Geometry

Размер на квадрат

Размер на квадрата, формули и калкулатор за изчисляване на площад в режим онлайн. Дадени са формули за изчисляване на площад квадрат при различни изходни данни.


1

Размер на квадрата чрез своя страна

Размер на квадрата чрез своя страна
a - страна

... подготовка ...


2

Размер на квадрата чрез диагонал

Размер на квадрата чрез диагонал
d - диагонал на

... подготовка ...


3

Размер на квадрата през периметър

Размер на квадрата през периметър
P - периметър
... подготовка ...


4

Размер на квадрата през период проведено от върховете на квадрата към средата на другата страна

Размер на квадрата през период проведено от върховете на квадрата към средата на другата страна
k - период от

... подготовка ...


5

Размер на квадрата чрез радиус вписанной обиколката

Размер на квадрата чрез радиус вписанной обиколката
r - радиус на вписанной обиколката

... подготовка ...6

Размер на квадрата чрез радиус на описаната окръжност

Размер на квадрата чрез радиус на описаната окръжност
R - радиус на описаната окръжност

... подготовка ...
Споделете тази връзка: