Geometri

Area parallelltrapets

Area parallelltrapets, formler och kalkylator för beräkning av area online. Formler ges för alla typer av parallelltrapetser och speciella fall för likställiga parallelltrapetser.


Tabell med formler för area parallelltrapets (i slutet av sidan)
Area för alla typer av parallelltrapets


1

Area parallelltrapetst i höjd och två basen

Area parallelltrapetst i höjd och två basen
... utbildning ...
a - basen
b - basen
h - höjden


2

Area parallelltrapetst i höjd och mittlinje

Area parallelltrapetst i höjd och mittlinje
... utbildning ...
m - mittlinjen
h - höjden


3

Area parallelltrapets på fyra sidor

Area parallelltrapets på fyra sidor
... utbildning ...
a - basen
b - basen
c - sidan
d - sidan


4

Parallelltrapetsens område diagonalt och vinkeln mellan diagonalerna

Parallelltrapetsens område diagonalt och vinkeln mellan diagonalerna
... utbildning ...
d1 - diagonal
d2 - diagonal
α° - vinkel mellan diagonalerna


5

Parallelltrapetsens område genom basen och hörnen vid basen

Parallelltrapetsens område genom basen och hörnen vid basen
... utbildning ...
a - basen
b - basen
α° - basvinkel
β° - basvinkel


Area med likgiltigt parallelltrapets


6

Area parallelltrapetsformade område genom dess sidor

Area parallelltrapets på fyra sidor
... utbildning ...
a - sidan
b - sidan
c - sidan


7

Areat för en likgiltig parallelltrapets genom en liten bas, sidosidan och vinkeln med en större bas

Areat för en likgiltig parallelltrapets genom en liten bas, sidosidan och vinkeln med en större bas
... utbildning ...
a - basen
c - sidan
α° - basvinkel


8

Areat för en likgiltig parallelltrapets genom en större bas, lateral sida och vinkel med en större bas

Areat för en likgiltig parallelltrapets genom en större bas, lateral sida och vinkel med en större bas
... utbildning ...
b - basen
c - sidan
α° - basvinkel


9

Isosceles Area parallelltrapetst genom basen och vinkeln vid basen

Isosceles Area parallelltrapetst genom basen och vinkeln vid basen
... utbildning ...
a - basen
b - basen
α° - basvinkel


10

Isoscelernas parallelltrapetsformade område genom diagonalerna och vinkeln mellan diagonalerna

Isoscelernas parallelltrapetsformade område genom diagonalerna och vinkeln mellan diagonalerna
... utbildning ...
d - diagonal
α° - vinkel mellan diagonalerna


11

Järnkorsens Area parallelltrapets genom mittlinjen, sidan och hörnet vid basen

Järnkorsens Area parallelltrapets genom mittlinjen, sidan och hörnet vid basen
... utbildning ...
m - mittlinjen
c - sidan
α° - vinkel mellan sidor


12

Areat för likbenets parallelltrapets längs radien för den inskrivna cirkeln och vinkeln mellan sidorna

Areat för likbenets parallelltrapets längs radien för den inskrivna cirkeln och vinkeln mellan sidorna

Den här formeln är endast tillämplig för likgiltiga parallelltrapetser i vilka en cirkel kan matas in.

... utbildning ...
r - radie av den inskrivna cirkeln
α° - vinkel mellan sidor


13

Isosceles Area parallelltrapetst genom dess två basen och radien för den inskrivna cirkeln

Isosceles Area parallelltrapetst genom dess två basen och radien för den inskrivna cirkeln

Den här formeln är endast tillämplig för likgiltiga parallelltrapetser i vilka en cirkel kan matas in.

... utbildning ...
a - basen
b - basen
r - radie av den inskrivna cirkeln


14

Järnkorsens parallelltrapetsformade område genom sin bas och vinkeln med en större bas

Järnkorsens parallelltrapetsformade område genom sin bas och vinkeln med en större bas

Den här formeln är endast tillämplig för likgiltiga parallelltrapetser i vilka en cirkel kan matas in.

... utbildning ...
a - basen
b - basen
α° - basvinkel


15

Isoscelens parallelltrapetsformade område genom sidorna

Isoscelernas parallelltrapetsformade område genom diagonalerna och vinkeln mellan diagonalerna

Den här formeln är endast tillämplig för likgiltiga parallelltrapetser i vilka en cirkel kan matas in.

... utbildning ...
a - basen
b - basen
c - sidan


16

Järnkorsens parallelltrapetsformade område genom basen och mittlinjen

Isoscelernas parallelltrapetsformade område genom diagonalerna och vinkeln mellan diagonalerna

Den här formeln är endast tillämplig för likgiltiga parallelltrapetser i vilka en cirkel kan matas in.

... utbildning ...
a - basen
b - basen
m - mittlinjen

Notera:

Om vinkeln i källdata indikeras i radianer kan du använda formeln för konvertering till grader: 1 radian × (180/π)° = 57,296°


Tabell med formler för area parallelltrapets

Beroende på kända initialdata och typen av parallelltrapets kan parallelltrapetsens område beräknas med olika formler.


initial data
(aktiv länk för att gå till miniräknaren)
skiss formel
Area för alla typer av parallelltrapets
1 höjd och två basen
2 höjd och mittlinje
3 fyra sidor
4 diagonaler och vinkeln mellan dem
5 basen och vinklar vid en av basenna
Area med likgiltigt parallelltrapets
6 partierna
7 bas, sidor och hörn vid basen
8 bas, sidor och hörn vid basen
9 basen och vinklar vid en av basenna
10 diagonaler och vinkeln mellan dem
11 mittlinje, sidor och vinklar mellan bas och sidor
12 radien för den inskrivna cirkeln och vinkeln vid basen
13 bas och radie för den inskrivna cirkeln
14 basen och vinklar vid en av basenna
15 basen och sidor
16 basen och mittlinje
Dela länk