Geometri

Trigonometri formler

Trigonometri formler beskriver förhållandena mellan sinus, kosinus, tangent och cotangent och används för att lösa matematiska problem.

Nedan visas de huvudsakliga trigonometri identiteterna (jämlikheter), formler för reduktion av grader, formler med dubbla vinklar, cosinus med dubbel vinkel, sinus med dubbla vinklar samt andra formler. Dessutom anges värdena för trigonometri funktioner för de vanligaste vinklarna.


Grundläggande identiteter

... Träning ...

Formler med dubbla vinklar

... Träning ...

Trippelvinkel formler

... Träning ...

Nedgradera formler

... Träning ...

Nedgradera formler

... Träning ...

Nedgradera formler

... Träning ...

Halva argument formler

Halva formel för reducering
av argument

... Träning ...

Tilläggsf ormler

... Träning ...

Subtraktions formler

... Träning ...

Formler för konvertering
av summor till produktformler

... Träning ...

Formler för konvertering
av skillnad till produktformler

... Träning ...

Summa omvandlingsformler

... Träning ...

Formler för konvertering
av en produkt till summa- och skillnadsformler

... Träning ...

Formler för konvertering
av funktionsprodukten till grader

... Träning ...

Nedgradera formler

... Träning ...

Universell trigonometrisk substitution

... Träning ...


Värden för trigonometri funktioner

α 0
α° 30° 45° 60° 90° 120° 135° 150° 180° 210° 225° 240° 270° 300° 315° 330° 360°
sin α 0 1 0 −1 0
cos α 1 0 −1 0 1
tg α 0 1 −1 0 1 −1 0
ctg α 1 0 −1 1 0 −1


Ladda ner trigonometri formler

Du kan ladda ner trigonometri formler som en bild:


Dela länk