Геометрия

Площ на ромба

Площ на ромба, формули и калкулатор за изчисляване на площад в режим онлайн. Дадени са формули за изчисляване на площад ромба при различни изходни данни.


Таблица с квадратни формули на ромба (в края на страницата)
1

Размер на атакуваното решение по страна и височина

Размер на атакуваното решение по страна и височина
... подготовка ...
a - страна
h - височина


2

Размер на атакуваното решение поради две диагоналям

Размер на атакуваното решение поради две диагоналям
... подготовка ...
d1 - диагонал на
d2 - диагонал на


3

Размер на атакуваното решение в ъгъла и обратното диагонал

Размер на атакуваното решение в ъгъла и обратното диагонал
... подготовка ...
d - диагонал на
α° - ъгъл между страните


4

Размер на атакуваното решение по ъгъл и диагонал на извършената от този ъгъл

Размер на атакуваното решение по ъгъл и диагонал на извършената от този ъгъл
... подготовка ...
d - диагонал на
α° - ъгъл между страните


5

Размер на атакуваното решение по страна и ъгъл между страните

Размер на атакуваното решение по страна и ъгъл между страните
... подготовка ...
a - страна
α° - ъгъл между страните


6

Размер на атакуваното решение по вписанной окръжност и ъгъл между страните

Размер на атакуваното решение по вписанной окръжност и ъгъл между страните
... подготовка ...
r - радиус на вписанной обиколката
α° - ъгъл между страните


7

Размер на атакуваното решение по вписанной обиколка и страна

Размер на атакуваното решение по вписанной обиколка и страна
... подготовка ...
a - страна
r - радиус на вписанной обиколката

Забележка:

Ако ъгълът е посочен в радиани в изходните данни, тогава за преобразуване в градуси можете да използвате формулата: 1 радиан × (180/π)° = 57,296°


Таблица с квадратни формули на ромба

В зависимост от известните данни на източника, площта на ромба може да бъде изчислена по различни формули.


данни
(активна връзка за преминаване към калкулатор)
миниатюра формула
1 страна и височина
2 диагонали
3 диагонал и ъгъл между страните
4 диагонал и ъгъл между страните
5 страна и ъгъл между страните
6 радиус на надписания кръг и ъгъла между страните
7 страна и радиус на вписания кръгСподелете тази връзка: