Geometria

Obszar równoległoboku

Obszar równoległoboku, formuły i kalkulator do obliczania obszaru on-line. Podano wzory do obliczania powierzchni równoległoboku dla różnych danych początkowych.


Tabela z równaniami pola równoległoboku (na końcu strony)
1

Równoległobok obszaru za pomocą podstawy i wysokości równoległoboku

Równoległobok obszaru za pomocą podstawy i wysokości równoległoboku
... przygotowanie ...
a - strona
h - wysokość


2

Obszar równoległoboku wzdłuż boku i wysokość obniżono na tę stronę

Obszar równoległoboku wzdłuż boku i wysokość obniżono na tę stronę
... przygotowanie ...
b - strona
hb - wysokość


3

Obszar równoległoboku z dwóch stron i kąt między nimi

Obszar równoległoboku z dwóch stron i kąt między nimi
... przygotowanie ...
a - strona
b - strona
α° - kąt między stronami


4

Obszar równoległoboku wzdłuż dwóch przekątnych i kąt pomiędzy tymi przekątnymi

Obszar równoległoboku wzdłuż dwóch przekątnych i kąt pomiędzy tymi przekątnymi
... przygotowanie ...
d1 - przekątna
d2 - przekątna
α° - kąt między przekątnych


5

Obszar równoległoboku wzdłuż wpisanego koła i boku

Obszar równoległoboku wzdłuż wpisanego koła i boku

Ta formuła ma zastosowanie tylko do równoległoboków, w których można wpisać okrąg. Taki równoległobok może być tylko rombem.

... przygotowanie ...
a - strona
r - promień okręgu wpisanego


6

Obszar równoległoboku wzdłuż wpisanego okręgu i kąt między bokami

Obszar równoległoboku wzdłuż wpisanego okręgu i kąt między bokami

Ta formuła ma zastosowanie tylko do równoległoboków, w których można wpisać okrąg. Taki równoległobok może być tylko rombem.

... przygotowanie ...
r - promień okręgu wpisanego
α° - kąt między stronami

Uwaga:

Jeśli w danych źródłowych kąt jest określony w radianach, można użyć formuły, aby przetłumaczyć na stopnie: 1 radian × (180/π)° = 57,296°


Tabela z równaniami pola równoległoboku


surowe dane
(aktywny link, aby przejść do kalkulatora)
szkic formuła
1 podstawa i wysokość
2 bok i wysokość
3 dwie strony i kąt między nimi
4 przekątne i kąt między nimi
5 wpisany okrąg i bok
6 wpisany okrąg i kąt między bokamiUdostępnij ten link: