Алгебра

Съкратени формули за мултиплициране

Съкратените формули за умножение ви позволяват да преобразувате математически израз в по-проста форма за решаване. Формулите се използват за отваряне на скоби за степен, за намаляване на степента на сумата и разликата и за други математически опростявания.

Във формулите по-долу, вместо символите «a» и «b» могат да се използват числови стойности, променливи или математически изрази и формули.


1. Квадратен размер

... Подготовка на формулата ...2. Разлика квадрат
3. Сумата и разликата на квадратите
4. Сума в третата степен

5. Разлика в третата степен
6. Сума и разлика на кубчета
7. Формули за съкратено умножение за четвърта степен


8. Формули за редукция за пета степен


9. Формули със съкратено умножение за шестата степен

10. Намалени формули за размножаване за степен n, където n - всяко естествено число
11. Намалени формули за размножаване за степен n, където n - дори положително число12. Намалени формули за размножаване за степен n, където n - нечетно положително число13. Някои свойства на формулите
Споделете тази връзка: