Γεωμετρία

Εμβαδόν τετραγώνου

Εμβαδόν τετραγώνου, του τύπου και αριθμομηχανή για τον υπολογισμό της περιοχής σε απευθείας σύνδεση. Είναι οι τύποι για τον υπολογισμό της περιοχής τετράγωνο με διαφορετικά δεδομένα προέλευσης.


Πίνακας με τους τύπους πλατεία τετράγωνο (στο τέλος της σελίδας)
1

Εμβαδόν τετραγώνου μέσω του πλευρά

Εμβαδόν τετραγώνου μέσω του πλευρά
... προετοιμασία ...
a - πλευρά


2

Εμβαδόν τετραγώνου μέσω διαγώνιος

Εμβαδόν τετραγώνου μέσω διαγώνιος
... προετοιμασία ...
d - διαγώνιος


3

Εμβαδόν τετραγώνου από την περίμετρο

Εμβαδόν τετραγώνου από την περίμετρο
... προετοιμασία ...
P - περίμετρος


4

Εμβαδόν τετραγώνου μέσω περικοπή πραγματοποιήθηκε από την κορυφή το τετράγωνο στη μέση αντίθετη πλευρά

Εμβαδόν τετραγώνου μέσω περικοπή πραγματοποιήθηκε από την κορυφή το τετράγωνο στη μέση αντίθετη πλευρά
... προετοιμασία ...
k - περικοπή


5

Εμβαδόν τετραγώνου μέσω ακτίνα τον εγγεγραμμένο κύκλο του

Εμβαδόν τετραγώνου μέσω ακτίνα τον εγγεγραμμένο κύκλο του
... προετοιμασία ...
r - ακτίνα τον εγγεγραμμένο κύκλο του


6

Εμβαδόν τετραγώνου μέσω ακτίνα περιγράφεται περιφέρειας

Εμβαδόν τετραγώνου μέσω ακτίνα περιγράφεται περιφέρειας
... προετοιμασία ...
R - ακτίνα περιγράφεται περιφέρειας


Σημείωση:

Εάν η γωνία προσδιορίζεται στα ακτίνια στα δεδομένα πηγής, τότε για μετατροπή σε μοίρες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τύπο: 1 radian × (180/π)° = 57,296°


Πίνακας με τους τύπους πλατεία τετράγωνο


τα αρχικά δεδομένα
(ενεργό σύνδεσμο για να μεταβείτε στην αριθμομηχανή)
σκίτσο ο τύπος
1 πλευρά
2 διαγώνιος
3 περίμετρος
4 τμήμα k
5 ακτίνα τον εγγεγραμμένο κύκλο του
6 ακτίνα περιγράφεται περιφέρειαςΚοινή χρήση αυτού του συνδέσμου: