр čtyřúhelníku podle vzorce:

... příprava ...
a - strana
b - strana
c - strana
d - strana
r - poloměr vepsané kruhu


5

Oblast čtyřúhelníku, do které lze zadat obvod vymezený stranami a úhly mezi nimi

Oblast čtyřúhelníku, do které lze zadat obvod vymezený stranami a úhly mezi nimi

Tento vzorec je platný pouze pro čtyřúhelníky, do kterých lze obvod zadat. Zadaný obvod by měl mít kontaktní body se všemi čtyřmi stranami čtyřúhelníku.

... příprava ...

a - strana
b - strana
c - strana
d - strana
α° - úhel mezi stranami
β° - úhel mezi stranami

Poznámka:

Pokud je úhel v zdrojových datech nastaven na radiány, můžete použít vzorec pro převod do stupňů: 1 radián × (180/π)° = 57,296°Tabulka se vzorci čtvercového čtyřúhelníku


výchozí data
(aktivní odkaz na kalkulačku)
skica formule
1 úhlopříčka a úhel mezi nimi
2 strany a úhly mezi těmito stranami
kde  ,
3 stránky
kde 
4 strany a poloměr zadané kružnice
kde 
5 strany a úhly mezi nimi

Oblast soukromých případů čtyřúhelníků

Pro výpočet soukromých případů čtyřúhelníků můžete použít vzorce a kalkulačky uvedené v jiných článcích webu:Sdílet tento odkaz: