Geometry

Oblast rovnoběžníku

Plocha paralelogramu, vzorce a kalkulačka pro výpočet oblasti on-line. Jsou uvedeny vzorce pro výpočet plochy paralelogramu pro různé počáteční údaje.


1

Plocha paralelogramu podle základny a výšky paralelogramu

Plocha paralelogramu podle základny a výšky paralelogramu
a - strana
h - nadmořské výšky

... příprava ...


2

Oblasť rovnoběžníku podél boku a výška se snížila na tuto stranu

Oblasť rovnoběžníku podél boku a výška se snížila na tuto stranu
b - strana
hb - nadmořské výšky

... příprava ...


3

Oblasť paralelogramu na obou stranách a úhel mezi nimi

Oblasť paralelogramu na obou stranách a úhel mezi nimi
a - strana
b - strana
α° - mezi stranami

... příprava ...


4

Oblasť rovnoběžníku podél dvou úhlopříček a úhel mezi těmito úhlopříčkami

Oblasť rovnoběžníku podél dvou úhlopříček a úhel mezi těmito úhlopříčkami
d1 - diagonálně
d2 - diagonálně
α° - Úhel mezi úhlopříčkami

... příprava ...


5

Oblast paralelogramu podél vyznačeného kruhu a boku

Oblast paralelogramu podél vyznačeného kruhu a boku

Tento vzorec platí pouze pro paralelogramy, ve kterých může být vypsán kruh. Takový paralelogram může být pouze kosočtverec.


a - strana
r - poloměr zapsaného kruhu

... příprava ...


6

Oblast rovnoběžníku podél vyznačené kružnice a úhel mezi stranami

Oblast rovnoběžníku podél vyznačené kružnice a úhel mezi stranami

Tento vzorec platí pouze pro paralelogramy, ve kterých může být vypsán kruh. Takový paralelogram může být pouze kosočtverec.


r - poloměr zapsaného kruhu
α° - mezi stranami

... příprava ...
Sdílet tento odkaz: