Geometria

Powierzchnia trapezu

Powierzchnia trapezu, formuły i kalkulator do obliczania powierzchni w trybie online. Przedstawiono formuły dla wszystkich typów trapezów i prywatne przypadki равнобедренных trapezów.


Tabela z formułami kwadratu trapezu (na końcu strony)
Powierzchnia do wszystkich rodzajów trapezu


1

Powierzchnia trapezu wysokości dwóch powodów

Powierzchnia trapezu wysokości dwóch powodów
... przygotowanie ...
a - podstawa
b - podstawa
h - wysokość


2

Powierzchnia trapezu wysokości linii środkowej

Powierzchnia trapezu wysokości linii środkowej
... przygotowanie ...
m - średnia linia
h - wysokość


3

Powierzchnia trapezu z czterech stron

Powierzchnia trapezu z czterech stron
... przygotowanie ...
a - podstawa
b - podstawa
c - strona
d - strona


4

Powierzchnia trapezu po przekątnych i kącie między przekątnych

Powierzchnia trapezu po przekątnych i kącie między przekątnych
... przygotowanie ...
d1 - przekątna
d2 - przekątna
α° - kąt między przekątnych


5

Powierzchnia trapezu przez jej założenia i kąty przy podstawie

Powierzchnia trapezu przez jej założenia i kąty przy podstawie
... przygotowanie ...
a - podstawa
b - podstawa
α° - kąt przy podstawie
β° - kąt przy podstawie


Powierzchnia равнобедренной trapezu


6

Powierzchnia равнобедренной trapezu przez jej strony

Powierzchnia trapezu z czterech stron
... przygotowanie ...
a - strona
b - strona
c - strona


7

Powierzchnia равнобедренной trapezu za mała podstawa, bok i kąt przy większej podstawie

Powierzchnia равнобедренной trapezu za mała podstawa, bok i kąt przy większej podstawie
... przygotowanie ...
a - podstawa
c - strona
α° - kąt przy podstawie


8

Powierzchnia равнобедренной trapezu przez większą podstawę, bok i kąt przy większej podstawie

Powierzchnia равнобедренной trapezu przez większą podstawę, bok i kąt przy większej podstawie
... przygotowanie ...
b - podstawa
c - strona
α° - kąt przy podstawie


9

Powierzchnia равнобедренной trapezu przez podstawy i kąt przy podstawie

Powierzchnia равнобедренной trapezu przez podstawy i kąt przy podstawie
... przygotowanie ...
a - podstawa
b - podstawa
α° - kąt przy podstawie


10

Powierzchnia равнобедренной trapezu po przekątnej i kąt między przekątnych

Powierzchnia равнобедренной trapezu po przekątnej i kąt między przekątnych
... przygotowanie ...
d - przekątna
α° - kąt między przekątnych


11

Powierzchnia равнобедренной trapezu przez środkową linię, bok i kąt przy podstawie

Powierzchnia равнобедренной trapezu przez środkową linię, bok i kąt przy podstawie
... przygotowanie ...
m - średnia linia
c - strona
α° - kąt między stronami


12

Powierzchnia равнобедренной trapezu dla promienia okręgu wpisanego i kąta między stronami

Powierzchnia равнобедренной trapezu dla promienia okręgu wpisanego i kąta między stronami

Formuła ta jest dostępna tylko dla равнобедренных trapezów, w które można wpisać okrąg.

... przygotowanie ...
r - promień okręgu wpisanego
α° - kąt między stronami


13

Powierzchnia равнобедренной trapezu dwa jej założenia i promień okręgu wpisanego

Powierzchnia равнобедренной trapezu dwa jej założenia i promień okręgu wpisanego

Formuła ta jest dostępna tylko dla равнобедренных trapezów, w które można wpisać okrąg.

... przygotowanie ...
a - podstawa
b - podstawa
r - promień okręgu wpisanego


14

Powierzchnia равнобедренной trapezu przez jej założenia i kąt przy większej podstawie

Powierzchnia равнобедренной trapezu przez jej założenia i kąt przy większej podstawie

Formuła ta jest dostępna tylko dla равнобедренных trapezów, w które można wpisać okrąg.

... przygotowanie ...
a - podstawa
b - podstawa
α° - kąt przy podstawie


15

Powierzchnia равнобедренной trapezu przez strony

Powierzchnia равнобедренной trapezu po przekątnej i kąt między przekątnych

Formuła ta jest dostępna tylko dla равнобедренных trapezów, w które można wpisać okrąg.

... przygotowanie ...
a - podstawa
b - podstawa
c - strona


16

Powierzchnia равнобедренной trapezu przez podstawy i środkową linię

Powierzchnia равнобедренной trapezu po przekątnej i kąt między przekątnych

Formuła ta jest dostępna tylko dla равнобедренных trapezów, w które można wpisać okrąg.

... przygotowanie ...
a - podstawa
b - podstawa
m - średnia linia

Uwaga:

Jeśli w danych źródłowych kąt jest określony w radianach, można użyć formuły, aby przetłumaczyć na stopnie: 1 radian × (180/π)° = 57,296°


Tabela z formułami kwadratu trapezu

W zależności od znanych danych źródłowych i rodzaju trapezu, obszar trapezu można obliczyć za pomocą różnych formuł.


surowe dane
(aktywny link, aby przejść do kalkulatora)
szkic formuła
Powierzchnia do wszystkich rodzajów trapezu
1 wysokość i dwie podstawy
2 wysokość i linia środkowa
3 cztery strony
4 przekątne i kąt między nimi
5 podstawy i narożniki przy jednej z podstaw
Powierzchnia равнобедренной trapezu
6 strona
7 podstawa, boki i kąt przy podstawie
8 podstawa, boki i kąt przy podstawie
9 podstawy i narożniki przy jednej z podstaw
10 przekątne i kąt między nimi
11 linia środkowa, boki i rogi między podstawą a bokami
12 promień okręgu wpisanego i kąt przy podstawie
13 podstawy i promień okręgu wpisanego
14 podstawy i narożniki przy jednej z podstaw
15 podstawy i boki
16 podstawy i linia środkowa
Udostępnij ten link: