Матрици

Решавање на системи за линеарна равенка


Решавање на системи за линеарна равенка - ова е наоѓање на непознати променливи вклучени во равенките, замена на која системот се претвора во еднаквост.

Системот на линеарни равенки може да се реши на различни начини, на пример, методот Крамер или методот Гаус или на други начини. Користење на нашата услуга, можете да добиете бесплатни онлајн решенија со чекори за чекори и објаснувања. Нашиот калкулатор исто така ќе биде корисен ако треба да ги проверите вашите сопствени пресметки.

Решение:


Нашата онлајн услуга Ви овозможува да решаваат системи на линеарни алгебарски равенки на различни начини:

 • според методот на Крамер (правилото на Кремер)
 • со методот Гаус-Монтанте (алгоритам Баре)
 • со методот на Гаус (метод на секвенцијална елиминација на променливи)
 • со методот Гаус-Јордан (метод на комплетно отстранување на непознати)
 • методом Гаусса-Жордана (метод полного исключения неизвестных)

Во овој случај, услугата обезбедува низа решенија, а не само одговорот.

Покрај тоа, можете да го проверите системот на равенки за компатибилност.

 • Со помош на + и - за да го поставите на потребниот број на променливи во равенката. Ако вашиот равенка не вклучува било која од непознати, а потоа едноставно ја напушти полиња празно (празна).
 • Во клетките, наведете ги коефициентите (вредностите) за непознати. Ако почетните податоци ја означуваат вредноста x1, x2 и така натаму, во ќелијата пред наведените непознати, наведете ја вредноста 1.
 • Вредности за непознати може да бидат:
  • цели броеви: 7, -3, 0
  • децимални (конечни и периодични) фракции: 7/8, 6.13, -1.3(56), 1.2e-4
  • аритметички изрази: 1/2+3*(6-4), (6-y)/x^3, 2^0.5
 • Потоа кликнете на копчето со името на потребната математичка операција.
 • Вредностите во резултатите од решението може да се влечат со глувчето до изворното поле за податоци.


Сподели ја оваа врска: