Geometry

Obszar równoległoboku

Obszar równoległoboku, formuły i kalkulator do obliczania obszaru on-line. Podano wzory do obliczania powierzchni równoległoboku dla różnych danych początkowych.


1

Równoległobok obszaru za pomocą podstawy i wysokości równoległoboku

Równoległobok obszaru za pomocą podstawy i wysokości równoległoboku
a - impreza
h - wysokość

... przygotowanie ...


2

Obszar równoległoboku wzdłuż boku i wysokość obniżono na tę stronę

Obszar równoległoboku wzdłuż boku i wysokość obniżono na tę stronę
b - impreza
hb - wysokość

... przygotowanie ...


3

Obszar równoległoboku z dwóch stron i kąt między nimi

Obszar równoległoboku z dwóch stron i kąt między nimi
a - impreza
b - impreza
α° - kąt między stronami

... przygotowanie ...


4

Obszar równoległoboku wzdłuż dwóch przekątnych i kąt pomiędzy tymi przekątnymi

Obszar równoległoboku wzdłuż dwóch przekątnych i kąt pomiędzy tymi przekątnymi
d1 - przekątna
d2 - przekątna
α° - Kąt między przekątnymi

... przygotowanie ...


5

Obszar równoległoboku wzdłuż wpisanego koła i boku

Obszar równoległoboku wzdłuż wpisanego koła i boku

Ta formuła ma zastosowanie tylko do równoległoboków, w których można wpisać okrąg. Taki równoległobok może być tylko rombem.


a - impreza
r - promień wpisanego koła

... przygotowanie ...


6

Obszar równoległoboku wzdłuż wpisanego okręgu i kąt między bokami

Obszar równoległoboku wzdłuż wpisanego okręgu i kąt między bokami

Ta formuła ma zastosowanie tylko do równoległoboków, w których można wpisać okrąg. Taki równoległobok może być tylko rombem.


r - promień wpisanego koła
α° - kąt między stronami

... przygotowanie ...
Udostępnij ten link: