Geometry

Powierzchnia okręgu

Powierzchnia ściernicy - to численная charakterystyka, który charakteryzuje rozmiar płaszczyzny ograniczonej linią okręgu. Obliczyć pole koła za pomocą liczby Pi i promienia okręgu, lub za pomocą innych znanych danych źródłowych.

Nasz kalkulator pomoże ci za darmo online obliczyć pole koła lub sprawdzić już wykonane obliczenia.


1

Powierzchnia okręgu przez promień

Powierzchnia okręgu przez promień
r - promień

... przygotowanie ...


2

Powierzchnia koła przez średnicę

Powierzchnia koła przez średnicę
D - średnica

... przygotowanie ...


3

Powierzchnia okręgu długości okręgu

Powierzchnia okręgu długości okręgu
- długość okręgu
... przygotowanie ...


4

Powierzchnia okręgu poprzez wpisany w okrąg kwadrat

Powierzchnia okręgu poprzez wpisany w okrąg kwadrat
a - strona

... przygotowanie ...


5

Powierzchnia okręgu wpisanego w kwadrat

Powierzchnia okręgu wpisanego w kwadrat
A - strona

... przygotowanie ...
6

Powierzchnia okręgu opisanego około dowolnego trójkąta

Powierzchnia okręgu opisanego około dowolnego trójkąta

Formuła ta ma zastosowanie tylko, jeśli wokół trójkącie można opisać okrąg, czyli wszystkie trzy wierzchołki trójkąta musi leżeć na linii okręgu. Trójkąt w tym przypadku może być dowolny.

Do obliczenia powierzchni koła, wstępnie obliczyć połową obwodu trójkąta  


a - strona
b - strona
c - strona
... przygotowanie ...7

Powierzchnia okręgu opisanego około trójkąta równobocznego

Powierzchnia okręgu opisanego około trójkąta równobocznego
a - strona

... przygotowanie ...8

Powierzchnia okręgu opisanego około trójkąta równobocznego, liczona w wysokości trójkąta

Powierzchnia okręgu opisanego około trójkąta równobocznego, liczona w wysokości trójkąta
h - wysokość

... przygotowanie ...9

Powierzchnia okręgu opisanego około trójkąta równoramiennego

Powierzchnia okręgu opisanego około trójkąta równoramiennego
a - strona
b - podstawa

... przygotowanie ...10

Powierzchnia okręgu opisanego około trójkąta prostokątnego

Powierzchnia okręgu opisanego około trójkąta prostokątnego
a - strona
b - strona

... przygotowanie ...11

Powierzchnia okręgu wpisanego w trójkąt równoramienny

Powierzchnia okręgu wpisanego w trójkąt równoramienny
a - strona
b - podstawa

... przygotowanie ...
12

Powierzchnia okręgu wpisanego w trójkąt równoramienny, liczona po bokach trójkąta i kąt między nimi

Powierzchnia okręgu wpisanego w trójkąt równoramienny, liczona po bokach trójkąta i kąt między nimi
b - strona
α - kąt między stronami

... przygotowanie ...13

Powierzchnia okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny

Powierzchnia okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny
a - strona
b - strona
c - strona

... przygotowanie ...14

Powierzchnia okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny, liczona po stronie i rogu

Powierzchnia okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny, liczona po stronie i rogu
b - strona
α - kąt przy podstawie

... przygotowanie ...15

Powierzchnia okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny

Powierzchnia okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny
a - strona

... przygotowanie ...16

Powierzchnia okręgu wpisanego w равнобедренную trapez, obliczone na podstawie trapezu i kącie przy podstawie

Powierzchnia okręgu wpisanego w равнобедренную trapez, obliczone na podstawie trapezu i kącie przy podstawie
b - strona
α - kąt przy podstawie

... przygotowanie ...17

Powierzchnia okręgu opisanego około равнобедренной trapezu, oblicza się na boki trapezu, jej przekątnej podstawy

Powierzchnia okręgu opisanego około равнобедренной trapezu, oblicza się na boki trapezu, jej przekątnej podstawy

Do obliczenia powierzchni koła, wstępnie obliczyć połową obwodu trójkąta ABC   


a - strona
c - strona
d - przekątna
... przygotowanie ...18

Powierzchnia okręgu opisanego około prostokąta

Powierzchnia okręgu opisanego około prostokąta
a - strona
b - strona

... przygotowanie ...19

Powierzchnia okręgu opisanego około wielokąta foremnego

Powierzchnia okręgu opisanego około wielokąta foremnego
a - strona
N - liczba boków wielokąta

... przygotowanie ...20

Powierzchnia okręgu opisanego około regularnego sześciokąta

Powierzchnia okręgu opisanego około regularnego sześciokąta
a - strona

... przygotowanie ...
Udostępnij ten link: