Geometrie

Obsah obdélníku

Obsah obdélníku, vzorce pro výpočet plochy různých typů trojúhelníků v závislosti na známých zdrojových datech, kalkulačka pro nalezení oblasti online a tabulka s vzorci oblastí trojúhelníků. Obsah obdélníku, vzorce pro výpočet čtvercových obdélníkuů v závislosti na známých zdrojových datech, kalkulačka pro nalezení Obsahi online a kontingenční tabulka s vzorci čtverců obdélníku.


Tabulka se vzorci čtvercového obdélníku (na konci stránky)
1

Obsah obdélníku přes dvě strany

Obsah obdélníku přes dvě strany
... příprava ...
a - strana
b - strana


2

Obsah obdélníku přes obvod a jednu ze stran

Obsah obdélníku přes obvod a jednu ze stran

V uvedeném vzorci se vypočítá obvodová plocha obdélníku: 

... příprava ...
a (nebo b) - strana
P - obvod


3

Plocha obdélníku diagonálně a po stranách

Plocha obdélníku diagonálně a po stranách
... příprava ...
a (nebo b) - strana
d - úhlopříčka


4

Obsah obdélníku diagonálně a rohu mezi nimi

Obsah obdélníku diagonálně a rohu mezi nimi
... příprava ...
d - úhlopříčka
α° - úhel mezi диагоналями


5

Obsah obdélníku přes stranu a poloměr popsaného obvodu

Obsah obdélníku přes stranu a poloměr popsaného obvodu
... příprava ...
a (nebo b) - strana
R - poloměr popsaného obvodu


6

Obsah obdélníku přes stranu a průměr popsaného obvodu

Obsah obdélníku přes stranu a poloměr popsaného obvodu
... příprava ...
a (nebo b) - strana
D - průměr popsaného obvodu

Poznámka:

Pokud je úhel v zdrojových datech nastaven na radiány, můžete použít vzorec pro převod do stupňů: 1 radián × (180/π)° = 57,296°


Tabulka se vzorci čtvercového obdélníku


výchozí data
(aktivní odkaz na kalkulačku)
skica formule
1 dvě strany
2 obvod a jedna ze stran
3 úhlopříčka a strana
4 úhlopříčka a úhel mezi nimi
5 strana a poloměr popsaného obvodu
6 strana a průměr popsaného obvodu


Sdílet tento odkaz: