Geometry

Daire alanı

Daire alanı, Daire çizgisi ile sınırlı bir düzlemin boyutunu karakterize eden sayısal bir özelliktir. Bir dairenin alanını Pi ve daire yarıçapını kullanarak veya bilinen diğer kaynak verileri kullanarak hesaplayabilirsiniz.

Bizim hesap çevrimiçi Daire alanını hesaplamak veya zaten tamamlanan hesaplamalar kontrol etmek için ücretsiz size yardımcı olacaktır.


1

Yarıçap boyunca Daire alanı

Yarıçap boyunca Daire alanı
r - yarıçap

... hazırlık ...


2

Çap boyunca Daire alanı

Çap boyunca Daire alanı
D - çap

... hazırlık ...


3

Çemberin uzunluğu boyunca Daire alanı

Çemberin uzunluğu boyunca Daire alanı
- çevresi uzunluğu
... hazırlık ...


4

Daire ile Daire Kare

Daire ile Daire Kare
a - yan

... hazırlık ...


5

Kare içine yazılı Daire alanı

Kare içine yazılı Daire alanı
A - yan

... hazırlık ...
6

Rastgele bir üçgen hakkında açıklanan Daire alanı

Rastgele bir üçgen hakkında açıklanan Daire alanı

Bu formül yalnızca bir üçgenin etrafında bir daire tarif edilebilirse, yani üçgenin üç köşesinin Daire çizgisinde yatması gerekiyorsa geçerlidir. Bu durumda Üçgen herhangi biri olabilir.

Dairenin alanını hesaplamak için, üçgenin yarı ölçerini önceden hesaplarız  


a - yan
b - yan
c - yan
... hazırlık ...7

Eşkenar Üçgen hakkında açıklanan Daire alanı

Eşkenar Üçgen hakkında açıklanan Daire alanı
a - yan

... hazırlık ...8

Üçgenin yüksekliği ile hesaplanan eşkenar Üçgen hakkında açıklanan Daire alanı

Üçgenin yüksekliği ile hesaplanan eşkenar Üçgen hakkında açıklanan Daire alanı
h - yükseklik

... hazırlık ...9

İkizkenar üçgeninin yakınında açıklanan Daire alanı

İkizkenar üçgeninin yakınında açıklanan Daire alanı
a - yan
b - taban

... hazırlık ...10

Dikdörtgen Üçgen hakkında açıklanan Daire alanı

Dikdörtgen Üçgen hakkında açıklanan Daire alanı
a - yan
b - yan

... hazırlık ...11

İkizkenar üçgenine yazılmış dairenin alanı

İkizkenar üçgenine yazılmış dairenin alanı
a - yan
b - taban

... hazırlık ...
12

Dairenin alanı, üçgenin kenarlarında ve aralarındaki açıda hesaplanan ikizkenar üçgenine yazılır

Dairenin alanı, üçgenin kenarlarında ve aralarındaki açıda hesaplanan ikizkenar üçgenine yazılır
b - yan
α - taraflar arasındaki açı

... hazırlık ...13

Dikdörtgen Üçgen içine yazılı Daire alanı

Dikdörtgen Üçgen içine yazılı Daire alanı
a - yan
b - yan
c - yan

... hazırlık ...14

Yan ve köşe tarafından hesaplanan dikdörtgen Üçgen içine yazılı Daire alanı

Yan ve köşe tarafından hesaplanan dikdörtgen Üçgen içine yazılı Daire alanı
b - yan
α - açı olarak

... hazırlık ...15

Eşkenar Üçgen içine yazılmış Daire alanı

Eşkenar Üçgen içine yazılmış Daire alanı
a - yan

... hazırlık ...16

Tabanda trapez tabanına ve köşesine göre hesaplanan, ikizkenar yamuk içine yazılmış Daire alanı

Tabanda trapez tabanına ve köşesine göre hesaplanan, ikizkenar yamuk içine yazılmış Daire alanı
b - yan
α - açı olarak

... hazırlık ...17

Trapezinin yan tarafında, köşegeninde ve tabanında hesaplanan bir trapezin yaklaşık olarak tarif edilen dairenin alanı

Trapezinin yan tarafında, köşegeninde ve tabanında hesaplanan bir trapezin yaklaşık olarak tarif edilen dairenin alanı

Dairenin alanını hesaplamak için, üçgenin yarı ölçerini önceden hesaplarız ABC   


a - yan
c - yan
d - çapraz
... hazırlık ...18

Dikdörtgen hakkında açıklanan Daire alanı

Dikdörtgen hakkında açıklanan Daire alanı
a - yan
b - yan

... hazırlık ...19

Doğru çokgen hakkında açıklanan Daire alanı

Doğru çokgen hakkında açıklanan Daire alanı
a - yan
N - çokgen taraf sayısı

... hazırlık ...20

Doğru altıgen hakkında açıklanan Daire alanı

Doğru altıgen hakkında açıklanan Daire alanı
a - yan

... hazırlık ...
Bu bağlantıyı paylaş: