Geometria

Powierzchnia okręgu

Powierzchnia ściernicy - to численная charakterystyka, który charakteryzuje rozmiar płaszczyzny ograniczonej linią okręgu. Obliczyć pole koła za pomocą liczby Pi i promienia okręgu, lub za pomocą innych znanych danych źródłowych. Nasz kalkulator pomoże ci za darmo online obliczyć pole koła lub sprawdzić już wykonane obliczenia.


Tabela z formułami powierzchni koła (na końcu strony)
1

Powierzchnia okręgu przez promień

Powierzchnia okręgu przez promień
... przygotowanie ...
r - promień


2

Powierzchnia koła przez średnicę

Powierzchnia koła przez średnicę
... przygotowanie ...
D - średnica


3

Powierzchnia okręgu długości okręgu

Powierzchnia okręgu długości okręgu
... przygotowanie ...
- długość okręgu


4

Powierzchnia okręgu poprzez wpisany w okrąg kwadrat

Powierzchnia okręgu poprzez wpisany w okrąg kwadrat
... przygotowanie ...
a - strona


5

Powierzchnia okręgu wpisanego w kwadrat

Powierzchnia okręgu wpisanego w kwadrat
... przygotowanie ...
A - strona


6

Powierzchnia okręgu opisanego około dowolnego trójkąta

Powierzchnia okręgu opisanego około dowolnego trójkąta

Formuła ta ma zastosowanie tylko, jeśli wokół trójkącie można opisać okrąg, czyli wszystkie trzy wierzchołki trójkąta musi leżeć na linii okręgu. Trójkąt w tym przypadku może być dowolny.

Do obliczenia powierzchni koła, wstępnie obliczyć połową obwodu trójkąta  

... przygotowanie ...

a - strona
b - strona
c - strona


7

Powierzchnia okręgu opisanego około trójkąta równobocznego

Powierzchnia okręgu opisanego około trójkąta równobocznego
... przygotowanie ...
a - strona


8

Powierzchnia okręgu opisanego około trójkąta równobocznego, liczona w wysokości trójkąta

Powierzchnia okręgu opisanego około trójkąta równobocznego, liczona w wysokości trójkąta
... przygotowanie ...
h - wysokość


9

Powierzchnia okręgu opisanego około trójkąta równoramiennego

Powierzchnia okręgu opisanego około trójkąta równoramiennego
... przygotowanie ...
a - strona
b - podstawa


10

Powierzchnia okręgu opisanego około trójkąta prostokątnego

Powierzchnia okręgu opisanego około trójkąta prostokątnego
... przygotowanie ...
a - strona
b - strona


11

Powierzchnia okręgu wpisanego w trójkąt równoramienny

Powierzchnia okręgu wpisanego w trójkąt równoramienny
... przygotowanie ...
a - strona
b - podstawa


12

Powierzchnia okręgu wpisanego w trójkąt równoramienny, liczona po bokach trójkąta i kąt między nimi

Powierzchnia okręgu wpisanego w trójkąt równoramienny, liczona po bokach trójkąta i kąt między nimi
... przygotowanie ...
b - strona
α - kąt między stronami


13

Powierzchnia okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny

Powierzchnia okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny
... przygotowanie ...
a - strona
b - strona
c - strona


14

Powierzchnia okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny, liczona po stronie i rogu

Powierzchnia okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny, liczona po stronie i rogu
... przygotowanie ...
b - strona
α - kąt przy podstawie


15

Powierzchnia okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny

Powierzchnia okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny
... przygotowanie ...
a - strona


16

Powierzchnia okręgu wpisanego w равнобедренную trapez, obliczone na podstawie trapezu i kącie przy podstawie

Powierzchnia okręgu wpisanego w равнобедренную trapez, obliczone na podstawie trapezu i kącie przy podstawie
... przygotowanie ...
b - strona
α - kąt przy podstawie


17

Powierzchnia okręgu opisanego około равнобедренной trapezu, oblicza się na boki trapezu, jej przekątnej podstawy

Powierzchnia okręgu opisanego około равнобедренной trapezu, oblicza się na boki trapezu, jej przekątnej podstawy

Do obliczenia powierzchni koła, wstępnie obliczyć połową obwodu trójkąta ABC   

... przygotowanie ...

a - strona
c - strona
d - przekątna


18

Powierzchnia okręgu opisanego około prostokąta

Powierzchnia okręgu opisanego około prostokąta
... przygotowanie ...
a - strona
b - strona


19

Powierzchnia okręgu opisanego około wielokąta foremnego

Powierzchnia okręgu opisanego około wielokąta foremnego
... przygotowanie ...
a - strona
N - liczba boków wielokąta


20

Powierzchnia okręgu opisanego około regularnego sześciokąta

Powierzchnia okręgu opisanego około regularnego sześciokąta
... przygotowanie ...
a - strona

Uwaga:

Jeśli w danych źródłowych kąt jest określony w radianach, można użyć formuły, aby przetłumaczyć na stopnie: 1 radian × (180/π)° = 57,296°


Tabela z formułami powierzchni koła


surowe dane
(aktywny link, aby przejść do kalkulatora)
szkic formuła
1 promień
2 średnica
3 obwód
4 strona kwadratu
5 strona kwadratu
6 bok trójkąta
gdzie 
7 bok trójkąta równobocznego
8 wysokość trójkąta równobocznego
9 bok i podstawa
10 bok pod kątem prostym trójkąta
11 bok i podstawa
12 boki i kąt między nimi
13 bok prawego trójkąta
14 bok i kąt u podstawy trójkąta
15 bok trójkąta równobocznego
16 bok i kąt u podstawy trapezu
17 boki i przekątna trapezu
gdzie 
18 bok prostokąta
19 bok i liczba boków wielokąta
20 strona sześciokątna


Udostępnij ten link: