גיאומטריה

שטח ריבוע

שטח ריבוע שרירותי, נוסחאות ומחשבון לחישוב מקוון. כדי לחשב את השטח של ריבוע שרירותי, משתמשים בנוסחאות שונות, תלוי בנתוני המקור הידועים. להלן נוסחאות ומחשבון שיעזרו לכם לחשב את השטח של ריבוע שרירותי או לבדוק חישובים שבוצעו כבר.

בסוף המאמר ישנם קישורים לחישוב מקרים מסוימים של ריבועים: ריבוע, טרפז, מקביל, מלבן, מעוין.


טבלה עם נוסחאות שטח מרובע (בסוף העמוד)
1

שטח הריבוע לאורך האלכסונים והזווית ביניהם

שטח הריבוע לאורך האלכסונים והזווית ביניהם
... אימון ...
d1 - אלכסוני
d2 - אלכסוני
α° - הזווית בין האלכסונים


2

שטח הריבוע דרך הצדדים והזוויות בין הצדדים הללו

שטח הריבוע דרך הצדדים והזוויות בין הצדדים הללו

בעת חישוב שטח ריבוע באמצעות הנוסחה הזו, תחילה עליך לחשב את היקף הריבוע לפי הנוסחה:

... אימון ...

a - בצד
b - בצד
c - בצד
d - בצד
α° - הזווית בין הצדדים
β° - הזווית בין הצדדים


3

שטח ריבועי שנקבע במעגל, מחושב לפי נוסחת ברהמגופטה

שטח ריבועי שנקבע במעגל, מחושב לפי נוסחת ברהמגופטה

נוסחה זו תקפה רק למרובעים שסביבם ניתן לתאר מעגל.

בעת חישוב שטח ריבוע באמצעות הנוסחה הזו, תחילה עליך לחשב את היקף הריבוע לפי הנוסחה:

... אימון ...

a - בצד
b - בצד
c - בצד
d - בצד


4

אזור הריבוע לתוכו ניתן להיכנס למעגל

אזור הריבוע לתוכו ניתן להיכנס למעגל

הנוסחה הזו תקפה רק למרובעים לתוכם תוכלו להיכנס למעגל. על המעגל הכתובת להיות נקודות מגע עם כל ארבעת צידי הריבוע.

בעת חישוב שטח ריבוע באמצעות הנוסחה הזו, תחילה עליך לחשב את היקף הריבוע לפי הנוסחה:

... אימון ...
a - בצד
b - בצד
c - בצד
d - בצד
r - הרדיוס של מעגל הקדשה


5

ניתן להזין את שטח הריבוע לתוכו המעגל שהוגדר על ידי הצדדים והזוויות ביניהם

ניתן להזין את שטח הריבוע לתוכו המעגל שהוגדר על ידי הצדדים והזוויות ביניהם

הנוסחה הזו תקפה רק למרובעים לתוכם תוכלו להיכנס למעגל. על המעגל הכתובת להיות נקודות מגע עם כל ארבעת צידי הריבוע.

... אימון ...

a - בצד
b - בצד
c - בצד
d - בצד
α° - הזווית בין הצדדים
β° - הזווית בין הצדדים

הערה:

אם הזווית מוגדרת ברדיאנים בנתוני המקור, לצורך המרה לתארים תוכלו להשתמש בנוסחה:

1 radian × (180/π) ° = 57,296°טבלה עם נוסחאות שטח מרובע


נתוני מקור
(קישור פעיל ללכת למחשבון)
שרטוט נוסחה
1 אלכסון וזווית ביניהם
2 צדדים וזוויות בין הצדדים הללו
איפה  ,
3 הצדדים
איפה 
4 הצדדים והרדיוס של המעגל החתום
איפה 
5 צדדים וזוויות ביניהם

אזור מקרים מיוחדים של ריבועים

כדי לחשב מקרים מיוחדים של ריבועים, תוכלו להשתמש בנוסחאות ובמחשבונים המופיעים במאמרים אחרים באתר:שתף קישור זה: