Алгебра

Скратени формулари за множење

Скратените формулари за множење ви дозволуваат да го претворите математичкиот израз во поедноставна форма за решавање. Формулите се користат за отворање на степените загради, намалување на степенот на сумата и разликата и за други математички поедноставувања.

Во формулите подолу, наместо симболи «a» и «b» може да се користат нумерички вредности, променливи или математички изрази и формули.


1. Квадратен износ

... Подготовка на формулата ...2. Разлики плоштад
3. Сумата и разликата на плоштадите
4. Износ во третиот степен

5. Разлика во третиот степен
6. Сума и разлика на коцки
7. Формула за скратено множење за четвртиот степен


8. Формула за намалување за петтиот степен


9. Формула за скратено множење за шести степен

10. Намалени формулари за множење за степен n, каде n - секој природен број
11. Намалени формулари за множење за степен n, каде n - дури и позитивен број12. Намалени формулари за множење за степен n, каде n - чудно позитивен број13. Некои својства на формулите
Сподели ја оваа врска: