Goniometrie

Oppervlakte cirkel

Formules in rekenmachine voor het berekenen van de oppervlakte cirkel voor verschillende brongegevens. Een tabel met formules oppervlakte cirkel. Onze calculator helpt u gratis online de oppervlakte van een cirkel te berekenen of reeds uitgevoerde berekeningen te controleren.


Tabel met cirkelgebiedformules (aan het einde van de pagina)
1

Cirkelgebied door straal

Cirkelgebied door straal
... opleiding ...
r - straal


2

Cirkelgebied door diameter

Cirkelgebied door diameter
... opleiding ...
D - diameter


3

Cirkelgebied langs de omtrek

Cirkelgebied langs de omtrek
... opleiding ...
- omtrek


4

Oppervlakte cirkel door een vierkant ingeschreven in een cirkel

Oppervlakte cirkel door een vierkant ingeschreven in een cirkel
... opleiding ...
a - de zijkant


5

Oppervlakte cirkel ingeschreven in een vierkant

Oppervlakte cirkel ingeschreven in een vierkant
... opleiding ...
A - de zijkant


6

Oppervlakte cirkel dat wordt beschreven in de buurt van een willekeurige driehoek

Oppervlakte cirkel dat wordt beschreven in de buurt van een willekeurige driehoek

Deze formule is alleen van toepassing als een cirkel kan worden beschreven rond een driehoek, dat wil zeggen dat alle drie hoekpunten van de driehoek op een cirkellijn moeten liggen. De driehoek kan in dit geval elk zijn.

Om de oppervlakte van een cirkel te berekenen, berekent u vooraf de driehoekse semiperimeter  

... opleiding ...

a - de zijkant
b - de zijkant
c - de zijkant


7

Het gebied van de cirkel dat wordt beschreven in de buurt van een gelijkzijdige driehoek

Het gebied van de cirkel dat wordt beschreven in de buurt van een gelijkzijdige driehoek
... opleiding ...
a - de zijkant


8

Oppervlakte cirkel dat wordt beschreven in de buurt van een gelijkzijdige driehoek, berekend door de hoogte van de driehoek

Oppervlakte cirkel dat wordt beschreven in de buurt van een gelijkzijdige driehoek, berekend door de hoogte van de driehoek
... opleiding ...
h - de hoogte


9

Oppervlakte cirkel dat wordt beschreven in de buurt van een gelijkbenige driehoek

Oppervlakte cirkel dat wordt beschreven in de buurt van een gelijkbenige driehoek
... opleiding ...
a - de zijkant
b - de basis


10

Oppervlakte cirkel dat wordt beschreven in de buurt van een rechthoekige driehoek

Oppervlakte cirkel dat wordt beschreven in de buurt van een rechthoekige driehoek
... opleiding ...
a - de zijkant
b - de zijkant


11

Oppervlakte cirkel ingeschreven in een gelijkbenige driehoek

Oppervlakte cirkel ingeschreven in een gelijkbenige driehoek
... opleiding ...
a - de zijkant
b - de basis


12

Oppervlakte cirkel ingeschreven in een gelijkbenige driehoek, berekend door de zijden van de driehoek en de hoek ertussen

Oppervlakte cirkel ingeschreven in een gelijkbenige driehoek, berekend door de zijden van de driehoek en de hoek ertussen
... opleiding ...
b - de zijkant
α - hoek tussen zijden


13

Oppervlakte cirkel met een rechthoekige driehoek

Oppervlakte cirkel met een rechthoekige driehoek
... opleiding ...
a - de zijkant
b - de zijkant
c - de zijkant


14

Oppervlakte cirkel ingeschreven in een rechthoekige driehoek, berekend door de zijkant en hoek

Oppervlakte cirkel ingeschreven in een rechthoekige driehoek, berekend door de zijkant en hoek
... opleiding ...
b - de zijkant
α - basis hoek


15

Oppervlakte cirkel met een gelijkzijdige driehoek

Oppervlakte cirkel met een gelijkzijdige driehoek
... opleiding ...
a - de zijkant


16

Oppervlakte cirkel ingeschreven in een gelijkbenige trapezium, berekend vanaf de basis van de trapezium en de hoek aan de basis

Oppervlakte cirkel ingeschreven in een gelijkbenige trapezium, berekend vanaf de basis van de trapezium en de hoek aan de basis
... opleiding ...
b - de zijkant
α - basis hoek


17

Het gebied van de cirkel beschreven nabij de gelijkbenige trapezium, berekend op de zijkanten van de trapezium, diagonaal en basis

Het gebied van de cirkel beschreven nabij de gelijkbenige trapezium, berekend op de zijkanten van de trapezium, diagonaal en basis

Om de oppervlakte van een cirkel te berekenen, berekent u vooraf de driehoekse semiperimeter ABC   

... opleiding ...

a - de zijkant
c - de zijkant
d - diagonaal


18

Het gebied van de cirkel dat bij de rechthoek wordt beschreven

Het gebied van de cirkel dat bij de rechthoek wordt beschreven
... opleiding ...
a - de zijkant
b - de zijkant


19

Oppervlakte cirkel dat wordt beschreven in de buurt van een regelmatige veelhoek

Oppervlakte cirkel dat wordt beschreven in de buurt van een regelmatige veelhoek
... opleiding ...
a - de zijkant
N - het aantal zijden van de veelhoek


20

Oppervlakte cirkel dat wordt beschreven in de buurt van een regelmatige zeshoek

Oppervlakte cirkel dat wordt beschreven in de buurt van een regelmatige zeshoek
... opleiding ...
a - de zijkant

Notitie:

Als in de brongegevens de hoek wordt aangegeven in radialen, kunt u voor de conversie naar graden de formule gebruiken: 1 radiaal × (180/π)° = 57,296°


Tabel met cirkelgebiedformules


initiële data
(actieve link om naar de rekenmachine te gaan)
schetsen formule
1 straal
2 diameter
3 omtrek
4 kant van een vierkant
5 kant van een vierkant
6 kant van de driehoek
waar 
7 zijde van een gelijkzijdige driehoek
8 gelijkzijdige driehoekshoogte
9 zijkant en basis
10 zijde in een rechte hoek van de driehoek
11 zijkant en basis
12 zijden en hoek ertussen
13 zijde van een rechthoekige driehoek
14 kant en hoek aan de basis van de driehoek
15 zijde van een gelijkzijdige driehoek
16 zijde en hoek aan de basis van de trapezium
17 zijkanten en diagonaal van de trapezium
waar 
18 kant van de rechthoek
19 zijde en aantal zijden van de veelhoek
20 zeshoekige kant


Link delen