Algebra

Wzory skróconego mnożenia

Wzory skróconego mnożenia pozwalają przekształcić wyrażenie matematyczne do prostszych do rozwiązania myśli. Wzory będą miały zastosowanie do rozwijania nawiasów stopni, obniżenia stopnia sumy i różnicy i dla innych matematycznych uproszczeń.

W poniższych wzorach, zamiast znaków «a» i «b» mogą być stosowane wartości liczbowe zmiennych lub wszelkie wyrażenia matematyczne i wzory.


1. Kwadrat sumy

... przygotowanie wzorów ...2. Kwadrat różnicy
3. Suma i różnica kwadratów
4. Kwota do trzeciego stopnia

5. Różnica w trzecim stopniu
6. Suma i różnica sześcianów
7. Wzory skróconego mnożenia do czwartego stopnia


8. Wzory skróconego mnożenia do piątego stopnia


9. Wzory skróconego mnożenia do szóstego stopnia

10. Wzory skróconego mnożenia do stopnia n, gdzie Wzory skróconego mnożenia do szóstego stopnia n - każda liczba naturalna
11. Wzory skróconego mnożenia do stopnia n, gdzie Wzory skróconego mnożenia do szóstego stopnia n - parzysta liczba pozytywnie12. Wzory skróconego mnożenia do stopnia n, gdzie Wzory skróconego mnożenia do szóstego stopnia n - nieparzysta liczba pozytywnie13. Niektóre właściwości formuły
Udostępnij ten link: