Геометрия

Размер на трапец

Размер на трапец, формули и калкулатор за изчисляване на площад в режим онлайн. Долу формула за всички видове трапеций и частни случаи равнобедренных трапеций.


Таблица с формули за трапецовидна зона (в края на страницата)
Части за всички видове трапец


1

Площта на трапец по височина и две основания

Площта на трапец по височина и две основания
... подготовка ...
a - основа
b - основа
h - височина


2

Площта на трапец по височина и средната линия

Площта на трапец по височина и средната линия
... подготовка ...
m - средната линия
h - височина


3

Размер на трапец в четири страни

Размер на трапец в четири страни
... подготовка ...
a - основа
b - основа
c - страна
d - страна


4

Площта на трапец по диагонали и ъгъл между диагоналите

Площта на трапец по диагонали и ъгъл между диагоналите
... подготовка ...
d1 - диагонал на
d2 - диагонал на
α° - ъгъл между диагоналите


5

Размер на трапец чрез нейните основи и ъгъл при основа

Размер на трапец чрез нейните основи и ъгъл при основа
... подготовка ...
a - основа
b - основа
α° - ъгъл при основа
β° - ъгъл при основа


Размер на равнобедренной трапец


6

Размер на равнобедренной трапец чрез своя страна

Размер на трапец в четири страни
... подготовка ...
a - страна
b - страна
c - страна


7

Размер на равнобедренной трапец през малкия основа, странична посока и ъгъл при по-голямо база

Размер на равнобедренной трапец през малкия основа, странична посока и ъгъл при по-голямо база
... подготовка ...
a - основа
c - страна
α° - ъгъл при основа


8

Размер на равнобедренной трапец чрез по-голямо основание, странична посока и ъгъл при по-голямо база

Размер на равнобедренной трапец чрез по-голямо основание, странична посока и ъгъл при по-голямо база
... подготовка ...
b - основа
c - страна
α° - ъгъл при основа


9

Размер на равнобедренной трапец чрез основа и ъгъл при основа

Размер на равнобедренной трапец чрез основа и ъгъл при основа
... подготовка ...
a - основа
b - основа
α° - ъгъл при основа


10

Размер на равнобедренной трапец чрез диагонали и ъгъл между диагоналите

Размер на равнобедренной трапец чрез диагонали и ъгъл между диагоналите
... подготовка ...
d - диагонал на
α° - ъгъл между диагоналите


11

Размер на равнобедренной трапец чрез средната линия, странична посока и ъгъл при основа

Размер на равнобедренной трапец чрез средната линия, странична посока и ъгъл при основа
... подготовка ...
m - средната линия
c - страна
α° - ъгъл между страните


12

Размер на равнобедренной трапец по вписанной окръжност и ъгъл между страните

Размер на равнобедренной трапец по вписанной окръжност и ъгъл между страните

Тази формула е приложима само за равнобедренных трапеций, в които може да се впише окръжност.

... подготовка ...
r - радиус на вписанной обиколката
α° - ъгъл между страните


13

Размер на равнобедренной трапец чрез два основата и радиуса на вписанной обиколката

Размер на равнобедренной трапец чрез два основата и радиуса на вписанной обиколката

Тази формула е приложима само за равнобедренных трапеций, в които може да се впише окръжност.

... подготовка ...
a - основа
b - основа
r - радиус на вписанной обиколката


14

Размер на равнобедренной трапец чрез нейните основи и ъгъл при по-голямо база

Размер на равнобедренной трапец чрез нейните основи и ъгъл при по-голямо база

Тази формула е приложима само за равнобедренных трапеций, в които може да се впише окръжност.

... подготовка ...
a - основа
b - основа
α° - ъгъл при основа


15

Размер на равнобедренной трапец през страни

Размер на равнобедренной трапец чрез диагонали и ъгъл между диагоналите

Тази формула е приложима само за равнобедренных трапеций, в които може да се впише окръжност.

... подготовка ...
a - основа
b - основа
c - страна


16

Размер на равнобедренной трапец чрез основания и средната линия

Размер на равнобедренной трапец чрез диагонали и ъгъл между диагоналите

Тази формула е приложима само за равнобедренных трапеций, в които може да се впише окръжност.

... подготовка ...
a - основа
b - основа
m - средната линия

Забележка:

Ако ъгълът е посочен в радиани в изходните данни, тогава за преобразуване в градуси можете да използвате формулата: 1 радиан × (180/π)° = 57,296°


Таблица с формули за трапецовидна зона

В зависимост от известните първоначални данни и вида на трапец, площта на трапеца може да бъде изчислена с помощта на различни формули.


данни
(активна връзка за преминаване към калкулатор)
миниатюра формула
Части за всички видове трапец
1 височина и две основи
2 височина и средна линия
3 четири страни
4 диагонали и ъгълът между тях
5 основи и ъгли на една от основите
Размер на равнобедренной трапец
6 партиите
7 основа, страни и ъгъл в основата
8 основа, страни и ъгъл в основата
9 основи и ъгли на една от основите
10 диагонали и ъгълът между тях
11 средна линия, страни и ъгли между основата и страните
12 радиус на надписания кръг и ъгъла в основата
13 основа и радиус на вписания кръг
14 основи и ъгли на една от основите
15 основи и страни
16 основа и средна линия
Споделете тази връзка: