Geometry

Arealet av en sirkel

Arealet av en sirkel er en numerisk kjennetegn som karakteriserer størrelsen av den plan som er avgrenset med circle line. Beregn arealet av sirkelen kan være ved å bruke nummeret av PI og radius i sirkelen, eller ved hjelp av andre kjente kilde data.

Vår kalkulator vil hjelpe deg med gratis online til å beregne arealet av sirkelen eller sjekk beregninger som allerede er utført.


1

Arealet av en sirkel med radius

Arealet av en sirkel med radius
r - radius

... trening ...


2

Arealet av en sirkel med diameter

Arealet av en sirkel med diameter
D - diameter

... trening ...


3

Arealet av en sirkel med omkrets

Arealet av en sirkel med omkrets
- omkrets
... trening ...


4

Arealet av en sirkel ved hjelp av innskrevet i en sirkel, kvadrat

Arealet av en sirkel ved hjelp av innskrevet i en sirkel, kvadrat
a - side

... trening ...


5

Arealet av en sirkel innskrevet i et kvadrat

Arealet av en sirkel innskrevet i et kvadrat
A - side

... trening ...
6

Arealet av sirkelen som er beskrevet om en vilkårlig trekant

Arealet av sirkelen som er beskrevet om en vilkårlig trekant

Denne formelen gjelder bare hvis en sirkel kan være beskrevet rundt trekanten, som er, alle tre hjørnene i trekanten må ligge på circle line. Trekanten i dette tilfellet kan være noen.

For å beregne arealet av en sirkel, beregne semiperimeter av trekanten  


a - side
b - side
c - side
... trening ...7

Arealet av sirkelen som er beskrevet om en likesidet trekant

Arealet av sirkelen som er beskrevet om en likesidet trekant
a - side

... trening ...8

Arealet av sirkelen som er beskrevet om en likesidet trekant, som beregnes ut fra den høyden av trekanten

Arealet av sirkelen som er beskrevet om en likesidet trekant, som beregnes ut fra den høyden av trekanten
h - høyde

... trening ...9

Arealet av sirkelen som er beskrevet i nærheten likebent trekant

Arealet av sirkelen som er beskrevet i nærheten likebent trekant
a - side
b - base

... trening ...10

Arealet av sirkelen som er beskrevet om en høyre-trekanten

Arealet av sirkelen som er beskrevet om en høyre-trekanten
a - side
b - side

... trening ...11

Arealet av en sirkel innskrevet i en likebent trekant

Arealet av en sirkel innskrevet i en likebent trekant
a - side
b - base

... trening ...
12

Området sirkel innskrevet i en likebent trekant, beregnet på sidene i trekanten og vinkelen mellom dem

Området sirkel innskrevet i en likebent trekant, beregnet på sidene i trekanten og vinkelen mellom dem
b - side
α - vinkelen mellom sidene

... trening ...13

Arealet av en sirkel innskrevet i en høyre-trekanten

Arealet av en sirkel innskrevet i en høyre-trekanten
a - side
b - side
c - side

... trening ...14

Området sirkel innskrevet i en rett trekant, beregnet ved siden av og hjørne

Området sirkel innskrevet i en rett trekant, beregnet ved siden av og hjørne
b - side
α - base vinkel

... trening ...15

Arealet av en sirkel innskrevet i en likesidet trekant

Arealet av en sirkel innskrevet i en likesidet trekant
a - side

... trening ...16

Området sirkel innskrevet i likebent trapes, beregnet fra bunnen av trapes og vinkelen på basen

Området sirkel innskrevet i likebent trapes, beregnet fra bunnen av trapes og vinkelen på basen
b - side
α - base vinkel

... trening ...17

Arealet av sirkelen som er beskrevet i nærheten likebent trapes, beregnet på sidene av trapes, den diagonale og base

Arealet av sirkelen som er beskrevet i nærheten likebent trapes, beregnet på sidene av trapes, den diagonale og base

For å beregne arealet av en sirkel, beregne semiperimeter av trekanten ABC   


a - side
c - side
d - diagonal
... trening ...18

Arealet av sirkelen som er beskrevet i nærheten av rektangelet

Arealet av sirkelen som er beskrevet i nærheten av rektangelet
a - side
b - side

... trening ...19

Arealet av en sirkel bundet om et regulært polygon

Arealet av en sirkel bundet om et regulært polygon
a - side
N - antall sider av polygon

... trening ...20

Arealet av sirkelen som er beskrevet om en likesidet sekskant

Arealet av sirkelen som er beskrevet om en likesidet sekskant
a - side

... trening ...
Del denne lenken: