Geometry

Parallelltrapets

Arean parallelltrapets, formler och kalkylator för beräkning av området online. Formler för alla typer av trapezier och speciella fall av isosceles trapezoider ges.


Arean för alla typer av trapes


1

Arean parallelltrapets och två baser

Arean parallelltrapets och två baser
a - basen
b - basen
h - höjden

... utbildning ...


2

Arean parallelltrapets efter höjd och mittlinje

Arean parallelltrapets efter höjd och mittlinje
m - mittlinjen
h - höjden

... utbildning ...


3

Arean parallelltrapets på fyra sidor

Arean parallelltrapets på fyra sidor
a - basen
b - basen
c - sidan
d - sidan

... utbildning ...


4

Arean parallelltrapets diagonalt och vinkeln mellan diagonalerna

Arean parallelltrapets diagonalt och vinkeln mellan diagonalerna
d1 - diagonal
d2 - diagonal
α° - vinkel mellan diagonalerna

... utbildning ...


5

Arean parallelltrapets genom dess bas och vinklar vid basen

Arean parallelltrapets genom dess bas och vinklar vid basen
a - basen
b - basen
α° - basvinkel
β° - basvinkel

... utbildning ...


Område av isosceles trapezium6

Arean parallelltrapets genom sina sidor

Arean parallelltrapets på fyra sidor
a - sidan
b - sidan
c - sidan

... utbildning ...


7

Arean parallelltrapets genom en liten bas, sida och vinkel med en större bas

Arean parallelltrapets genom en liten bas, sida och vinkel med en större bas
a - basen
c - sidan
α° - basvinkel

... utbildning ...


8

Arean parallelltrapets genom en större bas, sida och vinkel med en större bas

Arean parallelltrapets genom en större bas, sida och vinkel med en större bas
b - basen
c - sidan
α° - basvinkel

... utbildning ...


9

Arean parallelltrapets genom baserna och vinkeln vid basen

Arean parallelltrapets genom baserna och vinkeln vid basen
a - basen
b - basen
α° - basvinkel

... utbildning ...


10

Arean parallelltrapets över diagonalerna och vinkeln mellan diagonalerna

Arean parallelltrapets över diagonalerna och vinkeln mellan diagonalerna
d - diagonal
α° - vinkel mellan diagonalerna

... utbildning ...11

Arean parallelltrapets genom mittlinjen, sidan och vinkeln vid basen

Arean parallelltrapets genom mittlinjen, sidan och vinkeln vid basen
m - mittlinjen
c - sidan
α° - vinkel mellan sidor

... utbildning ...


12

Arean parallelltrapets längs den inskriven cirkelns radie och vinkeln mellan sidorna

Arean parallelltrapets längs den inskriven cirkelns radie och vinkeln mellan sidorna

Denna formel är endast tillämplig på isosceles trapezoider, i vilka en cirkel kan skrivas in.


r - radie av den inskrivna cirkeln
α° - vinkel mellan sidor

... utbildning ...


13

Arean parallelltrapets genom sina två baser och radien av den inskriven cirkeln

Arean parallelltrapets genom sina två baser och radien av den inskriven cirkeln

Denna formel är endast tillämplig på isosceles trapezoider, i vilka en cirkel kan skrivas in.


a - basen
b - basen
r - radie av den inskrivna cirkeln

... utbildning ...


14

Arean parallelltrapets genom dess bas och vinkel med en större bas

Arean parallelltrapets genom dess bas och vinkel med en större bas

Denna formel är endast tillämplig på isosceles trapezoider, i vilka en cirkel kan skrivas in.


a - basen
b - basen
α° - basvinkel

... utbildning ...


15

Arean parallelltrapets över sidorna

Arean parallelltrapets över diagonalerna och vinkeln mellan diagonalerna

Denna formel är endast tillämplig på isosceles trapezoider, i vilka en cirkel kan skrivas in.


a - basen
b - basen
c - sidan

... utbildning ...


16

Arean parallelltrapets genom baserna och mittlinjen

Arean parallelltrapets över diagonalerna och vinkeln mellan diagonalerna

Denna formel är endast tillämplig på isosceles trapezoider, i vilka en cirkel kan skrivas in.


a - basen
b - basen
m - mittlinjen

... utbildning ...Parallelltrapets

Dela länk