Geometrie

Oblast rovnoběžníku

Plocha paralelogramu, vzorce a kalkulačka pro výpočet oblasti on-line. Jsou uvedeny vzorce pro výpočet plochy paralelogramu pro různé počáteční údaje.


Tabulka se vzorci ploch rovnoběžníku (na konci stránky)
1

Plocha paralelogramu podle základny a výšky paralelogramu

Plocha paralelogramu podle základny a výšky paralelogramu
... příprava ...
a - strana
h - výška


2

Oblasť rovnoběžníku podél boku a výška se snížila na tuto stranu

Oblasť rovnoběžníku podél boku a výška se snížila na tuto stranu
... příprava ...
b - strana
hb - výška


3

Oblasť paralelogramu na obou stranách a úhel mezi nimi

Oblasť paralelogramu na obou stranách a úhel mezi nimi
... příprava ...
a - strana
b - strana
α° - úhel mezi stranami


4

Oblasť rovnoběžníku podél dvou úhlopříček a úhel mezi těmito úhlopříčkami

Oblasť rovnoběžníku podél dvou úhlopříček a úhel mezi těmito úhlopříčkami
... příprava ...
d1 - úhlopříčka
d2 - úhlopříčka
α° - úhel mezi диагоналями


5

Oblast paralelogramu podél vyznačeného kruhu a boku

Oblast paralelogramu podél vyznačeného kruhu a boku

Tento vzorec platí pouze pro paralelogramy, ve kterých může být vypsán kruh. Takový paralelogram může být pouze kosočtverec.

... příprava ...
a - strana
r - poloměr vepsané kruhu


6

Oblast rovnoběžníku podél vyznačené kružnice a úhel mezi stranami

Oblast rovnoběžníku podél vyznačené kružnice a úhel mezi stranami

Tento vzorec platí pouze pro paralelogramy, ve kterých může být vypsán kruh. Takový paralelogram může být pouze kosočtverec.

... příprava ...
r - poloměr vepsané kruhu
α° - úhel mezi stranami

Poznámka:

Pokud je úhel v zdrojových datech nastaven na radiány, můžete použít vzorec pro převod do stupňů: 1 radián × (180/π)° = 57,296°


Tabulka se vzorci ploch rovnoběžníku


výchozí data
(aktivní odkaz na kalkulačku)
skica formule
1 základna a výška
2 strana a výška
3 dvě strany a úhel mezi nimi
4 úhlopříčky a úhel mezi nimi
5 nápis kruhu a boku
6 nakreslený kruh a úhel mezi stranamiSdílet tento odkaz: