גיאומטריה

אזור מעוין

שטח של מעוין, נוסחאות, מחשבון כדי לחשב את שטח באינטרנט. את הנוסחאות לחישוב שטח מעוין עם מקור אחר נתונים.


שולחן עם נוסחאות מרובעות מעוור (בסוף העמוד)
1

אזור מעוין על הצד וגובה

אזור מעוין על הצד וגובה
... אימון ...
a - בצד
h - גובה


2

אזור מעוין עם שני אלכסונים

אזור מעוין עם שני אלכסונים
... אימון ...
d1 - אלכסוני
d2 - אלכסוני


3

אזור מעוין בפינה ולא ההפך אלכסוני

אזור מעוין בפינה ולא ההפך אלכסוני
... אימון ...
d - אלכסוני
α° - הזווית בין הצדדים


4

אזור מעוין לפי זווית ואלכסוני נמשך מן הזווית הזו

אזור מעוין לפי זווית ואלכסוני נמשך מן הזווית הזו
... אימון ...
d - אלכסוני
α° - הזווית בין הצדדים


5

אזור מעוין בצד, ואת הזווית בין הצדדים

אזור מעוין בצד, ואת הזווית בין הצדדים
... אימון ...
a - בצד
α° - הזווית בין הצדדים


6

אזור מעוין לאורך הרדיוס של מעגל הקדשה ואת הזווית בין הצדדים

אזור מעוין לאורך הרדיוס של מעגל הקדשה ואת הזווית בין הצדדים
... אימון ...
r - הרדיוס של מעגל הקדשה
α° - הזווית בין הצדדים


7

אזור מעוין לאורך הרדיוס של מעגל הקדשה והצד

אזור מעוין לאורך הרדיוס של מעגל הקדשה והצד
... אימון ...
a - בצד
r - הרדיוס של מעגל הקדשה

הערה:

אם הזווית מוגדרת ברדיאנים בנתוני המקור, לצורך המרה לתארים תוכלו להשתמש בנוסחה:

1 radian × (180/π) ° = 57,296°


שולחן עם נוסחאות מרובעות מעוור

בהתאם לנתוני המקור הידועים, ניתן לחשב את אזור המעבר על ידי נוסחאות שונות.


נתוני מקור
(קישור פעיל ללכת למחשבון)
שרטוט נוסחה
1 צד וגובה
2 אלכסונים
3 אלכסון וזווית בין הצדדים
4 אלכסון וזווית בין הצדדים
5 צד וזווית בין הצדדים
6 רדיוס המעגל החתום והזווית בין הצדדים
7 הצד והרדיוס של המעגל החתוםשתף קישור זה: