Geometri

Arealet av en sirkel

Arealet av en sirkel er en numerisk kjennetegn som karakteriserer størrelsen av den plan som er avgrenset med circle line. Beregn arealet av sirkelen kan være ved å bruke nummeret av PI og radius i sirkelen, eller ved hjelp av andre kjente kilde data. Vår kalkulator vil hjelpe deg med gratis online til å beregne arealet av sirkelen eller sjekk beregninger som allerede er utført.


Tabell med formler for areal av sirkel (på slutten av siden)
1

Arealet av en sirkel med radius

Arealet av en sirkel med radius
... trening ...
r - radius


2

Arealet av en sirkel med diameter

Arealet av en sirkel med diameter
... trening ...
D - diameter


3

Arealet av en sirkel med omkrets

Arealet av en sirkel med omkrets
... trening ...
- omkrets


4

Arealet av en sirkel ved hjelp av innskrevet i en sirkel, kvadrat

Arealet av en sirkel ved hjelp av innskrevet i en sirkel, kvadrat
... trening ...
a - side


5

Arealet av en sirkel innskrevet i et kvadrat

Arealet av en sirkel innskrevet i et kvadrat
... trening ...
A - side


6

Arealet av sirkelen som er beskrevet om en vilkårlig trekant

Arealet av sirkelen som er beskrevet om en vilkårlig trekant

Denne formelen gjelder bare hvis en sirkel kan være beskrevet rundt trekanten, som er, alle tre hjørnene i trekanten må ligge på circle line. Trekanten i dette tilfellet kan være noen.

For å beregne arealet av en sirkel, beregne semiperimeter av trekanten  

... trening ...

a - side
b - side
c - side


7

Arealet av sirkelen som er beskrevet om en likesidet trekant

Arealet av sirkelen som er beskrevet om en likesidet trekant
... trening ...
a - side


8

Arealet av sirkelen som er beskrevet om en likesidet trekant, som beregnes ut fra den høyden av trekanten

Arealet av sirkelen som er beskrevet om en likesidet trekant, som beregnes ut fra den høyden av trekanten
... trening ...
h - høyde


9

Arealet av sirkelen som er beskrevet i nærheten likebent trekant

Arealet av sirkelen som er beskrevet i nærheten likebent trekant
... trening ...
a - side
b - base


10

Arealet av sirkelen som er beskrevet om en høyre-trekanten

Arealet av sirkelen som er beskrevet om en høyre-trekanten
... trening ...
a - side
b - side


11

Arealet av en sirkel innskrevet i en likebent trekant

Arealet av en sirkel innskrevet i en likebent trekant
... trening ...
a - side
b - base


12

Området sirkel innskrevet i en likebent trekant, beregnet på sidene i trekanten og vinkelen mellom dem

Området sirkel innskrevet i en likebent trekant, beregnet på sidene i trekanten og vinkelen mellom dem
... trening ...
b - side
α - vinkelen mellom sidene


13

Arealet av en sirkel innskrevet i en høyre-trekanten

Arealet av en sirkel innskrevet i en høyre-trekanten
... trening ...
a - side
b - side
c - side


14

Området sirkel innskrevet i en rett trekant, beregnet ved siden av og hjørne

Området sirkel innskrevet i en rett trekant, beregnet ved siden av og hjørne
... trening ...
b - side
α - base vinkel


15

Arealet av en sirkel innskrevet i en likesidet trekant

Arealet av en sirkel innskrevet i en likesidet trekant
... trening ...
a - side


16

Området sirkel innskrevet i likebent trapes, beregnet fra bunnen av trapes og vinkelen på basen

Området sirkel innskrevet i likebent trapes, beregnet fra bunnen av trapes og vinkelen på basen
... trening ...
b - side
α - base vinkel


17

Arealet av sirkelen som er beskrevet i nærheten likebent trapes, beregnet på sidene av trapes, den diagonale og base

Arealet av sirkelen som er beskrevet i nærheten likebent trapes, beregnet på sidene av trapes, den diagonale og base

For å beregne arealet av en sirkel, beregne semiperimeter av trekanten ABC   

... trening ...

a - side
c - side
d - diagonal


18

Arealet av sirkelen som er beskrevet i nærheten av rektangelet

Arealet av sirkelen som er beskrevet i nærheten av rektangelet
... trening ...
a - side
b - side


19

Arealet av en sirkel bundet om et regulært polygon

Arealet av en sirkel bundet om et regulært polygon
... trening ...
a - side
N - antall sider av polygon


20

Arealet av sirkelen som er beskrevet om en likesidet sekskant

Arealet av sirkelen som er beskrevet om en likesidet sekskant
... trening ...
a - side

Merk:

Hvis vinkelen er angitt i radianer i en datakilde, kan du bruke formelen for å konvertere den til grader: 1 radian × (180/π)° = 57,296°


Tabell med formler for areal av sirkel


kilde data
(aktiv lenke for å gå til kalkulator)
skisse formelen
1 radius
2 diameter
3 sirkel lengde
4 side av plassen
5 side av plassen
6 sider i en trekant
der 
7 side av en likesidet trekant
8 høyden av en likesidet trekant
9 side og base
10 sider i riktig vinkel i en trekant
11 side og base
12 sider og vinkelen mellom dem
13 sider av en høyre-trekanten
14 side og vinkel på bunnen av trekanten
15 side av en likesidet trekant
16 side og vinkel på bunnen av trapes
17 sider og diagonale av trapes
der 
18 sidene av rektangelet
19 side og antall sider av polygon
20 side av sekskanten


Del denne lenken: