Geometri

Area av romb

Area av romb, formler och kalkylator för beräkning av area online. För att beräkna rombens area används olika formler beroende på känd källedata. Nedan finns formler och en kalkylator för att beräkna området för en romb online.


Tabell med area av romb formler (i slutet av sidan)
1

Area av romb på sidan och höjden

Area av romb på sidan och höjden
... utbildning ...
a - sidan
h - höjden


2

Area av romb i två diagonaler

Area av romb i två diagonaler
... utbildning ...
d1 - diagonal
d2 - diagonal


3

Area av romb i vinkel och motsatt diagonal

Area av romb i vinkel och motsatt diagonal
... utbildning ...
d - diagonal
α° - vinkel mellan sidor


4

Area av romb i vinkeln och diagonalen dras från denna vinkel

Area av romb i vinkeln och diagonalen dras från denna vinkel
... utbildning ...
d - diagonal
α° - vinkel mellan sidor


5

Area av romb på sidan och vinkeln mellan sidorna

Area av romb på sidan och vinkeln mellan sidorna
... utbildning ...
a - sidan
α° - vinkel mellan sidor


6

Area av romb längs radien för den inskrivna cirkeln och vinkeln mellan sidorna

Area av romb längs radien för den inskrivna cirkeln och vinkeln mellan sidorna
... utbildning ...
r - radie av den inskrivna cirkeln
α° - vinkel mellan sidor


7

Area av romb längs radien för den inskrivna cirkeln och sidan

Area av romb längs radien för den inskrivna cirkeln och sidan
... utbildning ...
a - sidan
r - radie av den inskrivna cirkeln

Notera:

Om vinkeln i källdata indikeras i radianer kan du använda formeln för konvertering till grader: 1 radian × (180/π)° = 57,296°


Tabell med area av romb formler

Beroende på kända källdata kan Area av romb beräknas med olika formler.


initial data
(aktiv länk för att gå till miniräknaren)
skiss formel
1 sida och höjd
2 diagonaler
3 diagonal och vinkel mellan sidorna
4 diagonal och vinkel mellan sidorna
5 sida och vinkel mellan sidorna
6 radien för den inskrivna cirkeln och vinkeln mellan sidorna
7 sidan och radien för den inskrivna cirkelnDela länk