Geometrie

Náměstí kosočtverec

Oblast diamantu, vzorce a kalkulačka pro výpočet oblasti on-line. Jsou uvedeny vzorce pro výpočet plochy kosočtverce pro různé počáteční údaje.


Tabulka se vzorci náměstí kosočtverec (na konci stránky)
1

Diamantová tvář a výška

Diamantová tvář a výška
... příprava ...
a - strana
h - výška


2

Náměstí kosočtverec na dvou úhlopříčkách

Náměstí kosočtverec na dvou úhlopříčkách
... příprava ...
d1 - úhlopříčka
d2 - úhlopříčka


3

Náměstí kosočtverec pod úhlem a protilehlým úhlopříčkem

Náměstí kosočtverec pod úhlem a protilehlým úhlopříčkem
... příprava ...
d - úhlopříčka
α° - úhel mezi stranami


4

Náměstí kosočtverec vzhledem k úhlu a úhlopříčce z tohoto úhlu

Náměstí kosočtverec vzhledem k úhlu a úhlopříčce z tohoto úhlu
... příprava ...
d - úhlopříčka
α° - úhel mezi stranami


5

Náměstí kosočtverec na boku a rohu mezi stranami

Náměstí kosočtverec na boku a rohu mezi stranami
... příprava ...
a - strana
α° - úhel mezi stranami


6

Náměstí kosočtverec v poloměru zapsaného kruhu a úhel mezi stranami

Náměstí kosočtverec v poloměru zapsaného kruhu a úhel mezi stranami
... příprava ...
r - poloměr vepsané kruhu
α° - úhel mezi stranami


7

Oblast kosočtverce podél poloměru zapsaného kruhu a boku

Oblast kosočtverce podél poloměru zapsaného kruhu a boku
... příprava ...
a - strana
r - poloměr vepsané kruhu

Poznámka:

Pokud je úhel v zdrojových datech nastaven na radiány, můžete použít vzorec pro převod do stupňů: 1 radián × (180/π)° = 57,296°


Tabulka se vzorci náměstí kosočtverec

V závislosti na známých zdrojových datech může být plocha kosočtverce vypočtena podle různých vzorců.


výchozí data
(aktivní odkaz na kalkulačku)
skica formule
1 strana a výška
2 úhlopříčka
3 úhlopříčka a úhel mezi stranami
4 úhlopříčka a úhel mezi stranami
5 strana a úhel mezi stranami
6 poloměr zadaný kružnice a úhel mezi stranami
7 boční a poloměr zadaného obvoduSdílet tento odkaz: