Geometri

Paralelkenarın alanı

Paralelkenarın alanı, alanın hesaplanması için formüller ve hesap makinesi. Çeşitli başlangıç verileri için bir paralelkenarın alanın hesaplanması için formüller verilmiştir.


Paralelkenar alan formüllü tablo (sayfanın sonunda)
1

Paralelkenar bölgesi taban ve paralelkenarın yüksekliği

Paralelkenar bölgesi taban ve paralelkenarın yüksekliği
... hazırlık ...
a - yan
h - yükseklik


2

Kenar boyunca paralelkenarın alanı ve yüksekliği bu tarafa indirdi

Kenar boyunca paralelkenarın alanı ve yüksekliği bu tarafa indirdi
... hazırlık ...
b - yan
hb - yükseklik


3

İki yüzünde paralelkenarın alanı ve aralarındaki açı

İki yüzünde paralelkenarın alanı ve aralarındaki açı
... hazırlık ...
a - yan
b - yan
α° - taraflar arasındaki açı


4

İki köşegen boyunca paralelkenarın alanı ve bu köşegenlerin arasındaki açı

İki köşegen boyunca paralelkenarın alanı ve bu köşegenlerin arasındaki açı
... hazırlık ...
d1 - çapraz
d2 - çapraz
α° - arasındaki açı boyutlarına sahip


5

Yazılı daire ve yan boyunca paralelkenarın alanı

Yazılı daire ve yan boyunca paralelkenarın alanı

Bu formül sadece bir dairenin yazılı olduğu paralelkenarlar için geçerlidir. Böyle bir paralelkenar sadece bir eşkenar dörtgen olabilir.

... hazırlık ...
a - yan
r - iç teğet çember yarıçapı


6

Yazılı daire boyunca paralelkenarın alanı ve kenarlar arasındaki açı

Yazılı daire boyunca paralelkenarın alanı ve kenarlar arasındaki açı

Bu formül sadece bir dairenin yazılı olduğu paralelkenarlar için geçerlidir. Böyle bir paralelkenar sadece bir eşkenar dörtgen olabilir.

... hazırlık ...
r - iç teğet çember yarıçapı
α° - taraflar arasındaki açı

Not:

Orijinal verilerde açı radyan olarak ayarlanmışsa, derecelere çevirmek için formülü kullanabilirsiniz: 1 radyan × (180/π)° = 57,296°


Paralelkenar alan formüllü tablo


ham veri
(hesap makinesine gitmek için etkin bağlantı)
bir taslak formül
1 taban ve yükseklik
2 yan ve yükseklik
3 iki taraf ve aralarındaki açı
4 köşegenler ve aralarındaki açı
5 yazılı daire ve yan
6 yazılı daire ve yanlar arasındaki açıBu bağlantıyı paylaş: