Матрица

Решаване на линейни уравняващи системи


Решаване на линейни уравняващи системи - това е намирането на неизвестните променливи, включени в уравненията, замяната на които системата се превръща в равенство.

Системата от линейни уравнения може да бъде решена по различни начини, например, метода на Крамер или метода на Гаус или по други начини. Използвайки нашата услуга, можете да получите безплатни онлайн решения със стъпка по стъпка действия и обяснения. Нашият калкулатор също ще ви бъде полезен, ако трябва да проверите собствените си изчисления.

решение:


Нашата онлайн услуга ни позволява да решаваме системите на линейни алгебрични уравнения по различни начини:

 • по метода на Креймър (правило на Креймър)
 • метод с обратна матрица
 • по метода Gauss-Montante (алгоритъма Bareys)
 • чрез метода на Gauss (метод на последователното елиминиране на променливи)
 • по метода на Гаус-Йордан (методът за пълно премахване на неизвестни)

В този случай услугата предоставя последователност от решения, а не само отговора.

Освен това можете да проверите системата на уравненията за съвместимост.

 • С помощта на «+» и «-» за задаване на необходимия брой променливи в уравнението. Ако вашето уравнение не включва неизвестни, просто оставете полетата празни (празни).
 • В клетките посочете коефициентите (стойностите) за неизвестни. Ако данните за източник е настроен на x1, x2 и така нататък, в клетката, преди разкриването на неизвестното, уточнява 1
 • Стойностите за неизвестни могат да бъдат:
  • числа: 7, -3, 0
  • десетични (краен и периодичен) фракции: 7/8, 6.13, -1.3(56), 1.2e-4
  • аритметични изрази: 1/2+3*(6-4), (6-y)/x^3, 2^0.5
 • След това кликнете върху бутона с името на необходимата математическа операция.
 • Стойностите в резултатите от решението могат да бъдат преместени с мишката в полето за изходни данни.


Споделете тази връзка: