Geometri

Daire alanı

Daire alanı, Daire çizgisi ile sınırlı bir düzlemin boyutunu karakterize eden sayısal bir özelliktir. Bir dairenin alanını Pi ve daire yarıçapını kullanarak veya bilinen diğer kaynak verileri kullanarak hesaplayabilirsiniz. Bizim hesap çevrimiçi Daire alanını hesaplamak veya zaten tamamlanan hesaplamalar kontrol etmek için ücretsiz size yardımcı olacaktır.


Daire alanı formüllü tablo (sayfanın sonunda)
1

Yarıçap boyunca Daire alanı

Yarıçap boyunca Daire alanı
... hazırlık ...
r - yarıçap


2

Çap boyunca Daire alanı

Çap boyunca Daire alanı
... hazırlık ...
D - çap


3

Çemberin uzunluğu boyunca Daire alanı

Çemberin uzunluğu boyunca Daire alanı
... hazırlık ...
- çevresi uzunluğu


4

Daire ile Daire Kare

Daire ile Daire Kare
... hazırlık ...
a - yan


5

Kare içine yazılı Daire alanı

Kare içine yazılı Daire alanı
... hazırlık ...
A - yan


6

Rastgele bir üçgen hakkında açıklanan Daire alanı

Rastgele bir üçgen hakkında açıklanan Daire alanı

Bu formül yalnızca bir üçgenin etrafında bir daire tarif edilebilirse, yani üçgenin üç köşesinin Daire çizgisinde yatması gerekiyorsa geçerlidir. Bu durumda Üçgen herhangi biri olabilir.

Dairenin alanını hesaplamak için, üçgenin yarı ölçerini önceden hesaplarız  

... hazırlık ...

a - yan
b - yan
c - yan


7

Eşkenar Üçgen hakkında açıklanan Daire alanı

Eşkenar Üçgen hakkında açıklanan Daire alanı
... hazırlık ...
a - yan


8

Üçgenin yüksekliği ile hesaplanan eşkenar Üçgen hakkında açıklanan Daire alanı

Üçgenin yüksekliği ile hesaplanan eşkenar Üçgen hakkında açıklanan Daire alanı
... hazırlık ...
h - yükseklik


9

İkizkenar üçgeninin yakınında açıklanan Daire alanı

İkizkenar üçgeninin yakınında açıklanan Daire alanı
... hazırlık ...
a - yan
b - taban


10

Dikdörtgen Üçgen hakkında açıklanan Daire alanı

Dikdörtgen Üçgen hakkında açıklanan Daire alanı
... hazırlık ...
a - yan
b - yan


11

İkizkenar üçgenine yazılmış dairenin alanı

İkizkenar üçgenine yazılmış dairenin alanı
... hazırlık ...
a - yan
b - taban


12

Dairenin alanı, üçgenin kenarlarında ve aralarındaki açıda hesaplanan ikizkenar üçgenine yazılır

Dairenin alanı, üçgenin kenarlarında ve aralarındaki açıda hesaplanan ikizkenar üçgenine yazılır
... hazırlık ...
b - yan
α - taraflar arasındaki açı


13

Dikdörtgen Üçgen içine yazılı Daire alanı

Dikdörtgen Üçgen içine yazılı Daire alanı
... hazırlık ...
a - yan
b - yan
c - yan


14

Yan ve köşe tarafından hesaplanan dikdörtgen Üçgen içine yazılı Daire alanı

Yan ve köşe tarafından hesaplanan dikdörtgen Üçgen içine yazılı Daire alanı
... hazırlık ...
b - yan
α - açı olarak


15

Eşkenar Üçgen içine yazılmış Daire alanı

Eşkenar Üçgen içine yazılmış Daire alanı
... hazırlık ...
a - yan


16

Tabanda trapez tabanına ve köşesine göre hesaplanan, ikizkenar yamuk içine yazılmış Daire alanı

Tabanda trapez tabanına ve köşesine göre hesaplanan, ikizkenar yamuk içine yazılmış Daire alanı
... hazırlık ...
b - yan
α - açı olarak


17

Trapezinin yan tarafında, köşegeninde ve tabanında hesaplanan bir trapezin yaklaşık olarak tarif edilen dairenin alanı

Trapezinin yan tarafında, köşegeninde ve tabanında hesaplanan bir trapezin yaklaşık olarak tarif edilen dairenin alanı

Dairenin alanını hesaplamak için, üçgenin yarı ölçerini önceden hesaplarız ABC   

... hazırlık ...

a - yan
c - yan
d - çapraz


18

Dikdörtgen hakkında açıklanan Daire alanı

Dikdörtgen hakkında açıklanan Daire alanı
... hazırlık ...
a - yan
b - yan


19

Doğru çokgen hakkında açıklanan Daire alanı

Doğru çokgen hakkında açıklanan Daire alanı
... hazırlık ...
a - yan
N - çokgen taraf sayısı


20

Doğru altıgen hakkında açıklanan Daire alanı

Doğru altıgen hakkında açıklanan Daire alanı
... hazırlık ...
a - yan

Not:

Orijinal verilerde açı radyan olarak ayarlanmışsa, derecelere çevirmek için formülü kullanabilirsiniz: 1 radyan × (180/π)° = 57,296°


Daire alanı formüllü tablo


ham veri
(hesap makinesine gitmek için etkin bağlantı)
bir taslak formül
1 yarıçap
2 çap
3 çevre
4 bir meydanın tarafı
5 bir meydanın tarafı
6 üçgenin tarafı
nerede 
7 eşkenar üçgenin tarafı
8 eşkenar üçgen yüksekliği
9 yan ve taban
10 üçgenin dik açısında yan
11 yan ve taban
12 yanlar ve aralarındaki açı
13 sağ üçgenin tarafı
14 üçgenin tabanında yan ve açı
15 eşkenar üçgenin tarafı
16 yamuk tabanındaki yan ve açı
17 yamuk kenarları ve köşegen
nerede 
18 dikdörtgenin tarafı
19 çokgenin yanı ve kenar sayısı
20 altıgen taraf


Bu bağlantıyı paylaş: