Geometry

Площ на диамант

Площ на диамант, формули и калкулатор за изчисляване на площад в режим онлайн. Дадени са формули за изчисляване на площад диамант при различни изходни данни.1

Размер на атакуваното решение по страна и височина

Размер на атакуваното решение по страна и височина
... подготовка ...
a - страна
h - височина


2

Размер на атакуваното решение поради две диагоналям

Размер на атакуваното решение поради две диагоналям
... подготовка ...
d1 - диагонал на
d2 - диагонал на


3

Размер на атакуваното решение в ъгъла и обратното диагонал

Размер на атакуваното решение в ъгъла и обратното диагонал
... подготовка ...
d - диагонал на
α° - ъгъл между страните


4

Размер на атакуваното решение по ъгъл и диагонал на извършената от този ъгъл

Размер на атакуваното решение по ъгъл и диагонал на извършената от този ъгъл
... подготовка ...
d - диагонал на
α° - ъгъл между страните


5

Размер на атакуваното решение по страна и ъгъл между страните

Размер на атакуваното решение по страна и ъгъл между страните
... подготовка ...
a - страна
α° - ъгъл между страните


6

Размер на атакуваното решение по вписанной окръжност и ъгъл между страните

Размер на атакуваното решение по вписанной окръжност и ъгъл между страните
... подготовка ...
r - радиус на вписанной обиколката
α° - ъгъл между страните


7

Размер на атакуваното решение по вписанной обиколка и страна

Размер на атакуваното решение по вписанной обиколка и страна
... подготовка ...
a - страна
r - радиус на вписанной обиколкатаСподелете тази връзка: