גיאומטריה

שטח של טרפז

שטח של טרפז, הנוסחה מחשבון כדי לחשב את שטח באינטרנט. נוסחאות עבור כל סוגי והטרפזים ו. במקרים מיוחדים של משולשים. והטרפזים.


טבלה עם נוסחאות שטח טרפז (בסוף העמוד)
אזור עבור כל מיני סוגים של טרפזים


1

שטח של טרפז גובה שני בסיסים.

שטח של טרפז גובה שני בסיסים.
... אימון ...
a - בסיס
b - בסיס
h - גובה


2

שטח של טרפז גובה בקו האמצעי

שטח של טרפז גובה בקו האמצעי
... אימון ...
m - בקו האמצעי
h - גובה


3

את שטח הטרפז על ארבעת הצדדים

את שטח הטרפז על ארבעת הצדדים
... אימון ...
a - בסיס
b - בסיס
c - בצד
d - בצד


4

שטח של טרפז על ידי האלכסון לבין הזווית בין האלכסונים

שטח של טרפז על ידי האלכסון לבין הזווית בין האלכסונים
... אימון ...
d1 - אלכסוני
d2 - אלכסוני
α° - הזווית בין האלכסונים


5

שטח של טרפז שימוש בסיסי זוויות הבסיס

שטח של טרפז שימוש בסיסי זוויות הבסיס
... אימון ...
a - בסיס
b - בסיס
α° - הבסיס זווית
β° - הבסיס זווית


שטח של טרפז שווה שוקיים


6

שטח של טרפז שווה שוקיים דרך אותה

את שטח הטרפז על ארבעת הצדדים
... אימון ...
a - בצד
b - בצד
c - בצד


7

שטח של טרפז שווה שוקיים באמצעות קטנה הבסיס, את צד ופינה בבית גבוה יותר בסיס

שטח של טרפז שווה שוקיים באמצעות קטנה הבסיס, את צד ופינה בבית גבוה יותר בסיס
... אימון ...
a - בסיס
c - בצד
α° - הבסיס זווית


8

שטח של טרפז שווה שוקיים שימוש גדול יותר בסיס, צד ופינה בבית גבוה יותר בסיס

שטח של טרפז שווה שוקיים שימוש גדול יותר בסיס, צד ופינה בבית גבוה יותר בסיס
... אימון ...
b - בסיס
c - בצד
α° - הבסיס זווית


9

שטח של טרפז שווה שוקיים באמצעות בסיס בסיס זווית

שטח של טרפז שווה שוקיים באמצעות בסיס בסיס זווית
... אימון ...
a - בסיס
b - בסיס
α° - הבסיס זווית


10

שטח של טרפז שווה שוקיים באמצעות אלכסונים וזוויות בין אלכסונים

שטח של טרפז שווה שוקיים באמצעות אלכסונים וזוויות בין אלכסונים
... אימון ...
d - אלכסוני
α° - הזווית בין האלכסונים


11

שטח של טרפז שווה שוקיים דרך באמצע, בצד, בסיס זווית

שטח של טרפז שווה שוקיים דרך באמצע, בצד, בסיס זווית
... אימון ...
m - בקו האמצעי
c - בצד
α° - הזווית בין הצדדים


12

שטח של טרפז שווה שוקיים לאורך הרדיוס של מעגל הקדשה ואת הזווית בין הצדדים

שטח של טרפז שווה שוקיים לאורך הרדיוס של מעגל הקדשה ואת הזווית בין הצדדים

נוסחה זו חלה רק על משולשים. והטרפזים, אשר יכול להיות חרוט מעגל.

... אימון ...
r - הרדיוס של מעגל הקדשה
α° - הזווית בין הצדדים


13

שטח של טרפז שווה שוקיים באמצעות שני בסיסים הרדיוס של מעגל הקדשה

שטח של טרפז שווה שוקיים באמצעות שני בסיסים הרדיוס של מעגל הקדשה

נוסחה זו חלה רק על משולשים. והטרפזים, אשר יכול להיות חרוט מעגל.

... אימון ...
a - בסיס
b - בסיס
r - הרדיוס של מעגל הקדשה


14

שטח של טרפז שווה שוקיים עם הבסיס שלה ואת זווית גדולה יותר בסיס

שטח של טרפז שווה שוקיים עם הבסיס שלה ואת זווית גדולה יותר בסיס

נוסחה זו חלה רק על משולשים. והטרפזים, אשר יכול להיות חרוט מעגל.

... אימון ...
a - בסיס
b - בסיס
α° - הבסיס זווית


15

שטח של טרפז שווה שוקיים דרך צדדים

שטח של טרפז שווה שוקיים באמצעות אלכסונים וזוויות בין אלכסונים

נוסחה זו חלה רק על משולשים. והטרפזים, אשר יכול להיות חרוט מעגל.

... אימון ...
a - בסיס
b - בסיס
c - בצד


16

שטח של טרפז שווה שוקיים באמצעות בסיס קו האמצעי.

שטח של טרפז שווה שוקיים באמצעות אלכסונים וזוויות בין אלכסונים

נוסחה זו חלה רק על משולשים. והטרפזים, אשר יכול להיות חרוט מעגל.

... אימון ...
a - בסיס
b - בסיס
m - בקו האמצעי

הערה:

אם הזווית מוגדרת ברדיאנים בנתוני המקור, לצורך המרה לתארים תוכלו להשתמש בנוסחה:

1 radian × (180/π) ° = 57,296°


טבלה עם נוסחאות שטח טרפז

בהתאם לנתונים הראשוניים הידועים ולסוג הטרפז, ניתן לחשב את שטח הטרפז באמצעות נוסחאות שונות.


נתוני מקור
(קישור פעיל ללכת למחשבון)
שרטוט נוסחה
אזור עבור כל מיני סוגים של טרפזים
1 גובה ושני בסיסים
2 גובה קו האמצע
3 ארבע צדדים
4 אלכסונים והזווית ביניהם
5 בסיסים וזוויות באחד הבסיסים
שטח של טרפז שווה שוקיים
6 המסיבות
7 בסיס, צדדים ופינה בבסיס
8 בסיס, צדדים ופינה בבסיס
9 בסיסים וזוויות באחד הבסיסים
10 אלכסונים והזווית ביניהם
11 קו האמצע, הצדדים והזוויות בין הבסיס לצדדים
12 רדיוס המעגל החתום והזווית בבסיס
13 בסיס ורדיוס המעגל החתום
14 בסיסים וזוויות באחד הבסיסים
15 בסיסים וצדדים
16 קו בסיס ואמצע
שתף קישור זה: