Geometry

Hình vuông của hình vuông

Diện tích của hình vuông, công thức và máy tính để tính diện tích trên mạng. Các công thức để tính bình phương của hình vuông cho các dữ liệu ban đầu khác nhau được đưa ra.


1

Hình vuông của hình vuông qua bên hông

Hình vuông của hình vuông qua bên hông
... chuẩn bị ...
a - tiệc tùng


2

Hình vuông của hình vuông qua đường chéo của nó

Hình vuông của hình vuông qua đường chéo của nó
... chuẩn bị ...
d - đường chéo


3

Hình vuông của hình vuông qua chu vi

Hình vuông của hình vuông qua chu vi
... chuẩn bị ...
P - chu vi


4

Hình vuông của hình vuông qua phân đoạn được vẽ từ phía trên cùng của hình vuông đến giữa phía đối diện

Hình vuông của hình vuông qua phân đoạn được vẽ từ phía trên cùng của hình vuông đến giữa phía đối diện
... chuẩn bị ...
k - mảnh


5

Hình vuông của hình vuông qua bán kính của vòng tròn đã ghi

Hình vuông của hình vuông qua bán kính của vòng tròn đã ghi
... chuẩn bị ...
r - bán kính của vòng tròn ghi


6

Hình vuông của hình vuông qua bán kính của vòng tròn được khoanh tròn

Hình vuông của hình vuông qua bán kính của vòng tròn được khoanh tròn
... chuẩn bị ...
R - bán kính của vòng tròn được bao quanhChia sẻ liên kết này: