Geometry

Площ на диамант

Площ на диамант, формули и калкулатор за изчисляване на площад в режим онлайн. Дадени са формули за изчисляване на площад диамант при различни изходни данни.


1

Размер на атакуваното решение по страна и височина

Размер на атакуваното решение по страна и височина
a - страна
h - височина

... подготовка ...


2

Размер на атакуваното решение поради две диагоналям

Размер на атакуваното решение поради две диагоналям
d1 - диагонал на
d2 - диагонал на

... подготовка ...


3

Размер на атакуваното решение в ъгъла и обратното диагонал

Размер на атакуваното решение в ъгъла и обратното диагонал
d - диагонал на
α° - ъгъл между страните

... подготовка ...


4

Размер на атакуваното решение по ъгъл и диагонал на извършената от този ъгъл

Размер на атакуваното решение по ъгъл и диагонал на извършената от този ъгъл
d - диагонал на
α° - ъгъл между страните

... подготовка ...


5

Размер на атакуваното решение по страна и ъгъл между страните

Размер на атакуваното решение по страна и ъгъл между страните
a - страна
α° - ъгъл между страните

... подготовка ...


6

Размер на атакуваното решение по вписанной окръжност и ъгъл между страните

Размер на атакуваното решение по вписанной окръжност и ъгъл между страните
r - радиус на вписанной обиколката
α° - ъгъл между страните

... подготовка ...


7

Размер на атакуваното решение по вписанной обиколка и страна

Размер на атакуваното решение по вписанной обиколка и страна
a - страна
r - радиус на вписанной обиколката

... подготовка ...
Споделете тази връзка: