Geometri

Arealet av et trapes

Arealet av et trapes, formel og en kalkulator for å beregne området på nettet. Formler for alle typer trapezoids og den spesielle tilfeller av likebent trapezoids.


Tabell med trapesformuleringer (på slutten av siden)
Område for alle typer av en trapes


1

Området trapes høyde og to baser

Området trapes høyde og to baser
... trening ...
a - base
b - base
h - høyde


2

Området trapes høyde og den midterste linjen

Området trapes høyde og den midterste linjen
... trening ...
m - den midterste linjen
h - høyde


3

Området av trapes på fire sider

Området av trapes på fire sider
... trening ...
a - base
b - base
c - side
d - side


4

Arealet av et trapes av diagonal og vinkelen mellom diagonalene

Arealet av et trapes av diagonal og vinkelen mellom diagonalene
... trening ...
d1 - diagonal
d2 - diagonal
α° - vinkelen mellom diagonalene


5

Arealet av et trapes med sine baser og vinkler på basen

Arealet av et trapes med sine baser og vinkler på basen
... trening ...
a - base
b - base
α° - base vinkel
β° - base vinkel


Arealet av et trapes likebent


6

Arealet av en likebent trapes gjennom henne

Området av trapes på fire sider
... trening ...
a - side
b - side
c - side


7

Arealet av en likebent trapesformet med liten base -, side-og hjørne på et høyere base

Arealet av en likebent trapesformet med liten base -, side-og hjørne på et høyere base
... trening ...
a - base
c - side
α° - base vinkel


8

Arealet av en likebent trapesformet med større base, side og hjørnet på et høyere base

Arealet av en likebent trapesformet med større base, side og hjørnet på et høyere base
... trening ...
b - base
c - side
α° - base vinkel


9

Arealet av en likebent trapesformet med base og utgangspunkt vinkel

Arealet av en likebent trapesformet med base og utgangspunkt vinkel
... trening ...
a - base
b - base
α° - base vinkel


10

Arealet av en likebent trapesformet med diagonaler og vinkler mellom diagonalene

Arealet av en likebent trapesformet med diagonaler og vinkler mellom diagonalene
... trening ...
d - diagonal
α° - vinkelen mellom diagonalene


11

Arealet av en likebent trapes gjennom midt-linje, side og base vinkel

Arealet av en likebent trapes gjennom midt-linje, side og base vinkel
... trening ...
m - den midterste linjen
c - side
α° - vinkelen mellom sidene


12

Arealet av en likebent trapes langs radius av innskrevet sirkel og vinkelen mellom sidene

Arealet av en likebent trapes langs radius av innskrevet sirkel og vinkelen mellom sidene

Denne formelen gjelder bare for å likebent trapezoids, som kan være innskrevet sirkel.

... trening ...
r - radius innskrevet sirkel
α° - vinkelen mellom sidene


13

Arealet av en likebent trapesformet med to baser og radius av innskrevet sirkel

Arealet av en likebent trapesformet med to baser og radius av innskrevet sirkel

Denne formelen gjelder bare for å likebent trapezoids, som kan være innskrevet sirkel.

... trening ...
a - base
b - base
r - radius innskrevet sirkel


14

Arealet av en likebent trapesformet med base og vinkelen på større base

Arealet av en likebent trapesformet med base og vinkelen på større base

Denne formelen gjelder bare for å likebent trapezoids, som kan være innskrevet sirkel.

... trening ...
a - base
b - base
α° - base vinkel


15

Arealet av en likebent trapes gjennom sider

Arealet av en likebent trapesformet med diagonaler og vinkler mellom diagonalene

Denne formelen gjelder bare for å likebent trapezoids, som kan være innskrevet sirkel.

... trening ...
a - base
b - base
c - side


16

Arealet av en likebent trapes bruke basen og midtre linje

Arealet av en likebent trapesformet med diagonaler og vinkler mellom diagonalene

Denne formelen gjelder bare for å likebent trapezoids, som kan være innskrevet sirkel.

... trening ...
a - base
b - base
m - den midterste linjen

Merk:

Hvis vinkelen er angitt i radianer i en datakilde, kan du bruke formelen for å konvertere den til grader: 1 radian × (180/π)° = 57,296°


Tabell med trapesformuleringer

Avhengig av de kjente startdataene og typen av trapes, kan området til trapeset beregnes ved å bruke forskjellige formler.


kilde data
(aktiv lenke for å gå til kalkulator)
skisse formelen
Område for alle typer av en trapes
1 høyde og to baser
2 høyde og midtlinje
3 fire sider
4 diagonaler og vinkelen mellom dem
5 baser og vinkler på en av basene
Arealet av et trapes likebent
6 partiene
7 sokkel, sider og hjørne ved sokkelen
8 sokkel, sider og hjørne ved sokkelen
9 baser og vinkler på en av basene
10 diagonaler og vinkelen mellom dem
11 midtlinje, sider og vinkler mellom sokkelen og sidene
12 radius for den påskrevne sirkelen og vinkelen ved basen
13 base og radius for den påskrevne sirkelen
14 baser og vinkler på en av basene
15 sokler og sider
16 grunn- og mellomlinje
Del denne lenken: